فروشگاه فایل های دانشجویی

مقاله بررسي نگرش دبيران و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل

مقاله بررسي نگرش دبيران و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل

فهرست مطالب : عنوان : صفحه: فصل اول مقدمه ۱ بیان مسئله ۳ اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش ۵ اهداف پژوهش ۸ فرضیه های پژوهش ۹ نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن ۱۰ متغیرهای تعدیل کننده ۱۱ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای فرضیه ۱۲ فصل دوم ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق) پیشینه نظری مقدمه ۱۸ فلسفه و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی ۱۹ پوشش اولیه ادم و حوا ۲۸ کلاهی که غربیها سر ما گذاشتند ۲۹ مدل و شکل پوشاک ۳۱ آ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: متغیرهای ,فرضیه ,پژوهش ,مقطع متوسطه ,متوسطه نسبت ,لباس متحدالشکل ,تحقیق پیشینه ,دختر مقطع
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی

مقاله بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی

فهرست چکیده بیان مسئله هدف کلی تحقیق اهداف جزئی تحقیق اهمیت و ضرورت سئوال های پژوهشی پیشینه تحقیق روش تحقیق پاسخ به سئوالات پژوهشی نتیجه گیری و بحث پیشنهادات یادداشت ها منابع چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي بر روي ۶۴ دانش آموز و ۶۴ معلم انجام گرفته است. جهت گردآوري داده ها، ۲ عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، يكي ويژه دانش آموزان با تعداد ۱۰ سئوا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1

پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1

چکیده: طرح درس: ۱- ارائه واژگان کلیدی و عمومی به منظور مرور معنی، معادل فارسی و تلفظ صحیح ۲- مرور نکات پربسامد دستوری، واژگانی، تلفظی و معنایی با اشاره به خط مربوطه ۳-مرور نکات مهم درک مطلب با انجام تمرینات درست/غلط ۴- مرور واژگان مهم با انجام تمرینات چند گزینه ای اهداف آموزشی درس: انتظار می رود دانشجویان پس از مطالعه این درس قادر باشند: ۱- معنی و کاربرد واژگان مهم درس را بدانند. ۲- نکات پربسامد دستوری، واژ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مرور ,نکات ,واژگان ,پربسامد دستوری، ,انجام تمرینات ,نکات پربسامد ,مرور نکات ,متون روانشناسی ,نکات پربسامد دستوری،
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت روانشناسي رشد 2

پاورپوینت روانشناسي رشد 2

فهرست: – فهرست – شناسنامه درس – طرح درس – عنوان فصل ها – مقدمه – تكاليف رشدي – كودكي بعدي – نوجواني – بزرگسالي اوليه – ميانسالي – ميانسالي – كهن سالي – عوامل موثردر مهارت و تسلط در تكاليف رشدي – مراحل فراخناي زندگي – خرسندي درفراخناي زندگي – پايه هاي خوشبختي – نكات قابل توجه در فرآيند خوشبختي – عوامل موثر ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت روان شناسي يادگيري

پاورپوینت روان شناسي يادگيري

فهرست: – فصل اول: عوامل مؤثر در یادگیری – فصل دوم: زمینه های یادگیری – فصل سوم: نظریة پیوندگرایی – فصل چهارم: نظریه بازتابی – فصل پنجم: نظریه رفتارگرایی – فصل ششم: نظریه کاهش سایق – فصل هفتم: شرطی شدن مجاورتی – فصل هشتم: شرطی شدن عامل – فصل نهم: نظریة یادگیری گالشت – فصل دهم: نظریة میدان شناختی – فصل یازدهم: نظریة رشد نگر یا شناخت شناسی تکوینی...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت روان شناسي عمومي

پاورپوینت روان شناسي عمومي

فهرست: – فصل یکم – حوزه روان شناسي – ديدگاههاي موجود در روان شناسي – خاستگاه ديدگاههاي روان شناسي – ديدگاه هاي جديد – ارتباط ميان ديدگاههاي روانشناسانه و زيست شناسانه – روشهاي تحقيق در روان‌شناسي – وضع فرضيه – روش آزمايشگاهي – روش ارتباطي – روش مشاهده‌اي – رهيافت هاي بين رشته‌اي – عصب پژوهي شناختي – روان شناسي تكاملي &#...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت روان شناسي رشد (1)

پاورپوینت روان شناسي رشد (1)

فهرست: – فصل ۱ – فرآيند و مسائل روز در رشد و تكامل – فرآيندهاي رشد و تكامل – مسائل روز در رشد و تكامل – روان شناسان رشد چه چيز را مطالعه مي كنند؟ – ماهيت تغيير رشد و تكاملي – ابعاد رشد و تكامل – علل رشد و تكامل – پيش نگري – فصل ۲ – روشهاي مطالعه رشد – راهبردهاي ( استراتژي هاي ) طرح تحقيق – راهبرد سرگذشت نگارى (بيوگرافى – اتوبيوگرافى ) &#...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت روان شناسی تربيتی تالیف دکتر علی اکبر سیف

پاورپوینت روان شناسی تربيتی تالیف دکتر علی اکبر سیف

فهرست: – فصل اول: مراحل فعالیت‌های آموزشی: معرفی مدل عمومی آموزشی – فصل دوم: تهیه و تدوین هدف‌های رفتاری – فصل سوم: طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی – فصل چهارم: رفتارهای ورودی و سنجش آغازین – فصل پنجم: تعریف و انواع یادگیری – فصل ششم: یادگیری از راه شرطی شدن – فصل هفتم: یادگیری شناختی – فصل هشتم: حافظه و فراموشی – فصل نهم: یادگیری مفاهیم و اصول –...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: یادگیری ,آموزشی ,تالیف دکتر ,تربيتی تالیف ,شناسی تربيتی ,روان شناسی ,پاورپوینت روان ,شناسی تربيتی تالیف ,روان شناسی تربيتی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت روان شناسي تربيتي

پاورپوینت روان شناسي تربيتي

فهرست: – فصل اول مراحل فعالیتهای آموزشی معرفی الگوی عمومی آموزشی – هدف کلی – هدفهای دقیق یادگیری – تعریف آموزش – فصل دوم تهیه و تدوین هدفهای آموزشی – هدف کلی – هدفهای دقیق یادگیری – منابع انتخاب هدفهای آموزشی – طرح هفت مرحله ای هدف گزینی تایلر – روش های بیان هدفهای آموزشی – فواید استفاده از هدفهای رفتاری – روش تهیه هدفهای رفتاری...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: هدفهای ,آموزشی ,هدفهای آموزشی ,هدفهای رفتاری ,دقیق یادگیری ,هدفهای دقیق ,روان شناسي ,روان شناسي تربيتي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بیش فعالی

پاورپوینت بیش فعالی

فهرست: – مقدمه – بيش فعالي دركودكان – بیش ‌فعالی‌ كودكان‌ – كودك‌ بیش ‌فعال‌ احساس‌ خطر نمی‌ كند – تمایل‌ به‌ كارهای‌ خلاف‌ و خطرناك‌ – عملكرد اجتماعی‌ و تحصیلی‌ كودك‌ كاهش‌ می ‌یابد – والدین‌ چه‌ نقشی‌ در درمان‌ دارند – يك خطر مهم – شیوع بیش فعالی – علایم ADHD – نوع ترکیبی – چطور می‌توان فهمید کودکی مبتلا به ADHD است؟ – ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان

مقاله بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان

فهرست مطالب: فصل اول.. ۱ ۱-۱ مقدمه. ۲ ۱-۲- بيان مسئله. ۴ ۱-۳- اهميت و ضرورت پژوهش…. ۸ ۱-۴- اهداف پژوهش…. ۱۰ ۱-۵- فرضيه‌هاي پژوهش…. ۱۰ ۱-۶- متغيرها و تعاريف آنها. ۱۱ ۱-۶-۱ تعاريف نظري متغيرها. ۱۱ ۱-۶-۲ تعاريف عملياتي متغيرها. ۱۲ ۱-۷- تعاريف اصطلاحات… ۱۳ فصل دوم: پيشينه تحقيق.. ۱۵ ۲-۱ شخصيت… ۱۶ ۲-۲ تعاريف شخصيت… ۱۶ ۲-۳ حوزه‌هاي شخصيت… ۱۸ ۲-۳-۱ ساختار۱۹ ۲-۳-۲ فرآيند. ۱...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تعاريف ,شخصيت… ,متغيرها ,پژوهش… ,بخشي آنان ,شخصيتي مديران ,تيپ‌هاي شخصيتي ,بررسي رابطه ,مقاله بررسي ,تيپ‌هاي شخصيتي مديران ,مقاله بررسي رابط
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی

مقاله بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی

فهرست مطالب فصل اول ۳ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ ۱-۴ اهداف تحقیق ۶ ۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق ۶ ۱-۶ متغیرهای تحقیق ۷ ۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی ۸ فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های نظری ۱-۲ پیشینه نظری تحقیق ۱۱ ۲-۱-۱ مفهوم سلامت روان ۱۱ ۲-۱-۲ تاریخچه سلامت روان در جهان ۱۲ ۲-۱-۳ تاریخچه سلامت روان در ایران ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تحقیق ,سلامت ,روان ,سلامت روان ,تاریخچه سلامت ,کارکنان بهزیستی ,روانی کارکنان ,بررسی سلامت ,روانی کارکنان بهزیستی ,سلامت روانی کارکنان ,بررسی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی

مقاله بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی

مقدمه ۱ هدف ارزشیابی ۲ محدودیتهای طرح ارزشیابی ۳ -عوامل مورد ارزشیابی ۳ توصیف نظام (برنامه ) ۴ سوالهای مورد ارزشیابی ۵ -طرح ارزشیابی وشیوه اجرای آن ۶ ابزار اندازه گیری ۷ روشهای گرد آوری داده ها ۸ -گروه آموزشی صنایع دستی ۱۱ -زمینه های آموزشی گروه ؛ ۱۱ -گروه علوم اجتماعی ۱۵ -گروه قرآن وعلوم حدیث ( الهیات ) ۱۶ گروه زبان وادبیات فارسی ۲۰ -گروه آموزشی حسابداری ۲۲ -گروه علوم ی ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: گروه ,ارزشیابی ,آموزشی ,مورد ارزشیابی ,گروه آموزشی ,گروه علوم ,گروههای آموزشی ,مدیران گروههای ,مدیران گروههای آموزشی ,مشکلات مدیران گروههای ,م
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت

مقاله بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت

مقدمه : تعريف موضوع تحقيق: تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق : اهميت و ضرورت تحقيق : اهداف تحقيق : چهارچوب نظري تحقيق : اركان اساسي مذاكره : فرضيات تحقيق : روش تحقيق قلمرو تحقيق : ابزارهاي گرد آوري اطلاعات: روش تجزيه و تحليل داده ها: محدوديت هاي تحقيق: تعريف واژگان و اصطلاحات به كار رفته در تحقيق : فصل دوم ادبيات تحقيق تعاريف مذاكره : اركان اصلي مذاكره : مراحل اصلي در فرآيند مذاكره عبارتند از : اقدامات و مراحل انجام ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تحقيق ,مذاكره ,فروش شركت ,موضوع تحقيق ,مديران بازرگاني ,مذاكره مديران ,بررسي رابطه ,مذاكره مديران بازرگاني ,مهارت مذاكره مديران ,مقاله بررسي ر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی سلامت عمومی و خودکار آمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین

مقاله بررسی سلامت عمومی و خودکار آمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین

فصل ۱- بیان مسئله ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیّت و ضرورت تحقیق ۱-۴- سؤالات پژوهشی ۱-۵- اهداف پژوهشی ۱-۶- فرضیه ها ۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱-۷-۱- تعریف مفهومی سلامت روانی ۱-۷-۲- تعریف عملیاتی سلامت روانی ۱-۷-۳- تعریف مفهومی خودکار آمدی ۱-۷-۴- تعریف عملیاتی خود کار آمدی ۱-۷-۵- تعریف مفهومی عقاید و باورهای دینی ۱-۷-۶- تعریف عملیاتی عقاید و باورهای دینی فصل ۲- پایه های نظری و پیشینه ی تح...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تعریف ,عقاید ,عملیاتی ,آمدی ,سلامت ,دانشجویان ,تعریف مفهومی ,عقاید مذهبی ,خودکار آمدی ,تعریف عملیاتی ,سلامت روانی ,بررسی سلامت عمومی ,مقاله برر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله برنامه اي براي ناب سازي شركت ها

مقاله برنامه اي براي ناب سازي شركت ها

فهرست برنامه ای برای ناب سازی شرکت ها شروع كار يك عامل تغيير بيابيد دانش لازم را بدست آوريد بحران موجود را تبديل به يك اهرم كنيد در اين مرحله به استراتژي اصلي نپردازيد نقشه جريان هاي ارزش خود را ترسيم كنيد هرچه سريعتر با فعاليتي مهم و قابل مشاهده شروع كنيد وقتي جنبش ايجاد شد ، حوزه كار خود را گسترش دهيد براي بستر سازي جريان هاي ارزش خود ، سازماندهي كنيد شركت خود را بر اساس خانواده محصول و جريان ارزش سازماند...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

فهرست: -بررسي وضع موجود -هرم سني به تفكيك استانها -هرم سني به تفكيك روستا و شهر -هرم سني به تفكيك روستا و شهر در كل كشور -جمعيت هاي برآورد شده در گروههاي سني به تفكيك جنس و تاهل در كل كشور در سال ۱۳۸۲ -جمعيت هاي برآورد شده در گروههاي سني به تفكيك جنس و تاهل در روستا در سال ۱۳۸۲ -جمعيت هاي برآورد شده در گروههاي سني به تفكيك جنس و تاهل در شهر در سال ۱۳۸۲ -هرم سني روستايي به تفكيك تاهل -هرم سني شهري به تفكيك ت...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تفكيك ,تاهل ,۱۳۸۲ ,گروههاي ,جمعيت ,روستا ,۱۳۸۲ جمعيت ,تفكيك روستا ,بررسي الگوي ,مقاله بررسي ,مقاله بررسي الگوي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

مقاله بررسي رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

فهرست مطالب فصل یکم : مقدمه پژوهش ۱-۱- عنوان تحقيق: ۱ ۱-۲- مقدمه ۱ ۱-۳- بيان مساله: ۲ ۱-۴- اهميت و ضرورت پژوهش ۷ ۱-۵- اهداف پژوهش: ۹ الف- هدف كلي: ۹ ب – اهداف جزئي: ۹ ۱-۶- پرسشهاي پژوهش: ۹ الف- اصلي: ۹ ب- فرعي: ۹ ۱-۷- متغيرهاي پژوهش: ۱۰ متغير پيش بين: ۱۰ متغير ملاك: ۱۰ متغير تعديل كننده ۱۰ متغير كنترل ۱۰ ۱-۸- تعاريف علمي واژه ها: ۱۰ ۱-...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: پژوهش ,متغير ,منابع قدرت ,قدرت مدیران ,ارتباطات سازمانی ,بخشی ارتباطات ,بررسي رابطه ,بخشی ارتباطات سازمانی ,مقاله بررسي رابطه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بحران ملی آلودگی منابع آب و تهای دولت برای مقابله با بحران

مقاله بحران ملی آلودگی منابع آب و تهای دولت برای مقابله با بحران

فهرست مطالب مقدمه بخش اول: درآمدي بر آلودگي آب ۱٫ آلاينده¬هاي آب و تأثيرات آنها بر حيات انسان ۲٫ آلودگي آب، فراتر از يك مسئله‌ي ساده ۳٫ آلاينده¬هاي صنعتي آب ۴٫ تاثير فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ بر كيفيت‌ آبهاي‌ سطحي‌ و زيرزميني‌ بخش دوم: دامنه‌ها و پيامدهاي بحران ۱٫تهران، شهر بي دفاع ۲٫كارون، يادگار ايراني ۳٫آلودگي نفتي روستاي اسماعيل‌آباد شهر ري، يك قدم تا پايتخت ۴٫ زاينده‌رود، رود مرده ۵٫ خزر زيبا، ميان مرگ و زندگي ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله بررسي بازار سبزيجات خشك

مقاله بررسي بازار سبزيجات خشك

فهرست: -فصل اول(طرح تحقيق) ۱ -هدف و ضرورت تحقيق ۲ -فرضيه ي تحقيق: ۳ -روش تحقيق: ۳ -فصل دوم(ادبيات تحقيق) ۴ -تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه ۵ -جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور ۷ -آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي ۷ -نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال ۸ -تعريف استراتژي ۱۰ -نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي ۱۰ الف- استراتژي جايگزي...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تحقيق ,استراتژي ,صادرات ,نفتي ,جايگاه صادرات ,بازار سبزيجات ,بررسي بازار ,مقاله بررسي ,بررسي بازار سبزيجات ,مقاله بررسي بازار
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

مقاله بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

فهرست مطالب فصل اول : ادبيات پژوهش مقدمه ۱ بيان مسئله ۴ اهميت و ضرورت پژوهش ۶ اهداف پژوهش ۸ فرضيه‌هاي پژوهش ۸ تعريف متغيرها ۹ فصل دوم : پايه‌هاي نظري و پيشنة تحقيق مقدمه اضطراب ۱۱ علائم اضطراب ۱۹ بيماري‌هاي كه در اثر اضطراب ايجاد مي شوند. ۲۰ رويكردهاي نظري به اضطراب ۲۴ اضطراب امتحان ۳۲ پيشينه تحقيقات ۳۹ فصل سوم : روش تحقيق مقدمه عنوان صفحه جامعه...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: اضطراب ,پژوهش ,امتحانات ,مقدمه ,ايام امتحانات ,تحقيق مقدمه ,اضطراب دانشجويان ,ميزان اضطراب ,مقايسه‌ ميزان ,ميزان اضطراب دانشجويان ,مقايسه‌ م
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي (با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان

مقاله بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي (با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان

پیشگفتار: ۱ مقدمه: ۳ فصل اول : مبانی نظری تحقیق.. ۷ بیان مساله واهمیت موضوع تحقیق: ۸ اهداف تحقیق: ۱۲ فرضیات تحقیق: ۱۳ روش تحقیق: ۱۳ فصل دوم: رسانه چیست و چه توانایی‌هایی دارد؟. ۱۴ ارتباط جمعی- تاریخچه رسانه‌های جمعی.. ۱۵ کارکرد رسانه‌های جمعی.. ۲۱ وظیفه رسانه چیست؟. ۲۸ قدرت تأثیر رسانه‌های جمعی.. ۲۹ فصل سوم: جهان جدید تلویزیون.. ۳۳ یک کودک چه وقت استفاده از تلویزیون را شروع می‌کند؟. ۳۴ کودک چه مقدار...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله بررسي وضعيت بازار سرمايه در برخي از كشورهاي منتخب

مقاله بررسي وضعيت بازار سرمايه در برخي از كشورهاي منتخب

فهرست: ويژگي الگوهاي مالي در كشورهاي در حال توسعه منابع اطلاعاتي و اطلاعات كلان مالي نسبتهاي بدهي‌ها عوامل تعيين‌كنندة بافت سرمايه سلسله مراتب تأمين مالي و فرضية سلسله مراتبي ويژگي الگوهاي مالي در برخي از كشورهاي توسعه يافته سهم افزايش سرمايه شركتهاي بورس در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص تأثير خصوصي‌سازي بر ارزش سهام خصوصي‌سازي در كشورهاي توسعه يافته خصوصي‌سازي در كشورهاي در حال توسعه رقابت سهامي و دلار...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: كشورهاي ,سرمايه ,توسعه ,مالي ,خصوصي‌سازي ,برخي ,الگوهاي مالي ,كشورهاي توسعه ,توسعه يافته ,ويژگي الگوهاي ,كشورهاي منتخب ,كشورهاي توسعه يافته ,و
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

مقاله بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

فهرست مطالب: فصل اول ۱-۱ مقدمه ۲-۱ ضرورت‌ و اهميت‌ مسئله‌ ۳-۱ اهداف تحقيق ۴- ۱ فرضيات تحقيق ۵-۱ كاربردهاي انجام تحقيق ۶-۱ پيشينه تحقيق تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار رساني محصولات كشاورزي فصل دوم بخش اول ۱-۲ مقدمه‌ ۲-۲ تاريخچه‌ ۳-۲ خصوصيات‌ گياهشناسي‌ زيره‌ سبز ۱-۳-۲ ويژگيهاي‌ عمومي‌ ۲-۳-۲ ارقام‌ زيره‌ سبز ۳-۳-۲ زيستگاه‌ و پراكنش‌ ۱-۴-۲ مصارف خوراكي و ارزش غذايي ۲-۴-۲ اهميت‌ دارويي‌ ۵-۲ ساير كاربر...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت آسيب شناسي رواني (بررسي سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجويان)

پاورپوینت آسيب شناسي رواني (بررسي سبك اسناد (مكان كنترل) و عزت نفس در دانشجويان)

فهرست: – مقدمه – روش پژوهش – جامعه آماري – ابزارهاي پژوهش – نتايج پژوهش – جدول ۱-۱: ميانگين و انحراف معيار مربوط به سبک اسناد بيروني – جدول شماره ۲-۱ : توزيع آزمون ضريب همبستگي پيرسون – جدول شماره ۳-۱: نتايج آزمون مقايسه‌ي تأثير سبک اِسنادي بر ميزان عزت‌نفس – جدول شماره ۴-۱: نتايج مقايسه متغير سبک اِسنادي و گروه سني – جدول شماره ۵-۱: نتايج مقا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: جدول ,شماره ,نتايج ,پژوهش ,اسناد ,جدول شماره ,مكان كنترل ,اسناد مكان ,رواني بررسي ,آسيب شناسي ,شناسي رواني بررسي ,آسيب شناسي رواني
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله تجارت ن

مقاله تجارت ن

فهرست عنوان صفحه فصل اول: کلیات مقدمه ۲ مسأله پژوهشی ۳ اهمیت مسأله پژوهشی ۴ اهداف پژوهش ۵ پرسش های تحقیق ۷ تعاریف و اصطلاحات ۱۲ فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش ۱۴ فصل سوم: روش پژوهش ۱۶ فصل چهارم: یافته های پژوهش ۱۷ بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد ۲۰ بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای فساد ۲۳ بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران ۲۴ بخش چهارم: نحوه فعالیت باند ۲۸ بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

طرح توجیهی توليد گلداني گريبكس پيكان

طرح توجیهی توليد گلداني گريبكس پيكان

فهرست: – مقدمه – فصل اول كليات سوابق: – مشخصات متقاضيان طرح – الف)حقيقي – ب)حقوقي – معرفي اجمالي پروژه – معرفي محصول – سوابق توليد – مصرف كنندگان – موارد كاربرد – برسي نياز جامعه به محصول – فصل دوم:طراحي توليد – فرايند توليد – نمودار فرايند توليد – ابزار و ماشين الات مورد نياز و منابع تامين ان – طرح استقرا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: توليد ,فرايند توليد ,گريبكس پيكان ,گلداني گريبكس ,توليد گلداني ,توجیهی توليد ,گلداني گريبكس پيكان ,توليد گلداني گريبكس ,توجیهی توليد گلداني
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن

مقاله تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن

فهرست: فصل اول: مقدمه ۱-۱ پیشگفتار ۱-۲ کلیات ۱-۲-۱ حساسیت کانتراست چیست ؟ ۱-۲-۲ حساسیت کانتراست ۱-۲-۳ کانتراست چیست ؟ ۱-۲-۴ چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟ ۱-۲-۵ اندازه گیری حدت بینایی ۱-۲-۶ منحنی عمل حساسیت کانتراست ۱-۲-۷ عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست ۱-۲-۷-۱ شکل و ماهیت موج ۱-۲-۷-۲ میزان روشنایی ۱-۲-۷-۳ طول بار ۱-۲-۷-۴ اندازه مردمک ۱-۲-۷-۵ سن ۱-۲-۷-۶ مدت ارائه ۱-۲-۷-۷ تاثیر بیماریها و ا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: کانتراست ,حساسیت ,حساسیت کانتراست ,کانتراست چیست ,میزان روشنایی ,حساسيت کانتراست ,تعيين تغييرات ,تغييرات حساسيت کانتراست ,تعيين تغييرات حساس
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

طرح توليد شيلنگ پي وي سي

طرح توليد شيلنگ پي وي سي

فهرست: – فصل اوّل – كلّيات و سوابق – معرفي اجمالي پروژه – ۲-۱- معرفي محصول – ۳-۱- سوابق توليد – ۴-۱- كاربرد محصول – ۵-۱- مصرف كنندگان – ۶-۱- بررسي نياز جامعه – فصل دوم – طراحي توليد – فرآيند توليد – ۲-۲- نمودار فرآيند توليد – ۳-۲- مواد اوليه و منابع تهيه آن – ۴-۲- ابزار و ماشين آلات مورد نياز و منابع تأمين – ۵-۲...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله تعارض و ماهيت آن

مقاله تعارض و ماهيت آن

فصل اول مقدمه و معرفي مقدمه زير بناي نظر ي تحقيق الگو و نظريه هاي الگوسازي بيان مسأله ضرورت و اهميت تحقيق اهداف تحقيق فرضيه هاي تحقيق پيش فرضهاي تحقيق محدوديت هاي تحقيق تعريف واژه ها و اصطلاحات چکیده دانشگاه به عنوان يك عامل اجرائي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان

مقاله بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان

فهرست مطالب: فصل اول.. ۱ ۱-۱ مقدمه. ۲ ۱-۲- بيان مسئله. ۴ ۱-۳- اهميت و ضرورت پژوهش…. ۸ ۱-۴- اهداف پژوهش…. ۱۰ ۱-۵- فرضيه‌هاي پژوهش…. ۱۰ ۱-۶- متغيرها و تعاريف آنها. ۱۱ ۱-۶-۱ تعاريف نظري متغيرها. ۱۱ ۱-۶-۲ تعاريف عملياتي متغيرها. ۱۲ ۱-۷- تعاريف اصطلاحات… ۱۳ فصل دوم: پيشينه تحقيق.. ۱۵ ۲-۱ شخصيت… ۱۶ ۲-۲ تعاريف شخصيت… ۱۶ ۲-۳ حوزه‌هاي شخصيت… ۱۸ ۲-۳-۱ ساختار۱۹ ۲-۳-۲ فرآيند. ۱...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تعاريف ,شخصيت… ,متغيرها ,پژوهش… ,بخشي آنان ,شخصيتي مديران ,تيپ‌هاي شخصيتي ,تيپ‌هاي شخصيتي مديران
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی

مقاله بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی

فهرست مطالب فصل اول ۳ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ ۱-۴ اهداف تحقیق ۶ ۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق ۶ ۱-۶ متغیرهای تحقیق ۷ ۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی ۸ فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های نظری ۱-۲ پیشینه نظری تحقیق ۱۱ ۲-۱-۱ مفهوم سلامت روان ۱۱ ۲-۱-۲ تاریخچه سلامت روان در جهان ۱۲ ۲-۱-۳ تاریخچه سلامت روان در ایران ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تحقیق ,سلامت ,روان ,سلامت روان ,تاریخچه سلامت ,کارکنان بهزیستی ,روانی کارکنان ,سلامت روانی ,روانی کارکنان بهزیستی ,سلامت روانی کارکنان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی سلامت عمومی و خودکار آمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین

مقاله بررسی سلامت عمومی و خودکار آمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین

فصل ۱- بیان مسئله ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیّت و ضرورت تحقیق ۱-۴- سؤالات پژوهشی ۱-۵- اهداف پژوهشی ۱-۶- فرضیه ها ۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱-۷-۱- تعریف مفهومی سلامت روانی ۱-۷-۲- تعریف عملیاتی سلامت روانی ۱-۷-۳- تعریف مفهومی خودکار آمدی ۱-۷-۴- تعریف عملیاتی خود کار آمدی ۱-۷-۵- تعریف مفهومی عقاید و باورهای دینی ۱-۷-۶- تعریف عملیاتی عقاید و باورهای دینی فصل ۲- پایه های نظری و پیشینه ی تح...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تعریف ,عقاید ,عملیاتی ,آمدی ,سلامت ,دانشجویان ,تعریف مفهومی ,تعریف عملیاتی ,عقاید مذهبی ,خودکار آمدی ,سلامت روانی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی

مقاله بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی

مقدمه ۱ هدف ارزشیابی ۲ محدودیتهای طرح ارزشیابی ۳ -عوامل مورد ارزشیابی ۳ توصیف نظام (برنامه ) ۴ سوالهای مورد ارزشیابی ۵ -طرح ارزشیابی وشیوه اجرای آن ۶ ابزار اندازه گیری ۷ روشهای گرد آوری داده ها ۸ -گروه آموزشی صنایع دستی ۱۱ -زمینه های آموزشی گروه ؛ ۱۱ -گروه علوم اجتماعی ۱۵ -گروه قرآن وعلوم حدیث ( الهیات ) ۱۶ گروه زبان وادبیات فارسی ۲۰ -گروه آموزشی حسابداری ۲۲ -گروه علوم ی ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: گروه ,ارزشیابی ,آموزشی ,گروه آموزشی ,گروه علوم ,مورد ارزشیابی ,گروههای آموزشی ,مدیران گروههای ,مدیران گروههای آموزشی ,مشکلات مدیران گروههای
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

مقاله بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

مقدمه: ۱ ۲-۱ تعریف موضوع ۲ ۳-۱ اهمیت موضوع ۲ ۴-۱ هدف از انتخاب موضوع ۳ فصل دوم – ادبیات موضوع ۴ ۲-۱ سایر مطالعات انجام شده ۵ ۲-۲ تاریخچه مرکبات ۵ ۲-۳ مشخصات کلی مرکبات ۸ ۲-۴ درجه بندی جهانی مرکبات ۹ ۲-۵ شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات: ۱۰ ۲-۶ احتیاجات غذایی درختان مرکبات ۱۱ ۲-۷ بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور: ۱۱ ۲-۸ تولید جهانی مرکبات ۱۴ ۲-۹ فرآیند صادرات مرکبات ۱۶ ۲-۱۵-۱ م...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مرکبات ,صادرات ,موضوع ,صادرات مرکبات ,افزايش صادرات ,جهانی مرکبات ,براي افزايش ,کارهايي براي ,براي افزايش صادرات ,موانع صادرات مرکبات ,بررسي م
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله فلسفه طبيعت در غرب

مقاله فلسفه طبيعت در غرب

فهرست: – مقدمه – فلسفه طبيعت پيش از سقراط – فلسفه طبيعت بعد از سقراط – فلسفه قرون وسطايي (قبل از رنسانس) – فلسفه طبيعت در دورة رنسانس – فلسفه طبيعت بعد از رنسانس – فلسفه طبيعت در دوره باروك – عصر روشنگري – فلسفه طبيعت در دروه رمانتيسم – طبيعت گرايي – منابع چکیده: نخستين فلاسفه يونان را طبيعت‌گرا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله در مورد فقر

مقاله در مورد فقر

فهرست: – فقر – چكيده – واقعيتهايي‌ در باره‌ فقر – نژاد – فقر سالمندان‌ – كودكان‌ – محل‌ زندگي‌ – نوع‌ خانوار – نوع‌ اشتغال‌ فقيران‌ – فقر در مراكز شهرها – انزواي‌ محل‌ اقامت‌ يا جدايي‌ نژادي‌ – واقعيتهايي‌ در باره‌ انزواي‌ محلات‌ نژادي‌ – علل‌ انزوا و جدايي‌ نژادي‌ محلات‌ – شاخصه...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله بررسي سلامت رواني كاركنان دانشگاههاي هنر و پيام نور

مقاله بررسي سلامت رواني كاركنان دانشگاههاي هنر و پيام نور

فهرست: – فصل اول – مقدمه – بيان مسأله – اهميت و ضرورت تحقيق – اهداف تحقيق – هدف كلي – اهداف جزئي – سئوالات تحقيق – متغيرهاي تحقيق – تعاريف مفهومي و عملياتي – مفهوم سلامت روان – تاريخچه سلامت و روان در جهان – تاريخچه سلامت روان در ايران – سلامت روان از ديدگاههاي مختلف – سلامت رواني از نظر مكاتب مختلف – اصو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: سلامت ,تحقيق ,روان ,رواني ,سلامت روان ,سلامت رواني ,تاريخچه سلامت ,كاركنان دانشگاههاي ,رواني كاركنان ,رواني كاركنان دانشگاههاي ,سلامت رواني كا
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان

مقاله بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان

فهرست: – فصل اول – مقدمه – بيان مسأله – اهميت و ضرورت تحقيق – اهداف تحقيق – سئوالات تحقيق – تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرهاي تحقيق – فصل دوم – تعريف اختلال رواني – ديدگاههاي مختلف درباره اختلال رواني – افسردگي – عوامل ايجاد كننده افسردگي – نظريه هاي مختلف درباره افسردگي – روان پريشي(پسيكوز) – تعريف خود بيمار انگ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: رواني ,تحقيق ,افسردگي ,تعريف ,مختلف درباره ,اختلال رواني ,اختلالهاي رواني ,شيوع اختلالهاي ,شيوع اختلالهاي رواني
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی علل پرخاشگری

مقاله بررسی علل پرخاشگری

فهرست: – فصل يكم – مقدمه – بيان مساله پژوهش – اهميت و ضرورت مساله – ا هدف ويژه پژوهش – سوالات يا فرضيه – فرضيه – تعريف متغيرها – تعريف عمليات – فصل دوم – مقدمه – تاريخچه – تعريف پرخاشگري – انواع پرخاشگري – نظريه پرخاشگري – معتقدان به ذاتي بودن پرخاشگري – معتقدان به اكتسابي بودن پرخاشگري – عوامل...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي

مقاله بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي

فهرست: – فصل اول : موضوع تحقيق – مقدمه – بيان مسأله – اهميت و ضرورت تحقيق – اهداف پژوهش – سئوالهاي تحقيق – متغيرهاي تحقيق – تعريف نظري و عملياتي مفاهيم – فصل دوم : پيشنيه تحقيق – مفهوم اختلالات رواني – ديدگاههاي نظري در اختلالات رواني – ابعاد پرسشنامه – افسردگي – خصومت ( پرخاشگري ) – ابراز وجود – روان پريشي –...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تحقيق ,رواني ,اختلالات ,اختلالات رواني ,بيماران كليوي ,شيوع اختلالات ,شيوع اختلالات رواني
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي اختلالات گفتاري دانش آموزان ابتدايي

مقاله بررسي اختلالات گفتاري دانش آموزان ابتدايي

فهرست: -چكيده -فصل اول – طرح تحقيق – مقدمه – بيان مساله – اهميت و ضرورت تحقيق – اهداف پژوهش – فرضيه و سئوالات تحقيق – تعاريف مفهومي و عملياتي -فصل دوم – پيشينه تحقيق – پيشينه نظري تحقيق – كلياتي درباره زبان – رشد زبان و گفتار كودك – عوامل موثر در رشد طبيعي گفتار – توليد گفتار – علت ايجاد مشكلات گويايي براي دانش آموزان چيس...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تحقيق ,گفتار ,آموزان ,دانش ,دانش آموزان ,آموزان ابتدايي ,گفتاري دانش ,اختلالات گفتاري ,دانش آموزان ابتدايي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها

مقاله اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده ها

فهرست: -عنوان – فصل اول: كلّيات – مقدمه – بيان مسئله – اثرات و عوارض طلاق – آثار اجتماعي طلاق – عوامل مؤثر بر طلاق – راه حل مسئله – اهميّت و ضرورت تحقيق (علمي- اقتصادي- شخصي) – اهداف تحقيق – فصل دوّم: مباني نظري – ديدگاهها و نظريات جامعه شناسان – طلاق از ديدگاه اسلام – طلاق از ديدگاه قرآن – طلاق از ديدگاه مسيحيت &#...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله نقش فناورى هاى ارتباطى در پيشرفت كشور

مقاله نقش فناورى هاى ارتباطى در پيشرفت كشور

فهرست: – نقش فناورى هاى ارتباطى در پيشرفت كشور چکیده: توسعه دانش و اطلاعات، وضعيت جديدى را در دنيا به وجود آورده است و صاحبنظران و انديشمندان، آن را با انقلاب اطلاعات از تحولات پيشين صنعتى متمايز ساخته اند. كارو لوكس، استاد دانشگاه تهران و از هموطنان ارمنى ما اعتقاد دارد كه انقلاب جديد تكنولوژيكى، فرصت هاى بى شمارى را فراروى كشورهاى در حال توسعه و از جمله ايران گذاشته است تا عقب ماندگى ص...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

ترجمه مقاله فناوری اطلاعات و الکترونیک

ترجمه مقاله فناوری اطلاعات و الکترونیک

فهرست: – فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات و الکترونیک چیست؟ – فناوری اطلاعات والکترونیک: – فناوری اطلاعات در حال حاضر: – مدیریت اطلاعات: – سرفصلها در مدیریت داده ها عبارتند از: – سیستم مدیریت اطلاعات: – زمینه – تعریف – مدیریت سیستمها: – عملیات – استانداردها: چکیده: فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات و الکترونیک چیست؟ فناوری اط...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: اطلاعات ,فناوری ,مدیریت ,الکترونیک ,فناوری اطلاعات ,مدیریت اطلاعات ,الکترونیک چیست؟ ,ترجمه مقاله ,مقاله فناوری ,مقاله فناوری اطلاعات ,ترجمه م
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تحقیق مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري

تحقیق مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري

فهرست: – چكيده – كلمات كليدي – دلايل عمل – محرك كليدي شماره ۱ – پيشرفت قابل ملاحظه در اندازه گيري ريسك اعتبار – محرك كليدي شماره ۲ – محرك كليدي شماره۳ – محرك كليدي شماره ۴ – طراحي يك تابع مديريت پورتفوليو – ايجاد لوپهاي فيزيكي مؤثر به واحدهاي آغازين – ايجاد عامل (منشأ) ديناميكي و ملايم كردن اثر چرخه هاي تجاري – ايجاد سازمانهاي جديد و افزايش فرص...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: كليدي ,محرك ,ايجاد ,شماره ,مديريت ,محرك كليدي ,كليدي شماره ,مديريت پورتفوليوي ,پورتفوليوي دارائيهاي ,دارائيهاي اعتباري ,محرك كليدي شماره ,پورت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت فضای سبز شهری

پاورپوینت فضای سبز شهری

فهرست: – تاریخچه‌ی فضای سبز در شهر – کاربری‌های زمین با پوشش گیاهی – فضای سبز و سطوح سبز – حوزه شمول فضای سبز شهری – عملکردهای فضای سبز – مورفولوژی گیاهان فضای سبز – معیارهای منظرسازی فضای سبزشهری – مکان‌یابی فضاهای سبز شهری – ضوابط و مقررات مربوط به کاربری فضاهای سبز شهری چکیده: تاریخچه‌ی فضای سبز در شهر توجه به پارک ها و فضای سبز شهری و احداث آن‌ها از م...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

تحقیق مفاهیم درآمد و ارزیابی دارایی ها

تحقیق مفاهیم درآمد و ارزیابی دارایی ها

فهرست: – تحقیق (Mark-TO-Market) – خلاصه مطالب: – مقدمه – ارزیابی دارائی و تخصیص درآمد – سود اقتصادی و تعیین ارزش دارائی – سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی – تحقق سود و جدائی از سرمایه – هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار – ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی – نتیجه گیری: چکیده: تحقیق (Mark-TO-Marke...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تحقیق ,ارزیابی ,بازار ,دارائی ,درآمد ,تحقیق mark ,ارزیابی دارایی ,مفاهیم درآمد ,تحقیق مفاهیم ,تحقیق مفاهیم درآمد
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله دوستي و دوستيابي

مقاله دوستي و دوستيابي

فهرست: مقدمــــه ۱ دوستی یعنی چه ؟ ۱ دوستی حقیقی ۲ دوستی مجازی ۳ بهترین دوستان ۴ معیار دوستی ۶ برای خدا بودن” به چه معنا است؟ ۸ نقش دوست در زندگی ۱۰ ویژگیهای یک دوست خوب : ۱۴ دانش دوستی و آداب آن : ۱۷ نوع دوستی در عین فردگرایی : ۲۶ دوست خوب، دوست بد : ۳۴ گردش های خانوادگی ۳۶ شایسته ترین دوستی ها : ۴۰ دوست واقعی کیست؟ ۴۵ تشخیص میزان نوع‌دوستی افراد : ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي

مقاله رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي

فهرست : چکيده ۱ فصل اول :مقدمه تحقيق ۳ ۱-۱ بيان مساله ۶ ۱-۲ ضرورت و اهميت تحقيق ۹ ۱-۳ اهداف تحقيق ۱۲ ۱-۴ فرضيه هاُي تحقيق ۱۳ ۱-۵ تعرُيف متغيرهاي اصلي تحقيق ۱۳ فصل دوم: بررسُي مطالعات پيشين ۱۵ ۲-۱ خود ۱۷ ۲-۲ خودپنداره ۲۲ ۲-۳ عزت نفس ۲۶ ۲-۴ عزت نفس و جنسيت ۳۰ ۲-۵ اثر بخشي ۳۲ ۲-۶ نقش مدير در اثر بخشي مدارس ۳۴ ۲-۷ معُيارهاي ارزيابي اثربخشي مديران ۳۵...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله بررسی نقش و چگونگی آموزش در جهان

مقاله بررسی نقش و چگونگی آموزش در جهان

فهرست: – هدفهاي كلي و عمومي – تصوير فشرده‌اي از نظرگاههاي مختلف – آموزش پيش دبستاني( مكتب القرآن) در شهر كرمان – تاريخ ظهور آموزش پيش دبستاني ( كودكستان- مهد كودك) در جهان – كودكستان – مهد كودك – نظامهاي پيش دبستاني در چند كشور – فرانسه – ژاپن – عربستان – چين – بلژيك – دانمارك – آلمان – روماني – تركيه ̵...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله مطالعه تأثير سياست قيمت تضميني در توليد دانه هاي روغني

مقاله مطالعه تأثير سياست قيمت تضميني در توليد دانه هاي روغني

فهرست: – فصل اول – عنوان – مقدمه – ضرورت تحقيق – اهداف – فرضيه تحقيق – روش تحقيق – فصل دوم : مباني نظري – سياست هاي حمايتي – انواع سياستهاي حمايتي در بخش کشاورزي – تجربه کشورهاي مختلف – سياست قيمت گذاري محصولات کشاورزي در ايران – تاريخچه قيمت تضميني در ايران – عمده سياستهاي حمايتي از دانه¬هاي روغني در دنيا و ايران – ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: سياست ,قيمت ,حمايتي ,تحقيق ,تضميني ,روغني ,قيمت تضميني ,سياست قيمت ,سياستهاي حمايتي ,توليد دانه ,مطالعه تأثير ,مطالعه تأثير سياست ,مقاله مطالعه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله متغيرهای روش تحقيق

مقاله متغيرهای روش تحقيق

فهرست: – متغيرها – تعريف – مثال – ويژگيها – انواع متغيرها – راهيابي انگيزشي – پنج متغير الگويي – پرسشها – منابع و مآخذ چکیده: متغيرها: متغيرها از مهمترين مباحث در تحقيقات اجتماعي ـ انساني مي باشند. هدف شناخت علت يا عوامل پيدائي يا تغيير موضوع مورد تحقيق است و چون اين عوامل تغيير پذيرند و قابل سنجش، آنان را متغير مي خوانيم . در نهايت بايد بتوا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله سایر شیوه های تحقیق

مقاله سایر شیوه های تحقیق

فهرست: – پرسشنامه – فرآيند پرسشگرى يک وضعيت تعامل – عوامل اخلالگرى (آثار ناشى از پرسشگر) – تجربه – ساير شيوه‌هاى تحقيق چکیده: در درون جامعه‌شناسى ـ و شايد و استثناء مکتب تعامل‌گرائى نمادى ـ پرسشنامه مى‌تواند رايج‌ترين تکنيک تحقيق کاربردى باشد. در اين مورد نيز بايد به منابع مطالعاتى تخصصى اشاره کرد (از جمله آنگر ـ Anger، ۱۹۶۹؛ فيليپس ـ Phillips، ۱۹۷۰؛ شويش ، ۱۹۷۳؛ هولم Ho...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله رابطه سبك مديريت مديران كارخانه ها با ميزان رضايت شغلي كاركنان كارخانه

مقاله رابطه سبك مديريت مديران كارخانه ها با ميزان رضايت شغلي كاركنان كارخانه

فهرست: – فصل اول: كليات – مقدمه – سيستم و سازمان – فصل دوم: ادبيات تحقيق – اهميت مديريت – رهيافت هاي سنتي مديريت – جنبش روابط انساني در مديريت – ديدگاه اقتضائي مديريت – مطالعات اوهايو در زمينه رفتار رهبران – مطالعات ميشيگان در زمينه رفتار رهبران – مفهوم انگيزش – نظريه سلسله مراتب نيازها و انگيزش – تئوري انگيزش بهداشت – تئوري انتظار &#...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مديريت ,كارخانه ,انگيزش ,كاركنان كارخانه ,زمينه رفتار ,رفتار رهبران ,شغلي كاركنان ,رضايت شغلي ,زمينه رفتار رهبران ,شغلي كاركنان كارخانه ,مديري
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

پاورپوینت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

فهرست: – اگر توانستید چیزی را بصورت کمی اندازه گیری نمایید – چند سوال مهم – اهداف – گامهای اجرایی پروژه – فاز مطالعه و شناخت: – فاز طراحي سيستم ارزيابي اثر بخشي – عوامل اصلی ارزیابی تاثیرات سیستمهای مدیریت کیفیت – ۲-۲ تعيين معيار ها و شاخص ها – ۳-۲ تعيين مدل ارزيابي – تصمیم گیری گروهی – AHP – ساختن سلسله مراتبی – محاسبه وزن ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: گیری ,کیفیت ,مدیریت ,اندازه ,مدیریت کیفیت ,اندازه گیری ,سیستم مدیریت ,بخشی سیستم ,پاورپوینت اندازه ,سیستم مدیریت کیفیت ,بخشی سیستم مدیریت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله مدیریت مالی

مقاله مدیریت مالی

فهرست: – مدیریت مالی – صورتهاي مالي مبنا – تست سريع – صورتهاي مالي مؤسسات تجاري – فرآيند حسابداري به طور خلاصه – صورتهاي مالي – سه نوع گردش نقدينگي وجود دارد – معادله حسابداري – حسابها و طرح حسابها (فهرست) چکیده: صورتهاي مالي مبنا صورت مالي چيست؟ چه چيزي را نشان مي دهد ؟ چرا بايد به آن توجه كرد؟ يك واحد تجاري جدا از مالكان آن، يك واحد تجاري مي بايست اسناد مالي خود را حفظ كند .اين كا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مالي ,صورتهاي ,تجاري ,مالی ,مدیریت ,صورتهاي مالي ,مدیریت مالی ,واحد تجاري ,مقاله مدیریت ,مالي مبنا
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت معماري ارگانيك و رايت

پاورپوینت معماري ارگانيك و رايت

فهرست: – مقدمه – پدیده ارگانیک – ریشه اصلی معماری ارگانیک – کلاسیسیسم – رمانتیسم – لائوتسه – معماری ارگانیک – ارگانیک از دیدگاه رایت – فرم های ساختمانی – اصول معماری ارگانیک – سه طرح اصلی ساختمان سازی ارگانیک – لوئی سالیوان – خانه جیمز چارنلی، شیکاگو، ایلینویز۱۸۹۱ – اوک پارک، ایلینویز، ۱۹۰۰ – خانه ویلیام، اچ، وینسلو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: ارگانیک ,معماری ,معماری ارگانیک ,معماري ارگانيك ,پاورپوینت معماري ,پاورپوینت معماري ارگانيك
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كار آيي كاركنان

مقاله بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كار آيي كاركنان

فهرست پیشگفتار فصل اول عنوان تحقیق طرح مسئله اهمیت و ارزش تحقیق علت و هدف از انتخاب موضوع سوالات تحقیق تعریف اصطلاحات و واژه ها سابقه تاریخی موضوع حیطه تحقیق موانع و محدودیتهای تحقیق فصل دوم – پیشینه پژوهش تئوریهای مدیریت تئوری انتظار جذابیت نظریه برابری تئوری تقویت اسکز نظریه تعیین هدف نظریه تناسب شغل با شخصیت تئوری دو عاملی هرز برگ الگوی ویژگیهای شغلی تئوری نیاز مک‌کله‌لند- تئوری نیاز به پیشرفت کاربرد نظریه ه...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

کارآفرینی شركت طراحی صفحات وب و نرم افزاری

کارآفرینی شركت طراحی صفحات وب و نرم افزاری

فهرست: – مقدمه: – فصل اول: – کلیـات و سـوابـق – شناسنامه شرکت: – معرفی اجمالی پروژه: – چه كساني از اين خدمات بهره مي برند: – فارغ التحصيلان اين رشته به چه قابليتهايي دست پيدا مي كنند؟ – اين رشته در جامعه چه قابليتهايي دارد؟ – فصل دوم: – تحلیل صنعت – سير كسب و كار برنامه نويسي در تاريخ جهان: – پيشرفتهاي تكنولوژيكي نرم افزار كامپيو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله تابع متغير مختلط 1

مقاله تابع متغير مختلط 1

فهرست مطالب فصل ۶. ۵ ويژگيهاي تحليلي نگاشت.. ۵ ۶.۱ جبر مختلط.. ۷ هميوغ مختلط.. ۹ تابعهاي متغيير مختلط.. ۱۳ خلاصه. ۱۶ ۶-۲ شرايط کوشي _ريمان.. ۱۷ توابع تحليلي.. ۲۲ خلاصه. ۲۲ ۶-۳ قضيه ي انتگرال کوشي.. ۲۳ انتگرال هاي پربندي.. ۲۳ اثبات قضيه ي انتگرال کوشي به کمک قضيه ي استوکس… ۲۵ نواحي همبند چند گانه. ۲۷ فرمول انتگرال کوشي.. ۲۹ مشتقها ۳۱ قضيه ي موره آ ۳۲ خلاصه.۳۴ ۶-۵ بسط لوران.. ۳۴ بسط تايلور...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مختلط ,انتگرال ,قضيه ,کوشي ,خلاصه ,انتگرال کوشي ,متغير مختلط ,تابع متغير ,مقاله تابع ,تابع متغير مختلط
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله دولت مدرن

مقاله دولت مدرن

چکیده: براي دولت مدرن تعريفهاي متعددي ارائه شده است که غالب آنها برپايه نظريه دولت ماکس وبر استوار ميباشند. ازديد وبر، نهاد دولت بالاترين مرجع قانون و قدرت است که در يک منطقه جغرافيايي تعيين شده و بر مردمي که در قلمرو آن زندگي ميکنند حاکم است. اين نهاد داراي يک مجموعه قوانين اداري و حقوقي است که بر تمام اموري که در قلمرو حقوقي آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعايت آن ميباشند. همچنين، استفا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله دگرگوني‌هاي اجتماعي و مسأله انتظار

مقاله دگرگوني‌هاي اجتماعي و مسأله انتظار

فهرست: – سرنوشت‌سازترین دگرگونی جهان. – مقدمه. – مفاهیم اصلی و کلیدی.. – علل و عوامل دگرگونی اجتماعی.. – دگرگونی و مسأله انتظار. – پی نوشت: چکیده: سرنوشت‌سازترين دگرگوني جهان پژوهشي در باب دگرگوني‌هاي اجتماعي و مسأله انتظار دگرگوني اجتماعي از مسائلي است كه همواره ذهن دانشمندان را به خود جلب كرده است و هر كدام به فراخور وسع علمي خويش در اين...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مسأله ,اجتماعي ,دگرگونی ,دگرگوني‌هاي ,مسأله انتظار ,دگرگوني‌هاي اجتماعي ,مقاله دگرگوني‌هاي ,مقاله دگرگوني‌هاي اجتماعي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت ساز و کارهای آرماتور بندی در اجرای سازه های بتن ارمه

پاورپوینت ساز و کارهای آرماتور بندی در اجرای سازه های بتن ارمه

فهرست: – انواع آرماتور و مشخصات فنی – الف:رده بندی مکانیکی میلگردهای فولادی – ضوابط والزامات:قطر اسمی و زمینه و خارجی انواع میلگرد ها – الف: میلگردهای S340@S400(با اج دوکی شکل ) – ضوابط والزامات:قطر اسمی و زمینه و خارجی انواع میلگرد ها – ب: میلگردهای S340@S400(با اج یکنواخت) – ضوابط والزامات:قطر اسمی و زمینه و خارجی انواع میلگرد ها – ج: میلگردهای )S500با اج...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: میلگردهای ,انواع ,زمینه ,خارجی ,میلگرد ,اسمی ,انواع میلگرد ,خارجی انواع ,ضوابط والزامات ,میلگردهای s340@s400 ,آرماتور بندی ,خارجی انواع میلگرد
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت راه سازی

پاورپوینت راه سازی

چکیده: راهسازی عملیات آماده‌سازی جاده‌ای بر روی زمین با عرضی مشخص است به‌طوری‌که روندگان یا وسائط نقلیه بتوانند با گذر از آن از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر برسند. عملیات اصلی راهسازی عبارت‌اند از ساخت اساس، زیراساس و روسازی. جدولکاری و نصب علائم راهنمایی و رانندگی هم در ساخت بسیاری از راه‌ها اجرا می‌شود. راه سازی، روسازی راه و مهندسی ترابری : از جمله تخصصهای مهم یک مهندس عمران، شناخت طرح و محاسبه زیر سازی...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت سير تحول نقوش محرابي و تأثیر آن در معماری

پاورپوینت سير تحول نقوش محرابي و تأثیر آن در معماری

فهرست: – بيان مساله – اهمیت تحقیق – اهداف تحقیق – سوال های تحقیق – ادبیاتت تحقیق – معانی محراب در فرهنگهای لغت فارسی و عربی – محراب در ادبیات عرفانی – تقسیم بندی کلی در مورد منشا پیدایش نقوش محرابی – محرابی در اسلام و رابطۀ آن با مهرابه ها – محرابهای اولیه – نقش محراب در مساجد و دیگر اماکن مذهبی – مشهورترین محرابهای جهان اسلام ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله رفاه ‏اقتصادى و معيشتى در جهان مهدويت

مقاله رفاه ‏اقتصادى و معيشتى در جهان مهدويت

فهرست: – نظام اقتصادى حاكم بر جهان. – اجتماعات مختلف بشرى به اصل دست مى‏يابيم – برقرارى عدالت اجتماعى – اجراى اصل مساوات – عمران و آبادى زمين – پيشرفت فنون – بارانهاى مفيد و پياپى – برنامه ‏ريزى درست و از يك نقطه – بهره ‏بردارى از معادن و منابع زيرزمينى – بازپس ‏گيرى ثروتهاى غصب شده – كنترل و نظارت دقيق مركزى &nb...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله زندگي شهري و فرهنگ شهر نشيني در ايران

مقاله زندگي شهري و فرهنگ شهر نشيني در ايران

فهرست: – شهر چگونه جايي است – شهري و اجتماعي به تنهايي كافي است – اگر بپذيريم كه شهر نشيني عبارت است از هنر زيستن انسانها در كنار هم – بررسي سير تحول شهر نشيني و شهر سازي – منبع چکیده: آرمانشهر را تنها در وجود خودمان ، در روابط و در زندگي مشرتك و جمعي مان مي توانيم جستجو كنيم. سرنوشت بشر نه در ستارگان و نه در ميان روستاها كه در شهر تعيين خواهد شد . اگر...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت تنظیم و شرایط محیطی استان اصفهان

پاورپوینت تنظیم و شرایط محیطی استان اصفهان

فهرست: – موقعیت جغرافیایی و تقسیمات ی استان – جغرافیای طبیعی و اقلیم استان – جغرافیای طبیعی – سيمای ظاهری ناهمواری های استان اصفهان – بافت شهری و بازشوها در آب و هوای گرم و خشک – پوشش بام در آب و هوای گرم و خشک – جهت گیری ساختمان: – جهت ساختمان با توجه به اقلیم – شکل و نحوه قرار گیری ساختمان با توجه به موقعیت خورشید – فرم بنا – فر...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: استان ,ساختمان ,اصفهان ,استان اصفهان ,جغرافیای طبیعی ,گیری ساختمان ,محیطی استان ,شرایط محیطی ,محیطی استان اصفهان ,شرایط محیطی استان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی (شهر شیراز)

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی (شهر شیراز)

چکیده: شیراز دربخش مرکزی استان فارس در ارتفاع۱۵۴۰ازسطح دریا ودر منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده وآب وهوای معتدلی دارد. طول جغرافیایی ۵۲٫۳۵درجه شرقی عرض جغرافیایی ۲۹٫۳۹ درجه شمالی مساحت۱۲۶۸کیلومتر مربع جمعیت ۱۵۲۵۰۴۵ تراکم جمعیت درهکتار ۸۵ شهر شیراز، مرکز استان فارس به طول ۴۰ کیلومتر و عرضی متفاوت بین ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر با مساحت ۱۲۶۸ کیلومتر مربع به شکل مستطیل و از لحاظ جغرافیایی در جنوب غربی ایران و در بخ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: کیلومتر ,جغرافیایی ,شیراز ,استان فارس ,شرایط محیطی ,تنظیم شرایط ,پاورپوینت تنظیم ,تنظیم شرایط محیطی ,پاورپوینت تنظیم شرایط
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه واژه نامه فشرده اینترنتی

ترجمه واژه نامه فشرده اینترنتی

چکیده: واژه نامه فشرده اینترنتی ۱_همه متورها در یک موتور—-جستجوی حرفه ای. ۲_(بایگانی)(۱)واحدی که شامل مشخصات کامل شخصی یا چیزی و مقدار زیادی از برنامه های عمومی و قابل دسترسی مباشد(۲) واحدی که شامل مشخصات کامل فایلی که شامل یک یا تعدادی فایل میباشد که به صورت فشرده ذخیره شده است. ۳_نماینده برنامه های پیشرفته تحقیقی(وزارت دفاع امریکا). ۴_(الحاق) یک پرونده است که به عنوان قسمتی از پیام پست الکترو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: فشرده ,فایل ,اینترنتی ,واژه ,نامه ,فشرده اینترنتی ,نامه فشرده ,واژه نامه ,مشخصات کامل ,شامل مشخصات ,نامه فشرده اینترنتی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی (شهر نیشابور)

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی (شهر نیشابور)

فهرست: – نقشه شماره ۱٫ موقعیت شهر نیشابور در استان خراسان رضوی – نمایی از آرامگاه خیام – تزئینات سایر نماها – تزیینات نماهای جانبی – بررسی عوامل اقلیمی شهر نیشابور – جدول شماره ۱٫عنصر رطوبت – دما – جدول شماره ۲٫عنصر دما – بارش – جدول شماره ۳٫ عنصر بارش چکیده: شهر نیشابور دومین شهر بزرگ استان خراسان رضوی است که قدمت تاریخ و تمدن این شهر...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: نیشابور ,شماره ,جدول ,جدول شماره ,خراسان رضوی ,استان خراسان ,شرایط محیطی ,تنظیم شرایط ,تنظیم شرایط محیطی ,پاورپوینت تنظیم شرایط
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي رابطه منبع كنترل (دروني و بروني) با عزت نفس

مقاله بررسي رابطه منبع كنترل (دروني و بروني) با عزت نفس

فهرست: مقدمه- فصل اول- بیان مسئله- اهمیت پژوهش- هدف پژوهش- سوالات پژوهش- متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها- منبع کنترل- تعریف عملیاتی- عزت نفس- فصل دوم- پیشینه نظری- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان در باره ی عزت نفس- نظریه جیمز – نظریه مید – نظریه کولی- نظریه روزنبرگ- نظریه سالیوان- نظریه هورنای- نظریه آدلر- نظریه راجرز- نظریه مزلو- نظریه ی آلپورت- نظریه ی دیگر روانشناسان- عزت نفس ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: نظریه ,پژوهش ,منبع ,كنترل دروني ,منبع كنترل ,رابطه منبع ,بررسي رابطه ,مقاله بررسي ,منبع كنترل دروني ,مقاله بررسي رابطه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

مقاله بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

فهرست فصل اول طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف روش تحقیق روش جمع آوری اطلاعات فصل دوم : ادبیات تحقیق ادبیات تحقیق کارکردهای خانواده. انواع خانواده از بعد تربیتی روابط و نظام ارزشی خانواده تاریخچه کودکان استثنائی خصوصیات دانش آموزان دیر آموز ملاکهای تشخیص دیرآموزان طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی علل عقب ماندگی ذهنی فصل سوم : روش تحقیق نوع تحقیق جامعه و نمو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تحقیق ,خانواده ,آموز ,آموزان ,دانش ,دانش آموزان ,ادبیات تحقیق ,تحصیلی دانش ,پیشرفت تحصیلی ,مقاله بررسی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت آسيب شناسي رواني (1)

پاورپوینت آسيب شناسي رواني (1)

چکیده: هدف کتاب آشنايي دانشجو با اختلالهاي رواني، رويكردهاي مربوط به اختلالهاي رواني و مقدماتي از درمان اختلالهاي مختلف رواني. فصل اول:ملاحظات تاريخي و علمي تعريف آسيب شناسي رواني: رشته‌اي كه به مطالعه ماهيت و شكل گيري رفتار، افكار، و احساسات نا بهنجار مي‌پردازد. چالش‌هاي پيش‌روي اين رشته عبارتند از: تحمل ابهام حفظ عينيت تعريف رفتار نابهنجار تحمل ابهام: يعني توان مواجهه با اطلاعات ضد‌ و ‌نقيض حفظ عينيت: چو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: رواني ,اختلالهاي ,شناسي ,آسيب ,شناسي رواني ,آسيب شناسي ,تحمل ابهام ,پاورپوینت آسيب ,آسيب شناسي رواني
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت مدیریت تغییر

پاورپوینت مدیریت تغییر

فهرست: – هفت عامل چشمگیر در شکل دهی سازمان – شش عامل در آفرینش جامعه سازمانی – انتخاب استراتژی تغییر اساسی – ضرورت تغییر – سوال های اساسی تغییر – مشخصات سازمان کمال جو – فرآیند ایجاد تصور ذهنی – فرآیند تغییر در سازمان کمال جو – مدیران عالی با رفتار خود روند تغییر استراتژی را حمایت کنند: – طراحی سیستم های داخلی – علت های عمده مقاومت د...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت مروري بر شیوه هاي مدیریت تجهیزات پزشکی

پاورپوینت مروري بر شیوه هاي مدیریت تجهیزات پزشکی

فهرست: – بحث و یافته ها – انتخاب و خرید مناسب تجهیزات پزشکی – نصب دستگاه : بهتر است قرارداد خرید به صورت – انتخاب عرضه کننده مناسب – روش تحلیلی و آنالیتیک – کالیبراسیون بر دو نوع است – مدیریت تجهیزات پزشکی و رایانه – نتیجه گیري – منابع چکیده: امروزه اهمیت تجهیزات و اقلام پزشکی در نظام سلامت جامعه بر کسی پوشیده نیست که با پیشرفت تکن...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: پزشکی ,تجهیزات ,مدیریت ,تجهیزات پزشکی ,مدیریت تجهیزات ,پاورپوینت مروري ,مدیریت تجهیزات پزشکی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت زنجيره مهندسي مجدد

پاورپوینت زنجيره مهندسي مجدد

فهرست: – سازماندهي و بسترسازي – شناخت ماموريت وکلان فرايندهای آن – انتخاب کلان فرآيندهای موردتوجه – ارزيابی كلي کلان فرايندهای منتخب – انتخاب زير فرايندهای مورد توجه ازکلان فرايندهای منتخب – شناخت جزئيات زيرفرآيندهای منتخب در وضع موجود و ارزيابی آن – تجديد طراحی زير فرايندهای منتخب در وضع موجود وارزيابی آن Gross Design – طراحی جزئی زير فرآيندهای منتخب ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: منتخب ,فرايندهای ,فرايندهای منتخب ,مهندسي مجدد ,زنجيره مهندسي ,پاورپوینت زنجيره ,پاورپوینت زنجيره مهندسي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت مميزي داشخلي كيفيت

پاورپوینت مميزي داشخلي كيفيت

فهرست: – اهداف – تعاريف – انواع مميزي – مميزي نوع اول – مميزي نوع دوم – مميزي نوع سوم – مسئوليت هاي طرفين مميزي – مسئوليت هاي سرمميز – مسئوليت هاي تيم مميزي – مسئوليت هاي مميزي شونده – مراحل اجراي مميزي – تصميم مديريت سازمان – برنامه ريزي و آماده سازي مميزي – Opening Meeting جلسه افتتاحيه – اجراي مميزي – جمع...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مميزي ,مسئوليت ,اجراي مميزي ,داشخلي كيفيت ,مميزي داشخلي ,پاورپوینت مميزي ,مميزي داشخلي كيفيت ,پاورپوینت مميزي داشخلي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت مستند سازی در سیستمهای مدیریتی

پاورپوینت مستند سازی در سیستمهای مدیریتی

فهرست: – مقدمه – اهداف اصلي مستند سازي – (۳٫۷٫۲) Documentسند – (۳٫۴٫۷) Quality Manualنظامنامه كيفيت – Record ) سابقه۳٫۷٫۶ – سندهاي مورد استفاده در سيستم هاي مديريت كيفيت – ISO 9001:2000 نيازمنديهاي مستند سازي در – اصول كلي در نگارش مدارك – نظامنامه كيفيت – قدم نخست در ايجاد يك سيستم موثر، داشتن مدارك خوب – به چه ميزان مدارك لازم است ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت بررسی شیوع علائم دهانی در بیماران مبتلا به سرطان خون

پاورپوینت بررسی شیوع علائم دهانی در بیماران مبتلا به سرطان خون

فهرست: – انواع سرطانهای خون: – AML : – عوامل ایجاد کننده AML: – طبقه بندی بر اساس موفولوژی و شیمی سلولی: – علائم و تظاهرات بالینی: – پیش آگاهی و درمان: – CML: – علائم بالینی: – درمان : – بدخیمی سلولهای لنفوئیدی: – لوسمی لنفوئید حاد (ALL): – لنفوم هوچکین: – لنفوم غیر هوچکین: – تشخیص بیماری: – لوسمی مزمن لنفوئیدی سلولهای B بالغ ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: علائم ,بیماران مبتلا ,علائم دهانی ,شیوع علائم ,بررسی شیوع ,پاورپوینت بررسی ,شیوع علائم دهانی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت ایمني برق

پاورپوینت ایمني برق

فهرست: – عناوین – تعریف و نحوه ی آسیب رسانی برق – عوامل ایجاد برق گرفتگی – انواع حفاظ در برابر برق گرفتگی – برق گیر – بررسي سیستم ارت در يك شركت مورد بررسي – منابع چکیده: تعريف جريان الكتريكي یک هادی عایق شده مانند قطعه‌ای سیم مسی ، الکترونهای آزاد شبیه مولکولهای گازی که در ظرفی محبوس شده‌اند، حرکات کاتوره‌ای انجام می‌دهند و مجموعه حرکات آنها در طول سیم ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران

مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران

فهرست: – مقدمه – گفتار اول- قصاص – الف- واژه شناسی – ب- ماهیت – -حق و حکم – -حق الله و حق الناس – -دوران قدیم – ادیان قبل از اسلام – اسلام – نظام حقوقی ایران – گفتار دوم- سقوط مجازات – الف- واژه شناسی – ب- مقایسه سقوط مجازات با نهادهای مشابه – -موانع ثبوت مجازات – تعویق اجرای مجازات – تعلیق اجرای مجازات – آزاد...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مجازات ,نظام ,قصاص ,سقوط مجازات ,اجرای مجازات ,واژه شناسی ,حقوقي اسلامي ,سقوط قصاص ,نظام حقوقي اسلامي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله سیستم قدرت نیروگاه

مقاله سیستم قدرت نیروگاه

فهرست: – معرفی انواع نیروگاه ها – نیروگاه دیزلی – نیروگاه آبی – نیروگاه اتمی – نیروگاه گازی – نیروگاه بخاری – نیروگاه مختلط چکیده: نیروگاه حرارتی جهت تولید انرژی الکتریکی بکار می‌رود که در عمل پره‌های توربین بخار توسط فشار زیاد بخار آب ، به حرکت در آمده و ژنراتور را که با توربین کوپل شده است، به چرخش در می‌آورد. در نتیجه ژنراتور انرژی الکتریکی تولید می‌کن...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله سیستم هزینه یابی گیر خودرو

مقاله سیستم هزینه یابی گیر خودرو

فهرست: – جدول ۱-۱ جمع بندي مشخصات اصلي طرح توليد گير خودرو – مقدمه – تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول – نام و كاربرد محصول – طبقه بندي محصول – مشخصات فني محصول – بسته بندي محصول – نتيجه گيري – ارائه روشهاي مختلف توليد – تشريح جامع فرآيند منتخب – بررسي ايستگاهها، مراحل و شيوه هاي كنترل كيفيت – ارزيابي كارآيي افراد واحدها –...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: محصول ,مشخصات ,بندي ,خودرو ,گیر خودرو ,بندي محصول ,یابی گیر ,هزینه یابی ,سیستم هزینه ,یابی گیر خودرو ,مقاله سیستم هزینه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت در مورد دیابت

پاورپوینت در مورد دیابت

فهرست: – دیابت چیست؟ – انواع بیماری دیابت – دیابت حاملگی: – علائم اولیه دیابت چیست؟ – چه کسانی در معرض خطر ابتلا به بیماری دیابت هستند؟ – آیا دیابت قابل پیشگیری است؟ – توصیه های لازم در مورد پیشگیری از دیابت: – آیا دیابت درمان دارد؟ – تغذیه صحیح: – میوه ها شامل چیست؟ – چه نکاتی را هنگام مصرف میوه ها باید رعایت کرد؟ – گروه شیر شامل چه غذاهایی...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت UPS

پاورپوینت UPS

فهرست: – چرا بهUPS نياز داريم ؟ – انواع تجهيزاتی که با بارهای حساس مرتبطند عبارتند از : – مشکلات موجود در برق شهر – UPSچيست؟ – ساختار ups – بلوک دياگرام سادهٔ UPS – سيستمهای Off-line – سيستم Line Interactive – سيستم On-line – سيستم های موازی – انواع سيستمهای موازی – سيستمهای Redundancy – باتری ها – زمان استقلال ي...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت اندازه گيری نيرو ، گشتاور و کرنش

پاورپوینت اندازه گيری نيرو ، گشتاور و کرنش

فهرست: – روشها – استفاده از خاصيت کشسانی اجسام – روشهای اندازه گيری خيز ناشی از اعمال نيرو – آرايش استرين گيج (روزت) برای اندازه گيری کرنش (تنش) – روزت مستطيلی – روزت دلتا – تعیین θ در ارایش ها – اندازه گيری گشتاور و توان – اندازه گيری گشتاور از طريق اندازه گيری تغيير شکل زاويه ای (پيچش) – اندازه گيری گشتاور از طريق ترمز پرونی – دين...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: اندازه ,گيری ,گشتاور ,روزت ,نيرو ,کرنش ,اندازه گيری ,گيری گشتاور ,گيری نيرو ,پاورپوینت اندازه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت MRI

پاورپوینت MRI

فهرست: – تشریح – تاريخچه – عکسبرداری با MRI – ساختار – مقایسه – موارد كاربرد – موارد منع كاربرد – اهميت MRI – منابع چکیده: ام‌آرآی (به انگلیسی: MRI) که مخفف عبارت (به انگلیسی: Magnetic Resonance Imaging) است و تصویرسازی تشدید مغناطیسی نامیده می‌شود، روشی پرتونگارانه در تصویربرداری تشخیصی پزشکی و دامپزشکی است که در دهه‌های اخیر بسیار فراگیر شده‌است...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت HDSL در شبکه تلفن سیار

پاورپوینت HDSL در شبکه تلفن سیار

فهرست: – مقدمه – انواع مودمها – مودمهای DSL – مودمهای BASE BAND – مودمهای آنالوگ ( مودمهای معمولی) – انواع DSL های دیجیتال – سرعت و میزان مسافت در مودمهای DSL – انواع HDSL های شبکه تلفن سیار – نمودار مسیر ارتباطی HDSL تا مراکز – نمودار ستونی HDSL مراکز منصوبه در تهران چکیده: امروزه با توسعه شبکه های تلفن سیار و ایجاد سایتهای جدی...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت نظام پاسخگویی در مدیریت دولتی

پاورپوینت نظام پاسخگویی در مدیریت دولتی

فهرست: – مقدمه – اهمیت وضرورت موضوع پاسخگویی – بیان مسئله – تعاریف پاسخگویی – تأملی در مفهوم – مفاهیم نظری – نشانه ها ونتایج مثبت پاسخگویی – نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی – دامنه پاسخگویی – هدفهای پاسخگویی – برنامه توسعه سازمان ملل بیان می‏کند – انواع پاسخگویی – نظریه نقش چارچوبی برای پاسخگویی – نکاتی در خصوص نظارت وپاسخ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت مفاهیم سازمانی

پاورپوینت مفاهیم سازمانی

فهرست: – هوشمندی کسب و کار- BI – هوشمندی رقابتی – CI – مدیریت محتوا – CMS – Data Warehouse – مدیریت دانش – Knowledge Management چکیده: هدف راهنمایی کاربران جهت خودسرویسی بادرنظرگرفتن کارهای تکراری مرتبط با هوشمندی کسب و کار ( مانند گزارشات مدیریت و کارهای تحلیلی ساده ) انجام تحلیل های موقتی گاها دشوار توسط خود افراد ( تا زمانی انجام می شوند که فعالیتها بشکل ت...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت بیومتریک

پاورپوینت بیومتریک

فهرست: – بیومتریك و تشخیص هویت – نحوه عملكرد شناسایی از طرق مختلف: – دست خط – الگوی دست – الگوی صدا – اسكن از عنبیه چشم – اسكن از شبكیه چشم – اسكن از ورید – آینده بیومتریك – آیا بیومتریك به حریم شخصی تجاوز می كند – تصدیق هویت، تشخیص هویت – بیومتریك چه می كند – تركیب چند اسكن با یكدیگر چکیده: ۱ سیستم های شناسا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت معرفی پورت موازی

پاورپوینت معرفی پورت موازی

فهرست: – تعریف پورت – وضعیت پایه ها – چند نکته چکیده: تعریف پورت پورت قسمتی از سخت افزار کامپیوتر است که داده هائی که از کامپیوتر به وسائل جانبی ارسال و یا از آنها دریافت میشوند از طریق پورتها مبادله میشوند. که این نوع پورت توسط شرکت ibmبه منظوراتصال چابگر به کامپیوتر اختراع گردید. در کامپیوترها غالبا اتصال پرینتراز طریق پورت موازی صورت می گیرد. زمانیکه کامپیوتر های شخصی ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی

فهرست: – تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی – سیستم رادیولوژی – وظایف واحدهای بخش رادیولوژی – الف) پذیرش و جوابدهی : – ب)عملیات تخصصی بخش رادیولوژِی : – ج) امور اداری: – د) بایگانی رادیولوژی : – نمودار سازمانی – نمودار سلسله مراتبی بخش رادیولوژی – OFD بخش پذیرش – OFD بخش اداری – OFD بخش بایگانی – نمودار سطح صفرDFD – ERD اولیه(مو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: رادیولوژی ,سیستم ,نمودار ,تحلیل ,تجزیه ,سیستم رادیولوژی ,تحلیل سیستم ,پاورپوینت تجزیه ,تحلیل سیستم رادیولوژی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت ربات تعقیب مسیر خورشیدی

پاورپوینت ربات تعقیب مسیر خورشیدی

فهرست: – تعریف ربات: – انواع ربات: – ربات تعقيب خط – ربات تعقيب مسير چيست؟ – آناتومي ربات – عملگرها – سيستم انتقال نيرو – حسگرها – کنترلر – منبع تغذيه – پتانسيومترها – حسگر تعيين رنگ ( سياه و سفيد) – فاصله‌ياب مادون قرمز – سنسورها در ربات تعقيب خط – سنسور مادون قرمز – تعريف باتري – محل نصب باتري – ميکروکنتر...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت سنسورهاي پزشکي

پاورپوینت سنسورهاي پزشکي

فهرست: – معرفي چند اصطلاح – مقدمه – کاربرد سنسورهاي پزشکي – طبقه بندي سنسورهاي پزشکي – مشخصات سنسور چکیده: Invivo: به اندازه گيري و آزمايشاتي که در محيط طبيعي بافت زنده صورت مي گيرد اصطلاحاً invivo گفته مي شود. Invitro: به اندازه گيريهايي که در خارج از محيط اصلي بافت زنده صورت مي گيرند آزمايشات invitro گفته مي شود. به عنوان مثال آزمايش Hodjkin-Huxely بر روي آکسون ماهي مرک...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: پزشکي ,سنسورهاي ,سنسورهاي پزشکي ,زنده صورت ,بافت زنده ,پاورپوینت سنسورهاي ,پاورپوینت سنسورهاي پزشکي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت سلامت الکترونیک E Health

پاورپوینت سلامت الکترونیک E Health

فهرست: – سلامت الکترونیک – فناوري اطلاعات و ارتباطات – اهداف استفاده از فناوري اطلاعات در پزشكي – پرونده الکترونیک سلامت (EHR) Electronic Health Record – چرا پرونده الکترونیک ؟ – Hospital Information System (HIS) – رویکرد نوین به سلامت الکترونیک: – نسخه الکترونیک E prescription – اهداف دورا پزشکی: – مراقبت سلامت از راه دور – پیش نی...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: الکترونیک ,سلامت ,health ,سلامت الکترونیک ,پرونده الکترونیک ,فناوري اطلاعات ,پاورپوینت سلامت ,پاورپوینت سلامت الکترونیک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت ممریستور و کاربرد آن

پاورپوینت ممریستور و کاربرد آن

فهرست: – مقدمه – آشنایی با عناصر پایه ای مدارات الکتریکی – آشنایی با کار ممریستور – ساختار و نحوه عملکرد – کپک هوشمند پیشگویی می کند. – شبیه سازی مغز انسان – آیا هوش مصنوعی با جهشی تازه مواجه خواهد؟ – برخی کاربرد های ممریستور – کاربرد ممریستور – تاریخچه – منابع چکیده: ساختار و نحوه عملکرد ممریستور اگر مقاومت را همچون لوله آ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت مدارهاي منطقي تركيبي ماجولي

پاورپوینت مدارهاي منطقي تركيبي ماجولي

فهرست: – طراحي مدار – طراحي ماجولار مدار – Full Adderو Half Adder – ديكدر – اينكدر – مالتي پلكسر(تسهيم كننده) – دي مالتي پلكسر(پخش كننده داده ورودي) – مقايسه گرها – A seven segment display چکیده: با توجه به اينكه پتانسيل نيم پيل از تعادل حاصل در توزيع غلظت يوني در واسطه الكترود-الكتروليت بوجود مي آيد پس هر عاملي كه اين توزيع را به...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مالتي پلكسر ,تركيبي ماجولي ,منطقي تركيبي ,مدارهاي منطقي ,پاورپوینت مدارهاي ,منطقي تركيبي ماجولي ,مدارهاي منطقي تركيبي ,پاورپوینت مدارهاي منط
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت منابع و روش های نوين در توليد برق

پاورپوینت منابع و روش های نوين در توليد برق

فهرست: – انرژی زمين گرمايی – انرژِِی هيدروژنی (زيست توده ای) – انرژی خورشيدی – انرژی باد و امواج – راکتور هسته ای به عنوان چشمه توليد انرژی چکیده: درباره انرژی زمين گرمايی مرکز زمین (به عمق تقریبی ۶۴۰۰ کیلومتر) که در حدود ۴۰۰۰ درجه سانتیگراد حرارت دارد، به عنوان یک منبع حرارتی عمل نموده و موجب تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت ۶۵۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد در اعماق ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت نوسان سازها

پاورپوینت نوسان سازها

فهرست: – مقدمه – معيار نوسان – نوسان سازهاي فيدبكي – نوسان سازهاي كريستالي – نوسان ساز مقاومت منفي – تشديدكننده ها – نتيجه گيري چکیده: كريستال از جنس كوارتز ضريب كيفيتQ خيلي بالا(در حدود ۱۰۵) پايداري فركانسي بالا محدوديت محدوده فركانسي تعریف مقاومت منفی:عنصری که انرژی‌های دیگر را به انرژی الکتریکی تبدیل کند قرار دادن یک عنصر با مقاومت منفی در کنار ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: نوسان ,مقاومت ,مقاومت منفی ,نوسان سازهاي ,نوسان سازها ,پاورپوینت نوسان ,پاورپوینت نوسان سازها
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت پیشگیری از ابتلا به بروسلوز (تب مالت)

پاورپوینت پیشگیری از ابتلا به بروسلوز (تب مالت)

فهرست: – علایم ابتلا به برسلوز – راههای انتقال – تاریخچه نامگذاری بیماری بروسلوز – توصیف بیماری – عامل بیماری – راه های سرایت بیماری: – دوره نهفتگی – تشخیص آزمایشگاهی بیماری – درمان – درمان اطفال: – درمان ن باردار: – نکات مورد تأکید در درمان بیماری تب مالت – عوامل مؤثر بر کاهش میزان بروز و شیوع بروسلوز (بیماری تب مالت) در انسان:...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت پیرامون احیای قلبی ریوی

پاورپوینت پیرامون احیای قلبی ریوی

فهرست: – تعريف احيای قلبی ريوی – ساختمان قلب -دستگاه گردش خون – شوک – برقراری گردش خون – دستگاه تنفس – دستگاه تنفس کودکان – علائم تنفس ناکافی – تنفس دادن به بیمار – ارزیابی صحنه – اقدامات لازم در کنترل صحنه – چگونگی ارزیابی کردن بیمار – ارزیابی وضعیت هوشیاری – نحوه‌ بررسي‌ پاسخ‌ بيمار – ارزیابی راه هوایی – ارزیابی تنف...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: ارزیابی ,تنفس ,دستگاه ,قلبی ,دستگاه تنفس ,قلبی ریوی ,احیای قلبی ,پیرامون احیای ,پاورپوینت پیرامون ,پاورپوینت پیرامون احیای
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت دستگاه گوارش

پاورپوینت دستگاه گوارش

فهرست: – دستگاه گوارش – دهان و غدد بزاقي – مري – معده – لوزالمعده (پانكراس)، كبد و كيسه صفرا – روده كوچك – روده بزرگ – هضم سالم چکیده: زماني كه شما غذايي را مي بينيد ، بو مي كنيد و يا حتي در انتظار خوردن يك شيريني پاي سيب در حال پخته شدن هستيد ، ترشح بزاق دهان و اسيد معده شروع مي شود. قبل از اينكه تكه اي از پاي سيب را بخوريد ، سيستم گوارشي تحريك ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت روشهاي دارويي و غيردارويي كاهش درد زايمان

پاورپوینت روشهاي دارويي و غيردارويي كاهش درد زايمان

فهرست: – انواع روش ها – روش های دارویی – روش های غیر دارویی – حرارت سطحي – سرماي سطحي – غوطه خوردن درآب هنگام ليبر و زايمان – طب سوزني – لمس و ماساژ – طب فشاري – تحريك الكتريكي اعصاب عبور كننده از پوست TENS – تزريق داخل جلدي آب استريل – آروماتراپي – تمركز و منحرف کردن حواس، تجسم خلاق – تکنیک های تنفسی- تن آرامی و تمرکز &...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت ژن (زیست سلولی و مولکولی)

پاورپوینت ژن (زیست سلولی و مولکولی)

فهرست: – ژن به عنوان یک واحد عملکردی – ژن و کروموزوم – ژن و گوناگونی افراد – سازمان یابی و ساختمان ژن – خصوصیات ساختمانی یک ژن معمولی انسان – مبانی بروز ژن – توالیهای شناسایی شونده بوسیله فعال کننده‌ها – تنظیم متابولیسم گالاکتوز در مخمرها – قسمتهای تشکیل دهنده UAS – قسمتهای تشکیل دهنده GAL4 – ممانعت از نسخه برداری بوسیله گلوکز – کن...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت سلول های سرطانی

پاورپوینت سلول های سرطانی

فهرست: – شباهت‌هاي سلول سرطاني با سلول بنيادي طبيعي: – ۲ ويژگي معين سلولهاي بنيادي: – مروري بر سيستم هماتوپويتيك: – مدل تصادفي (Stochastic) – سرطانی شدن سلولهای بنیادی – مدل‌هاي شروع و پيشرفت لوكميا: – CSC در سرطان سينه – CSC و تومورهاي مغزي – كشف CSCهاي بالقوه تخمدان چکیده: مشكل اساسي در پژوهش‌هاي مربوط به سرطان، تعيين نوع سلولي است كه ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت روش هاي تدريس رياضي

پاورپوینت روش هاي تدريس رياضي

فهرست: – بخش اول – نحوه تدریس ریاضی – اصول آموزش ریاضی در کلاس درس – روش تدریس معلم محور بخش دوم – تدریس مسئله محور و سمينار – روش تدریس سمینار – روش تدريس تشریحی – روش تدريس كلامي (زباني) – روش تدريس اکتشافی – محاسن روش اكتشافي از ديدگاه برونر – روش تدريس مفهومي – روش تدريس فعال – سه اصل آموزش به روش فعال – محاسن روش فعال – معا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی

پاورپوینت روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی

فهرست: – فصل اول آمار توصیفی – آمار چیست – انواع روشهای آماری که برای وظایف اول و دوم به کار برده می شوند – دلایل مطالعه آمار – جامعه – نمونه – علائم مربوط به پارامتر و آمار – انواع متغیر – انواع متغیرها از نظر اینکه فاصله بین اعداد درنظر گرفته می شود یا خیر – مقیاسهای اندازه گیری – فصل سوم هدف توزیعهای فراوانی و نمودارها – مراحل سا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: آمار ,انواع ,آماری ,روشهای ,روشهای آماری ,علوم تربیتی ,پاورپوینت روشهای ,پاورپوینت روشهای آماری
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت روش هاي نوين تدريس

پاورپوینت روش هاي نوين تدريس

فهرست: – روش هاي نوين تدريس – روش هاي فردي تدريس – روش حل مسأله – روش پروژه – روش تدريس خصوصي – روش آموزش براي يادگيري در حدّ تسلط – روش آموزش برنامه اي – روش آموزش رايانه اي – روش آموزش انفرادي تجويز شده – روش هاي گروهي و جمعي تدريس – روش بحث گروهي – موضوعات:مباحثه ای و غیر مباحثه ای – مراحل اجراي روش بحث گروهي – ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی ( H1,H2 ,H3 ,H4 ) در اعمال فیزیولوژیک بدن

پاورپوینت نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی ( H1,H2 ,H3 ,H4 ) در اعمال فیزیولوژیک بدن

فهرست: – مقدمه – نوروشیمی هیستامین – بیو سنتز – ذخیره – آزادسازی – جذب و متابولیسم – نورون های هیستامینرژیک – عصب دهی – ورودی های آوران – رسپتورهای هیستامین – رسپتورهای H1 هیستامینی – رسپتورهای H2 هیستامینی – رسپتورهای H3 هیستامینی – رسپتورهای H4 هیستامینی – رسپتورهای NMDA (N –متیل D-آسپارتات) – نقش های فیزیول...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت ويروس ايدز

پاورپوینت ويروس ايدز

فهرست: – مقدمه – ابعاد فاجعه در جهان (اهميت ملي،بين المللي و جهاني) – ايدز در ايران – راههاي عمده سرايت بيماري ايدز – افراد بر طبق راههاي زير آلوده شده اند: – گروه سني گرفتار – ايدز چيست؟ – تشخيص در افراد بالغ – علائم – علائم اصلي – علائم فرعي – عوامل بيماري – راههاي سرايت – راه هايي كه سبب سرايت نمي شود – گروه...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري

پاورپوینت آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري

فهرست: – گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن – الف) سابقة تاريخي – ب) تشكيلات ديوان – گفتار دوم : صلاحيت و اختيارات ديوان – مبحث اول : موارد و صلاحيت ديوان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان و آراي نصب ديوانعالي كشور – رياست عمومي ديوانعالي كشور – مبحث دوم : موارد عدم صلاحيت ديوان عدالت بر مبناي – آراي هيأت عمومي ديوان عدالت...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: ديوان ,عدالت ,اداري ,عمومي ,آراي ,صلاحيت ,ديوان عدالت ,عدالت اداري ,عمومي ديوان ,هيأت عمومي ,ديوانعالي كشور ,ديوان عدالت اداري ,هيأت عمومي ديوان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تشكيلات و مقامات قضايي

پاورپوینت تشكيلات و مقامات قضايي

فهرست: – فصل اول – تشكيلات و مقامات قضايي – ب – دادسراي نظامي – ج – دادسراي ويژه روحانيت – قسمت دوم – دادگاه – ب – دادگاه تجديد نظر – قسمت سوم – مراجع عالي – فصل دوم – وكالت در دعاوي ، وظائف و اختيارات – قسمت دوم-وظايف و اختيارات نماينده حقوقي – فصل سوم-صلاحيت – ب-صلاحيت ذاتي – فصل چهارم-جهات شروع به رسيدگي – ب-شيوه عملي شروع به...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت اتوماتای یادگیر

پاورپوینت اتوماتای یادگیر

فهرست: – اتوماتای یادگیر – فرایند یادگیری – تاریخچه اتوماتای یادگیر – اتوماتای یادگیر – قسمت های اصلی اتوماتای یادگیر – تقسیم بندی اتوماتاها – محیط Enviroment – رابطه بین اتوماتای یادگیر و محیط – مدل های محیط – معیارهای رفتار اتوماتای یادگیر – الگوریتم یادگیری – انواع اتوماتاهای یادگیر – انواع اتوماتاهای یادگیر با ساختار ثابت...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: یادگیر ,اتوماتای ,محیط ,اتوماتای یادگیر ,اتوماتاهای یادگیر ,انواع اتوماتاهای ,پاورپوینت اتوماتای ,انواع اتوماتاهای یادگیر ,پاورپوینت اتومات
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت اختلالات و بیماری های روانی

پاورپوینت اختلالات و بیماری های روانی

فهرست: – بیان مسئله – بیماریهای روانی – اختلالات شخصیت – استرس و بحران – سطح زندگی – خدمات اولیه بهداشتی شامل – انواع استرس – افسردگی و علل آن – تفکر ، افسردگی به دو طریق در شیوه ی تفکر ما مداخله می کند – علل افسردگی عوامل زیستی و فشار روانی – فشار روانی و افسردگی – جرم وبیماری روانی – برخی از مجرمها و جنایات – نتیجه – خ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

پاورپوینت بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

فهرست: – اختلال هویت جنسی؛ ترانس سکشوال ها (خنثی روانی) – فصل پنجم: – اختلال هویت جنسی؛ هرمافرودیت ها (خنثی بدنی) – مبحث چهارم :خنثی از نظر فقه اسلامی – فصل ششم – تغییر جنسیت از نظر حقوق ایران – بخش دوم – تجویز یا عدم تجویز تغییر جنسیت – فصل اول – تجویز یا عدم تجویز تغییر جنسیت در افراد سالم و ترانس سکشوال های خنثی روانی) – فصل دوم: – ت...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تغییر ,جنسیت ,تجویز ,خنثی ,تغییر جنسیت ,ترانس سکشوال ,خنثی روانی ,تجویز تغییر ,هویت جنسی؛ ,تجویز تغییر جنسیت ,حقوقی تغییر جنسیت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

پاورپوینت روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

فهرست: – هدف درس – جايگاه درس – مقدمه – تاریخچه پیدایش و تکامل روابط انسانی – ساختار روابط انسانی در مدیریت و نقش مدیریت در روابط انسانی – مفهوم روابط انسانی و تفاوت آن با رفتار سازمانی – اصول روابط انسانی – شاخص های روابط انسانی – قلمرو روابط انساني – محتواي روابط انساني – روابط انساني و انگيزه هاي انسان – انگيزش و مديريت – روابط ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: روابط ,انسانی ,انساني ,روابط انسانی ,روابط انساني ,سازمانهای آموزشی ,پاورپوینت روابط ,پاورپوینت روابط انسانی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت انعقاد و ه سازي

پاورپوینت انعقاد و ه سازي

فهرست: – فصل اول – مقدمه : – تعاريف – فصل دوم – تحقيقات و آزمايشات : – مواد و روش ها : – نتايج : – بحث و نتيجه گيري – دستيابي به تكنيك پيشرفته حذف كدورت از آب و فاضلاب : – صاف كردن و زدودن املاح معدني: – تكنولوژي ECR : – AXONIC : – مزيت ها : – دستورالعمل : – جداسازي آب از نفت و روغن: – مشخصه هاي اصلي جداساز ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت رضايت شغلي و پيامدهاي آن

پاورپوینت رضايت شغلي و پيامدهاي آن

فهرست: – تعريف – شغل رضايت بخش چيست؟ – نظريه هاي رضايت شغلي – عوامل مؤثر بر رضايت شغلي – پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي – رضايت شغلي و عملكرد – رضايت شغلي و مشتريان سازمان – سيستم اندازه گيري رضايت شغلي چکیده: هر سازماني با نيروي انساني ايجاد و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه‌ها، تمايلات، عوامل رضا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت رفتار فردي در جستجوي مدلي كاربردي

پاورپوینت رفتار فردي در جستجوي مدلي كاربردي

فهرست: – فصل سوم – رفتار فردي در جستجوي مدلي كاربردي – مسائل جنسيتي در سازمان – تفاوتهاي جمعيت شناختي و تنوع نيروي كار – توجه به ويژگيهاي جمعيت شناختي به دلايل زير مورد توجه است – نيروي كار گوناگون – واژه كوره – سن – ناتواني جسمي – نژاد / قوميت – ساير ويژگيهاي جمعيت شناختي – مدل اساسي رفتار و عملكرد فردي – انگيزش كاركنان &...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: رفتار ,فردي ,جمعيت ,شناختي ,مدلي ,جستجوي ,جمعيت شناختي ,مدلي كاربردي ,جستجوي مدلي ,رفتار فردي ,ويژگيهاي جمعيت ,ويژگيهاي جمعيت شناختي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت توانمندسازی و اشتغال‌زایی جوانان از طریق فن‌آوری انقلابی ارتباطاتی و اطلاعاتی

پاورپوینت توانمندسازی و اشتغال‌زایی جوانان از طریق فن‌آوری انقلابی ارتباطاتی و اطلاعاتی

فهرست: – پایه انقلاب فن‌آوری اطلاعاتی:سیستم حساب اعشاری – کشف سیستم کسری اعشاری – سیرتاریخی علم محاسبه – خوارزمی ۷۸۰-۸۵۰ م – آدلارد (۱۰۸۰-۱۱۶۰م) – غیاث‌الدین جمشید کاشانی (۱۳۸۰-۱۴۲۹م) – سیاره یاب کاشانی – ماشین‌های مکانیکی محاسبه دویست سال پس از جمشید کاشانی – انقلاب ارتباطاتی و اطلاعاتی – انقلاب آموزشی – از دوران محدودیت های آموزشی تا عصر ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: اطلاعاتی ,کاشانی ,انقلاب ,فن‌آوری ,ارتباطاتی ,انقلابی ارتباطاتی ,جمشید کاشانی ,فن‌آوری انقلابی ,طریق فن‌آوری ,اشتغال‌زایی جوانان ,فن‌آوری
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت مراوده و ارتباط

پاورپوینت مراوده و ارتباط

– فهرست: – مديريت=رهبري=نفوذ – آشنائي با حالات ذهني افراد- شناخت چرائي رفتار – دو بعد قابل تصور در هر مراوده – هدف:شناخت حالتهاي ذهني و انواع رفتارهاي آدمي براي تجزيه و تحليل مراوده‌اي – انواع مراوده و شخصيت سالم در يك مراوده – انواع مراوده‌هاي باز – انواع مراوده‌هاي باز درست – مراوده باز نادرست – نظريه هاريس و شخصيت سالم از ديد...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت آسیب شناسی زیر ساخت فنی و ارتباطی تجارت الکترونیک

پاورپوینت آسیب شناسی زیر ساخت فنی و ارتباطی تجارت الکترونیک

فهرست: – زیر ساخت های توسعه تجارت الکترونیک – زیر ساخت فنی و ارتباطی – بررسی زیر ساخت ارتباطی کشور – رابطه پهناي باند و تجارت الكترونيك – پوشش ارتباطات – اهداف برنامه پنجم – آيا بين بازيگران ارتباطات رقابت وجود دارد؟ – وجود انحصار در زير ساخت ها – آثار انحصار – ثبات در ت های مدیریت و توسعه ارتباطات؟ – راهبرد اساسی توسعه ارتباطات R...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: ساخت ,تجارت ,ارتباطی ,ارتباطات ,الکترونیک ,توسعه ,تجارت الکترونیک ,ارتباطی تجارت ,آسیب شناسی ,پاورپوینت آسیب ,ارتباطی تجارت الکترونیک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی

پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی

فهرست: – فصل اول : نمایش داده ها در کامپیوتر – فصل دوم : قسمت های یک سیستم کامپیوتری – فصل سوم : استفاده از اسمبلر – فصل چهارم : دستورالعملهای اساسی – فصل پنجم : انشعاب و حلقه – فصل ششم : روال ها – فصل هفتم : عملیات رشته ها – فصل هشتم : سایر حالت های آدرس دهی – فصل نهم : دستکاری بیت ها – فصل دهم : وقفه و ورودی / خروجی – فصل یازدهم...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: اساسی ,زبان اسمبلی ,برنامه نویسی ,اساسی برنامه ,اصول اساسی ,پاورپوینت اصول ,اساسی برنامه نویسی ,اصول اساسی برنامه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت مهارت نه گفتن

پاورپوینت مهارت نه گفتن

فهرست: – جرات ورزی – آیاجرات ورزی قابل آموزش است؟ – مهارت نه گفتن یا جرات ورزی – جرات ورزی چیست ؟؟ – جرأ‌ت‌ها و آدم‌ها – منفعل – ۲- پرخاشگر – ۳ ـ پرخاشگر منفعل – ۴ ـ جرأت ورز – جرأت‌ ورزي به چه درد مي‌خورد؟ – براي ورود به دنياي آدم‌هاي جرأت‌ورز لااقل بايد از سه مرحلة زير عبور کنيد: – پيش از اعلام موضع – اعلام موض...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت مهارتهای تفکر

پاورپوینت مهارتهای تفکر

فهرست: – طرح اولیه موضوع (۱) – آشنایی با مفاهیم: تفکر نقدی ( انتقادی) – آشنایی با مفاهیم: تفکر خلاق – آشنایی با مفاهیم: تفکر در سطح برتر (۱) – آشنایی با مفاهیم: مهارتهای تفکر – مهارتهای تفکر: شناخت موانع خلاقیت – مهارتهای تفکر: اشتباهات اساسی در باره تفکر – مهارتهای تفکر: تواناییها و رویکردهای لازم – مهارتهای تفکر: خصوصیات فرد خلاق چکیده: ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت ارتباط زبان های سطح بالا با اسمبلی

پاورپوینت ارتباط زبان های سطح بالا با اسمبلی

فهرست: – ارتباط زبان اسمبلی با پاسکال – دستورات اسمبلی در برنامه پاسکال – اسکال پارامترها از پاسکال به امبلی – ارتباط زبان اسمبلی با زبان – دستورات اسمبلی در زبان – استفاده از زیربرنامه های اسمبلی در برنامه – کوچک و بزرگ بودن حروف متغیرها – ارتباط شناسه ای external و public در توربو C و اسمبلی چکیده: یکی از نکات جالب زبان اسمبلی این است که می توان...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: اسمبلی ,زبان ,ارتباط ,پاسکال ,ارتباط زبان ,زبان اسمبلی ,دستورات اسمبلی ,پاورپوینت ارتباط
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت در مورد track bar

پاورپوینت در مورد track bar

فهرست: – شی (کنترل) Track bar – ) Tick style :نوع میله لغزان) که دارای ۴ حالت است: – رویدادهای(Events مربوط به شی Track Bar) – استفاده از سایر رویدادها(در پنجره کدنویسی): – سایر رویدادها (اتفاقات) – برنامه پس از اجرا و جابجایی میله لغزان – برنامه عملی – روی Track bar دوبار کلیک کرده تا وارد قسمت کدنویسی شویم (انتخاب شی و رویداد) – کد را بین ۲ خط م...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار

پاورپوینت مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار

فهرست: – مقدمه – آناتومی و فیزیولوژی – سیستم عصبی – عملگرهای سیستم تولید گفتار – تئوریهای تولید گفتار – دسته اول – دسته دوم – دسته سوم چکیده: گفتار به عنوان يكي از مهمترين ابزار‌هاي ارتباطي انسان‌ها به شمار مي‌آيد. سيستم توليد گفتار شامل چندين قسمت است كه با همديگر به صورت هماهنگ كار مي‌كنند و نتيجه اين هماهنگي، تكلم است. زير سيستم‌هاي مرتبط با تولي...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: گفتار ,دسته ,توليد ,سيستم ,توليد گفتار ,تولید گفتار ,عضلاني توليد ,سيستم عصبي ,مدلسازي سيستم ,عضلاني توليد گفتار ,پاورپوینت مدلسازي سيستم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت معماری باروک

پاورپوینت معماری باروک

فهرست: – طرح مسئله – اهمیت و ضرورت تحقیق – اهداف تحقیق – سوالات تحقیق: – ادبیات تحقیق – پيشينه تاريخي – فرضیه تحقیق – پلكان راهنما – باروك در هلند – نقاشي باروك – برنامه تحقیق – منابع و ماخذ چکیده: برای شناخت سبک های متفاوت معماری قبل از دوره معاصر و اتفاقاتی که در معماری افتاده است باید به احقیق و پژوهش در مورد آنها پرداخت . تحقیق در مورد این م...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت استرس

پاورپوینت استرس

فهرست: – استرس – عوامل استرس زا کدامند – ۵نوع ساز و کار دفاعی در مقابل استرس – حذف عوامل استرس زای زمان از دیدگاه کارایی (یعنی اتلاف وقت نداشته باشیم) – ارزیابی میدانی مدیریت استرس – موقعیتی – تکنیک های کاهش استرس به طور موقت چکیده: هنگامی که مدیران استرس را تجربه می کنند تمایل دارند که ……… ۱-به گونه ای گزینشی اطلاعات را درک کنند ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت در جامعه ي اسلامي، افراد چه وظيفه اي دارند؟ (درس تعليمات اجتماعي)

پاورپوینت در جامعه ي اسلامي، افراد چه وظيفه اي دارند؟ (درس تعليمات اجتماعي)

فهرست: – مشخصات کلي – ويژگيهاي تعليمات اجتماعي – اهداف کلي تعليمات اجتماعي در دوره ابتدايي – نظريه هفت هوش هوادار گاريز – دلايل استفاده از روش همياري – الگوي مغز ندهرمان – مباني نظري – راه برد هايي در تعليم و تربيت بصيرت گرا – پيش سازمان دهنده – مهارت هاي اکتسابي – اهداف کلي – اهداف جزئي – اهداف ورودي – روش هاي تدري...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت آشنايي با هنر و ابزار كار هنري

پاورپوینت آشنايي با هنر و ابزار كار هنري

فهرست: – مقدمه تكليف – هدف كلي درس خاتمه – تحليل آموزشي منابع – اهداف رفتاري – مباني نظري – روش تدريس – رسانه هاي آموزشي – مدل كلاس گروه آموزش – ارتباط و انگيزه – رفتار ورودي – ارزشيابي تشخيص – آماده سازي – الگوي درس – روش تدريس – حجم بندي – ارزشيابي تكويني چکیده: به نام هنر مند عالم بشريت كه ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت کاربرد طب فشاری و ماساژ درمانی در بارداری و زایمان و نوزادان

پاورپوینت کاربرد طب فشاری و ماساژ درمانی در بارداری و زایمان و نوزادان

فهرست: – The role of being with women in labour – The art of keeping birth normal – مکانیسم عمل ماساژ تراپی – عوامل باز دارنده در اجرا ی روشهای حمایتی در لیبر: – Swedish Massage Therapy – کاربرد ماساژ در بارداری – قبل از زایمان – حین زایمان – پس از زایمان – سوئدی ماساژ – موارد منع استفاده از ماساژ – ماساژ نوزاد چ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت بررسی آرایه ها در VB.NET

پاورپوینت بررسی آرایه ها در VB.NET

فهرست: – مفهوم آرایه – اعلان آرایه در VB.NET – طریقه دسترسی به عناصر آرایه – اعلان آرایه های دو بعدی در VB.NET – طریقه دسترسی به عناصر آرایه دو بعدی – روشهای مرتب سازی آرایه ها – روشهای جستجو در آرایه ها – کد برنامه – بلوک نمایش قطر اصلی آرایه چکیده: این پاورپوینت دارای متن کامل درباره توضیحات هر سرفصل می باشد. ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: آرایه ,پاورپوینت ,عناصر آرایه ,طریقه دسترسی ,اعلان آرایه ,بررسی آرایه ,پاورپوینت بررسی ,پاورپوینت بررسی آرایه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بهينه سازی الگوریتمهای اجتماع مورچگان

پاورپوینت بهينه سازی الگوریتمهای اجتماع مورچگان

فهرست: – مقدمه – رفتار طبیعی مورچه: – مسيرها و غذايابی – الگوريتم اوليه : – بهينه سازی کلونی مورچه ساده SACO – برای تشخيص سيکل: – تفاوت ACS با AS : – الگوريتم MAX-MIN – تشریح بازی : – پياده سازی – نتايج: چکیده: یکی از مسائلی که به وسیله ی زیست شنا سان مورد مطالعه قرار گرفته است درك این موضوع است که چگونه موجودات تقریبا کور مانند مورچه ها کوتاه تری...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: سازی ,مورچه ,بهينه ,بهينه سازی ,اجتماع مورچگان ,الگوریتمهای اجتماع ,سازی الگوریتمهای ,پاورپوینت بهينه ,الگوریتمهای اجتماع مورچگان ,سازی الگو
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت كنترل Lable

پاورپوینت كنترل Lable

فهرست: – Properties هاي مهم – Event هاي مهم – Method ها مهم چکیده: Tool tip text = این هم توضیحی است که با رفتن ماوس روی lable نمایش داده می شود. Back style = اگر ۰ باشد lable به صورت شفاف و اگر ۱ باشد به صورت مات و غیر شفاف در می آید. پنجره Properties یکی از مهمترین پنجره ها است که توسط آن خواص کنترل هایمان را مشخص می کنیم .هر فرم می تواند تعداد زیادی کنترل داشته باشد. برای اینکه ی...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت کنترل progress bar

پاورپوینت کنترل progress bar

چکیده: این کنترل برای نمایش درصد پیشرفت کاراستفاده می شود.البته ازآن می توان برای نمایش درجه حرارت وسطح آب ودرکل نمایش پیشرفت کاراست شکل زیرگویای این موضوع میباشد. حال به چهارخاصیت این کنترل می پردازیم: خاصیت: Minimum برای مشخص کردن کمترین مقداراین کنترل بکارمیرود. خاصیت : Maximum برای تعیین بیشترین مقدارکنترل فوق میباشد. خاصیت : stepگام افزایش پیشرفت کارراتعیین می کند. خاصیت : vlaue مقدارفعلی پیشرفت ک...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: کنترل ,پیشرفت ,خاصیت ,نمایش ,برای نمایش ,کنترل progress ,پاورپوینت کنترل ,پاورپوینت کنترل progress
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت مفاهيم سيستم عامل

پاورپوینت مفاهيم سيستم عامل

فهرست: • فصل اول • سیستم عامل چیست • تعریف سیستم عامل از دو دیدگاه • اهداف سيستم عامل • مدیریت منابع • دستورالعمل ها درسیستم عامل • انواع سیستم ها • چند بر نامگی (Multi programing) • سیستمهای اشترک زمانی • سیستم های بلادرنگ • سیستم های توزیع شده • سیستم های مجازی • فصل دوم • کنترل کننده های دستگاه جانبی • وقفه ها • اساس کار DMA • انواع وقفه ها • وقفه های سنکرون و آسنکرون • فصل سوم • حافظه های اصلی • چند اص...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: سیستم ,عامل ,وقفه ,سيستم ,سيستم عامل ,سیستم عامل ,مفاهيم سيستم ,پاورپوینت مفاهيم ,پاورپوینت مفاهيم سيستم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت سیستم های اطلاعات بیمارستانی

پاورپوینت سیستم های اطلاعات بیمارستانی

فهرست: – HIS چيست؟ – بطور کلی وظيفه HIS، پشتيباني از فعاليت‌هاي بيمارستان در سطوح کاربردي، تاکتيکي و استراتژيک است – تاريخچه HIS: – در واقع مزاياي استفاده از رايانه(در بيمارستان) را ميتوان در موارد زير نشان داد : – HIS هاي امروزي : – دلايل استفاده پزشکان و کادر درمانی از یک HIS – اما يك HIS مطلوب چه بايد داشته باشد : – ميتوان نتيجه گرفت كه يك HIS بط...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت سيستم عامل در رایانه

پاورپوینت سيستم عامل در رایانه

فهرست: – آشنايي با سيستم كامپيوتر – ساختار كامپيوتر – كاربردها – مشخصات ارسال – انتشار راديويی توصيف فيزيکی – کاربردها – مشخصات انتقال – ماهواره چيست ؟ – نخستين ماهواره ها – مدارهاي ماهواره – قرار گفتن ماهواره ها در مدار – انواع ماهواره ها – باندهاي ماهواره – ويژگي هاي انتقال – ارتباط ماهواره توصيف فيزيکی &nbs...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت زیرساختهای تجارت الکترونیکی

پاورپوینت زیرساختهای تجارت الکترونیکی

فهرست: – تجارت الکترونیکی – تاریخچه تجارت الکترونیکی – ظهور پدیده فروش آنلاین – ابزارهای تجارت الکترونیکی – تولّد وب جهانی – رشد برق آسا – بحران دات کام – بلوغ تجارت الکترونیکی – تجارت الکترونیکی در ایران – زیرساختهای تجارت الکترونیکی – زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقل – قوانین و مقررات – اهمیت پرداخت الکترونیکی – آغاز د...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: الکترونیکی ,تجارت ,زیرساختهای ,تجارت الکترونیکی ,زیرساختهای تجارت ,پاورپوینت زیرساختهای ,زیرساختهای تجارت الکترونیکی ,پاورپوینت زیرساختها
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته

پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته

فهرست: – فصل اول – تحقيق چيست؟ – برداشت شما از تحقيق چيست – تعريف تحقيق – ده نكته در مورد تحقيق – انواع تحقيق(از ديدگاههاي مختلف) – تقسيم بندی انواع تحقيق – فرايند چرخهاي تحقيق – تعريف تحقيق – چرا تحقيق؟ – نقش حقيقت، قدرت و ارزش در تحقيق – فصل دوم – تحقيق چگونه آغاز می شود – انتخاب موضوع – چند پيشنهاد براي يافتن موضوع مناسب برای...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت ساختارهای تصمیم در VB.NET

پاورپوینت ساختارهای تصمیم در VB.NET

فهرست: – ساختارهای تصمیم: – جمله شرطی If : – مثال – کد برنامه: – خروجی برنامه با مثال – تابع IIf – تابع switch چکیده: ساختارهای تصمیم: يكي از مهمترين ساختار هايي كه در همه ي زبان هاي برنامه نويسي مورد استفاده قرار ميگيره همين ساختار هاي شرطي يا ساختار هاي تصميم گيري هستتعریف ساختار تصمیم:به مجموعی ای از دستورالعمل ها که امکان انتخاب و تصمیم گیری از...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تصمیم ,ساختارهای ,ساختار ,برنامه ,ساختارهای تصمیم ,پاورپوینت ساختارهای ,پاورپوینت ساختارهای تصمیم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت کاربرد خواص و رویدادهای دکمه (Button)

پاورپوینت کاربرد خواص و رویدادهای دکمه (Button)

فهرست: – کنترل Button – نحوه اضافه کردن دکمه button به فرم – Properties – خواص دکمه button – میتوانیم بزرگترین یا کمترین اندازه دکمه راتعیین کرد – متن دکمه – Events چکیده: Button کنترل در ویندوز چند دکمه وجود دارد که یکی از آنها دکمه فرمان می باشد کار بربا کلیک کردن موس می تواند دستورات مربوط به رویداد کلیلک آن را اجرا کرد Click با کلیک کردن بر روی کنت...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت در مورد PCMX

پاورپوینت در مورد PCMX

فهرست: – یاد آوری اصول PCM – نکاتی چند درباره PCMX – طرح و نصب – PCMX به روایت آمار – خصوصیات یک PCMX ایده آل – مزایای استفاده از PCMX – معایب سیستمهای PCMX – Pair Gain Technologyتاریخچه مختصر – وضعیت شبکه کابل درایران وجهان – یادآوری تئوری PCM – CROSSTALK – اعوجاج – نویز – پیام آنالوگ – پیام دیجیتال – کوانتیزه کردن ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت در مورد PHP

پاورپوینت در مورد PHP

فهرست: – انگیزه – معرفیPHP – چگونه از PHP استفاده کنیم؟ – تفاوت PHPبا ASP – ایجاد سرآمد وزیرصفحه هماهنگ و پویا – به کارگیری php برای تولید و ارسال ایمیل – اجرای ایمن اسکریپتهای php – نتیجه گیری چکیده: شش دلیل برای اینکه استفاده ازPHP بهتر از ASP میباشد استفاده بهینه از Memory خرج اضافی ندارید! MySqlبهترین انتخاب،بیشترین سرعت نزدیک بورن ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت در مورد Html

پاورپوینت در مورد Html

فهرست: – Html : – مقدمه Html : – TAG ها – عنوان صفحه – اسكلت بندي صفحه وب – تگ مفرد
– وسط چين كردن متن – تغيير رنگ صفحه – تغيير رنگ متن – ايجاد پاراگراف – تگهاي تيتربندي (Heading): – تگ فونت – تصوير در پس زمينه – اضافه كردن تصوير به صفحه – يك تغيير رنگ: چکیده: مخفف كلمهً Hyper Text Marku...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت در مورد MDI

پاورپوینت در مورد MDI

فهرست: – مقدمه – طرز ساختن یک فرم mdi – منو فرم والد چکیده: تمام برنامه که درویندوزیا کلا“ در هر نرم افزاری اجرا می شوند دارای دو واسط به نام SDI و mdi هستند.برنامه هایی که از واسط sdi بهره می گیرند فقط از یک پنجره یا مستند باز در یک زمان ،پشتیبانی می کنند.مانند برنامه NotPad یا paint ویندوز.واسط SDI مخفف Single document interfarce می باشد که معنی تک سندی را می دهد ا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت در مورد بارکد

پاورپوینت در مورد بارکد

فهرست: – بارکد – رمز میله ای – تعریفی دیگر – بکارگیری بارکد – متداول ترین روش کد گذاری bar code – ۱۶ رقم برای ایجاد زبان مشترک در عصر تجارت الکترونیک – اطلاعات بارکد – نمونه ای از بارکد – مدلهای مختلف ارائه بارکد – مقایسه مدلهای مختلف نمایش بارکد چکیده: بارکد – رمز میله ای تعریف: بارکد ، مجموعه ای از خطوط میله ای سیاه با ضخامت های م...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت انواع متغیرها در ویژوال بیسیک

پاورپوینت انواع متغیرها در ویژوال بیسیک

فهرست: – انواع متغیرها در ویژوال بیسیک – مقدمه – انواع متغیرها: – انواع متغیرهای اعشاری هم به این صورت هستند: – ب ) متغیر رشته ای: – ج ) متغیرهای دو مقداری: – د ) نوع تاریخ – ه ) نوع Variant – تعریف متغیرها: – دو حالت مختلف را بررسی می کنیم: چکیده: ویژوال بیسیک زبانی است که یاد گیری آن نسبت به سایر زبان ها ساده است. لذا برای کسان...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: انواع ,متغیرها ,بیسیک ,ویژوال ,ویژوال بیسیک ,انواع متغیرها ,پاورپوینت انواع ,پاورپوینت انواع متغیرها
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی شیء فرم

پاورپوینت بررسی شیء فرم

فهرست: – خاصيت Name : – خاصيت BackColor : – خاصيت text : – خاصيت Font : – خاصيت Enable : – خاصیت size: – خاصيت Icon : – خاصيت Maximaxbox: – خاصيت Minimizebox: – خاصيت WindowState : – خاصيت cursor : – خاصیت:opacity – خاصیت locked : – رویدادهای مهم فرم در ویژوال – رویداد: load – رویداد click: – رویداد: db...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه

پاورپوینت پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه

فهرست: – نیازهای عملیاتی – نیاز های کیفی – موجوديتهاي خارجي – موجوديتهاي داخلي – تحلیل نیازمندیها و شناسايي اكتورها { سلسله مراتب } – شرح وظايف اكتورها – عمليات پايه – عمليات مدير سيستم – عمليات ورود اطلاعات – گزارشات – مدل طراحي كلاسها – سناريو ايجاد كاربران سيستم – موارد استثنايي – سناريو پرداخت – موارد استثنا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: سيستم ,عمليات ,سيستم داروخانه ,سازي سيستم ,مكانيزه سازي ,پروژه مكانيزه ,پاورپوینت پروژه ,سازي سيستم داروخانه ,پاورپوینت پروژه مكانيزه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت پروتکل های اینترنت

پاورپوینت پروتکل های اینترنت

فهرست: – آشنائی با پروتكل FTP – پروتكل FTP چيست ؟ – ويژگی های پروتكل FTP – آشنائی با پروتكل HTTP ( بخش سوم ) – پروتکل SMTP – پروتکل IMAP چکیده: آشنائی با پروتكل FTP امروزه از پروتكل های متعددی در شبكه های كامپيوتری استفاده می گردد كه صرفا” تعداد اندكی از آنان به منظور انتقال داده طراحی و پياده سازی شده اند . اينترنت نيز به عنوان يك شبكه گسترد...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و آثار ناشي از آن (FMEA)

پاورپوینت تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و آثار ناشي از آن (FMEA)

فهرست: – مفاهيم FMEA – اهداف – نحوه اجرا و برنامه ريزي اجرا – فوايد FMEA – مثالهاي متعدد – تمرين – اطمينان از درك مفاهيم و اجراي FMEA چکیده: تاريخچه FMEA: در ۱۹۶۰ مسائل ايمني در صنعت هوا- فضا براي اولين بار انگيزه اجراي FMEA در اين صنعت گرديد. در آغاز هدف از اجراي FMEA شناسايي و پيشگيري از خطراتي بود كه ايمني را تهديد مي‌كرد بعبارت ديگر FMEA ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: fmea ,اجراي ,اجراي fmea ,آثار ناشي ,خرابي بالقوه ,حالات خرابي ,تحليل حالات ,حالات خرابي بالقوه ,تحليل حالات خرابي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت پياده سازي مدارهاي منطق فازي

پاورپوینت پياده سازي مدارهاي منطق فازي

فهرست: – مقدمه – پياده سازي ديجيتالي مدارهاي منطق فازي – پياده سازي آنالوگ مدارهاي منطق فازي – پياده سازي تركيبي ديجيتال / آنالوگ سيستم هاي فازي – استراتژي اتوماتيك CAD براي طراحي مدارهاي منطق فازي – پياده سازي شبكه هاي عصبي سيستم هاي فازي چکیده: پيشرفت هاي اخير در تئوري منطق فازي الگوريتم هايي را بر مبناي قانون در قلمرو گسترده اي از كاربردها فراهم كرده ا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: فازي ,منطق ,سازي ,پياده ,مدارهاي ,منطق فازي ,پياده سازي ,مدارهاي منطق ,سازي مدارهاي ,پاورپوینت پياده
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت پروژه مهندسی اینترنت

پاورپوینت پروژه مهندسی اینترنت

فهرست: – خلاصه مطالب – معرفی – زمینه های پژوهشی مرتبط : – CNDخطر تصمیم گیری در – تقویت آموزشی حفاظت از شبکه های عصبی – CND آزمایش چارپوب معماری عصبی – انتخاب عمل – گسست رویدادها زمانبندی – محیط تصادفی CND – ارزیابی ریسک – الگوریتم RL – ت (policy) – همراه ۱۱ دارایی وابسته به درونCND محیط ساده – نتایج و بحث – اکتشاف...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مهندسی اینترنت ,پروژه مهندسی ,پاورپوینت پروژه ,پروژه مهندسی اینترنت ,پاورپوینت پروژه مهندسی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت در مورد یاتاقان

پاورپوینت در مورد یاتاقان

فهرست: – ساختمان یاتاقان – مواد یاتاقان – خصوصیات یاتاقان – الف : مقاومت یاتاقان در مقابل فشار حمل بار و ضربات ناشی از احتراق – ب: نرمی و قابلیت فرو بردن ذرات خارجی در یاتاقان – ج: مقاومت در برابر خستگی در یاتاقان – د : مقاومت در برابر خوردگی در یاتاقان – ه : مقاومت در مقابل سائدیگی در یاتاقان – ز: قابلیت هدایت حرارتی – روغن کاری یاتاقان ها – یاتاقا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت هنـر و صنایـع هنری اصفـهان و تاثیر آن بر جذب گردشگری

پاورپوینت هنـر و صنایـع هنری اصفـهان و تاثیر آن بر جذب گردشگری

فهرست: – مقدمه – کلیات در مورد صنایع دستی – ویژگی های صنایع دستی – هنر نگاره گری – هنر خوشنویی – هنر کاشی کاری – هنر فلز کاری و قلم زنی – فرش و هنر بافندگی – میناکاری – پارچه قلمکار – عصارخانه (عصاری) – پرفروش ترین صنایع دستی ایران در جهان – نقش صنایع دستی در جذب گردشگری – کارگاه های صنایع دستی جاذبه های فراموش شده… – ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت نمودار تعادلي آهن و كربن FE-C

پاورپوینت نمودار تعادلي آهن و كربن FE-C

فهرست: – INTRODUCTION – نمودارتعادلي آهن- كربن(Fe-C) : – ساختار بلوري وخواص آهن خالص: – آلوتروپ هاي آهن: – آهن آلفا: – شكل شماره ۲ – آهن گاما: – شكل شماره ۳ – آهن دلتا: – مكانيزم آلياژشدن: – تاثير كربن براجزاي آهن: – فازهاي حاصل ازاضافه كردن كربن: – دسته بندي فولادها براساس درصد كربن: – دماهاي بحراني: – ریز ساختار...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت مواد و فرآيند هاي توليد

پاورپوینت مواد و فرآيند هاي توليد

فهرست: – بخش اول: – اندازه گيري ابعادي – مقدمه – موارد مهم در اندازه گيري ابعادي – مفهوم تلرانس – منظور از اندازه گذاري و تلرانس گذاري هندسي – پنج نوع از مشخصه هاي هندسي – مهمترين اندازه گيري هاي ابعاديك – اندازه گيري خطي – عمل اندازه گيري – انواع ابزارهاي اندازه گيري – اندازه گيري با مقياسهاي مدرج و ابزارهاي مقياس بندي شده – ابزار...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت شبکه های بی سیم Wi-Fi

پاورپوینت شبکه های بی سیم Wi-Fi

فهرست: – روش هاي ارتباطي بي سيم : – شبكه هاي بي سيم Indoor : – شبكه هاي بي سيم Outdoor : – عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم – نقطه ی دسترسی – برد و سطح پوشش – چرا WiFi را بکار گیریم؟ – همبندی‌های ۱۱ . ۸۰۲ – خدمات توزيع – دسترسی به رسانه – آنتن‌ها – Wifi چگونه كار مي كند؟ – استاندارد ها رايج در ۸۰۲٫۱۱ – استاندارد e 11 . ۸۰۲ – ك...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت عملکرد radio button در vb.net

پاورپوینت عملکرد radio button در vb.net

فهرست: کنترل (دکمه رادیویی) Radio Button خواص مهم دکمه رادیویی (Radio Button) گروه بندی دکمه های رادیویی پروژه عملی کد نویسی برنامه پس از اجرا تغییر خواص از طریق کدنویسی پروژه عملی رویدادها رویداد Mouse Move رویداد MouseDown رویداد MouseUp رویداد CheckedChanged رویداد MouseClick رویداد BackColorChanged چکیده: (دکمه رادیویی)Radio Buttonکنترل از این شی برای انتخاب فقط یک مورد از بین چن...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: رویداد ,radio ,رادیویی ,دکمه ,button ,radio button ,رادیویی radio ,دکمه رادیویی ,پروژه عملی ,پاورپوینت عملکرد ,دکمه رادیویی radio ,رادیویی radio button ,عملکرد radio button
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت طرح کسب و کار (نتکافی)

پاورپوینت طرح کسب و کار (نتکافی)

فهرست: – بخش معرفی – نام و مشخصات سهام داران عمده: – امکانات تامین مواد ولوازم در محل: – خلاصه مدیریتی-اجرایی – تجزیه وتحلیل صنعت – اقتصاد – تغییرات جمعیتی – ب-تجزیه وتحلیل بازار – بررسی روند های بازار – ساختار بازار – بررسی رقبا – سرمایه گذاران وسهامداران اصلی: – ماموریت – راهبردها (تولید-فروش-خدمات) – برنامه ها –...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت شیء Button

پاورپوینت شیء Button

فهرست: – خاصيت Name : – خاصيت BackColor : – خاصيت text : – خاصيت Font : – خاصیت size: – رویداد: duoble click – رویداد Keydown: – رویداد Enter : – رویداد back color change : – رویداد MouseLeave : – Metodbutton چکیده: یکی از پر کاربردترین شیء ها در ویژوال شیء button است به زبان ساده تر همان دکمه فرمان ویندوزی است که برا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت عملگرها

پاورپوینت عملگرها

فهرست: – عملگرها ( Operators ) – عملگر نسبت دهی – عمليات رياضی – عملگرهای محاسباتی – مثال : – عمليات بر روی رشته ها – روش اول : – روش دوم : – مقايسه رشته ها چکیده: عملگرها ( Operators ) استفاده از متغيرها در يک زبان برنامه نويسی زمانی مفيد خواهد بود که بتوان بر روی آنان عملياتی را انجام داد . به منظور انجام عمليات بر روی متغيرها ، ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید

پاورپوینت طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید

فهرست: – چکیده – تبرید با سیستم جذبی – سیستم جذبی تکمیل شده – طرح یک سیستم برای استفاده غیرمستقیم از انرژی خورشید – سرمایش خورشیدی – انتخاب سیستم سیالاتی برای انتقال گرما – کلکتورهای مسطح خورشیدی – اجزای کلکتور – انتخاب کلکتور و جزئیات سازه ای آن – نمونه هایی از کلکتورهای خورشیدی – تعیین زاویه شیب کلکتور – ضعیف شدن تابش در اتمسفر R...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: سیستم ,تبرید ,خورشیدی ,جذبی ,کلکتور ,مشهد برای ,برای ظرفیت ,سیستم جذبی ,جذبی خورشیدی ,تبرید جذبی ,طراحی سیستم تبرید ,پاورپوینت طراحی سیستم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت کامپوزیت ها و برخی کاربردهای آن

پاورپوینت کامپوزیت ها و برخی کاربردهای آن

فهرست: – فصل۱-تعریف کامپوزیت و مختصری در مورد آن – ۱-تعریف کامپوزیت – ۲-۱-مواد اولیه کامپوزیت ها – ۳-۱- تقسیم بندی مواد کامپوزیت – ۴-۱- نقاط قوت کامپوزیتها – ۵-۱- مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت – ۶-۱- مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور – ۷-۱- آشنایی با چند پروژه کامپوزیتی درایران – فصل۲ – آشنایی با تکنولوژی پالتروژن وبرخی از مهمترین الیاف وکامپو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت فناوری OLED

پاورپوینت فناوری OLED

فهرست: مقدمه پیدایش فناوری OLED آشنایی با فناوری OLED کاربردهای OLED دلایل استفاده از OLED به جای LCD مزیت های OLED زاویه دید در این نمایشگر ها وضوح تصاویر معایب این نمایشگرها نتیجه گیری کلی از OLED چکیده: امروزه به دلیل افزایش جمعیت و مصرف بیش از پیش انرژی و استفاده بی رویه از منابع غیر قابل جبران، مردم کره زمین با کمبود جدی منابع انرژی مواجه شده اند. از این رو شرکت های تولید کننده کو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت فاكتورهاي ارتقا رده بندي سايت در موتورهاي جستجو

پاورپوینت فاكتورهاي ارتقا رده بندي سايت در موتورهاي جستجو

فهرست: – مقدمه – موتورهاي جستجو – SEO چکیده: موتور جستجو چیست؟ Search Engine برنامه‌ای گفته می‌شود که کلمات کلیدی را در یک سند یا بانک اطلاعاتی جستجو می‌کند. در اینترنت به برنامه‌ای گفته می‌شود که کلمات کلیدی موجود در فایل‌ها و سندهای وب جهانی، گروه‌های خبری، منوهای گوفر و آرشیوهای FTP را جستجو می‌کند. جستجوگر پرداخت به ازای هر کلیک (Pay per click search engine جستجوگرهای...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: جستجو ,موتورهاي ,موتورهاي جستجو ,گفته می‌شود ,کلمات کلیدی ,جستجو می‌کند ,برنامه‌ای گفته ,پاورپوینت فاكتورهاي ارتقا
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت صنعت فولاد و فرایندهای شکل دهی فلزات

پاورپوینت صنعت فولاد و فرایندهای شکل دهی فلزات

فهرست: – معرفي فرايند هاي شكل دهي – كشش سيم – كشيدن ميله، مفتول، يا سيم – قالب هاي كشش – كشش تسمه – كشش لوله – ۶ كشش لوله بدون ميله توپي – كشش لوله توسط توپي ثابت – كشش لوله توسط توپي شناور – كشش لوله توسز سنبه ي متحرك – اكستروژن (روزن­راني) – اكستروژن سرد – اكستروژن گرم – اكستروژن مستقيم – اكستروژن غير مستقيم ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت معرفي انواع كيت هاي خودروهاي دوگانه سوز نصب شده بر روي محصولات ايران خودرو

پاورپوینت معرفي انواع كيت هاي خودروهاي دوگانه سوز نصب شده بر روي محصولات ايران خودرو

فهرست: – كيتهاي شركت Landi-Renzo – كيتهاي ميكسري – دیاگرام کنترلی کیت میکسری – كيتهاي ميكسري شركت Landi-Renzo – كيتهاي ميكسري V 05 – كيتهاي ميكسري LC 01 : – مشخصات رگولاتور تنظیم فشار گاز – ميكسر – كيتهاي انژكتوري Landi-Renzo استفاده شده بر روي محصولات ايران خودرو – كيتهاي انژكتوري شركت Landi-Renzo – LC 02 كيت انژكتوري – Siem...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: كيتهاي ,landi ,ميكسري ,renzo ,انژكتوري ,شركت ,landi renzo ,كيتهاي ميكسري ,شركت landi ,ايران خودرو ,محصولات ايران ,شركت landi renzo ,محصولات ايران خودرو ,پاورپوینت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها

پاورپوینت معرفي سيستم هاي ترمز در خودروها

فهرست: – تعاريف – مقدمه – هدف از ترمز ABS – طرز کار ترمز ABS – ترمزگيري صحيح با ABS – ويژگي ترمز ABS – مزاياي سيستم ABS – معايب سيستم ABS – قطعات اصلي ABS – کنترل هیدرولیک – سنسور سرعت چرخ – سنسورهای فعال – سيستم ESP – هدف از ESP – عملکرد ESP – طرز کار ترمز ESP – معايب اين سيستم ESP – هدف از EBD R...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت دستورات شرطی

پاورپوینت دستورات شرطی

فهرست: – در مرحله کد نویسی – مرحله اجرای برنامه – ساختار شرطی را من توان در یک خط نوشت – در مرحله طراحی – مرحله کد نوسی – در مرحله اجرا – نتیجه اجرا – فلوچات دستورات تک ساختی شرطی – ساختار انتخاب If/then/else – اعدادی که بر ۲ بخشپذیر است – اعدادی که بر ۳ بخشپذیر است – فلوچات if/then/else – دستورات شرطی تو در تو – طراحی برنامه ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت خريد و فروش اينترنتي

پاورپوینت خريد و فروش اينترنتي

فهرست: – تجارت الكترونيكي : E – Commerce – ويژگي هاي تجارت الكترونيكي عبارتند از : – تجارت الكترونيكي (خريد و فروش اينترنتي) در ساير كشورها – اهداف – مراحل طرح – مراحل خريد كالا از طريق اينترنت – سیستم الکترونیکی حمل و نقل کالا – عملکرد سیستم e-Delivery چکیده: مراحل طرح الف – خريدار : هر فرد در هر گوشه از ايران و جهان ( در صورت جهاني ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: خريد ,مراحل ,الكترونيكي ,تجارت ,اينترنتي ,تجارت الكترونيكي ,فروش اينترنتي ,پاورپوینت خريد
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت در مورد گشتاور

پاورپوینت در مورد گشتاور

فهرست: – گشتاور – خصوصیات گشتاور نیرو – روش دیگر محاسبه گشتاور نیرو – علامت گشتاور نیرو – گشتاور صفر – قانون گشتاورها – تعادل – جفت نیرو – تابع مولد گشتاور – گشتاور يعني چه؟ – اجزای مبدل گشتاور : چکیده: عامل مؤثر در گشتن هر جسم به دور محوری را گشتاور نیرو می‌نامند دید کلی آیا تابحال به این فکر کرده‌اید که چرا آچار بلند ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer-to-peer

پاورپوینت روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer-to-peer

فهرست: – خلاصه – مقدمه – روش های جستجو در شبکه های P2P – روش های مورد بررسی – روشهای متمرکز (Centralized Approaches) – Breadth-First Search (BFS) – Random Breadth-First-Search (RBFS) – Intelligent Search Mechanism (ISM) – Directed BFS and >RES – Random Walker Searches – Randomized Gossiping – Local Routing Indices – Di...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت دیوار آتشین ویندوز

پاورپوینت دیوار آتشین ویندوز

فهرست: – قابلیتهای فایروال – ضرورت استفاده از فایروال – معروف ترین آنتی ویروس ها – نحوه ی فعال نمودن فایروال درویندوزxp – آشنایی بابخش های مختلف ویندوز فایروال – آشنایی باپیام هشدار فایروال – چگونه می توان فایرئال رابرای برنامه خاص تنظیم نمود – ضرورت توجه به امکانات سایرفایروال های نرم افزاری – نکته آخر – منابع چکیده: فايروال چيس...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: فایروال ,ویندوز ,آتشین ویندوز ,دیوار آتشین ,پاورپوینت دیوار ,دیوار آتشین ویندوز ,پاورپوینت دیوار آتشین
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت زیر برنامه در vb.net

پاورپوینت زیر برنامه در vb.net

فهرست: – زیربرنامه چیست – برنامه فرخوان چیست؟ – روال یا sub – تابع – تفاوت sub با function – Parametr چیست: چکیده: برای روشن شدن موضوع ابتدا به چند تعریف می پردازیم .زیربرنامه چیست : برنامه ایست برای حل قسمتی از یک مسئله که ما می توانیم هرجا که بخواهیم در برنامه از آن استفاده کنیم یا در اختیار دیگر برنامه نویسان قرار دهیم برنامه فرخوان چیست؟ برنام...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین

پاورپوینت خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین

فهرست: – تعریف فناوري اطلاعات – تعریف معلولیت – فعالیت هاي انجام شده براي معلولان – نمونه هایی ازسخت افزارهاي ساخته شده مخصوص نابینایان – نرم افزارهاي ساخته شده مخصوص نابینایان – سخت افزارهاي ساخته شده مخصوص ناشنوایان – نرم افزار هاي ساخته شده مخصوص ناشنوایان – شهر الکترونیکی در خدمت معلولین چکیده: افراد معلول به دلیل ناتوانی خود، از پیشرفت هر...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: ساخته ,مخصوص ,افزارهاي ,معلولین ,اطلاعات ,فناوري ,فناوري اطلاعات ,افزارهاي ساخته ,مخصوص نابینایان ,مخصوص ناشنوایان ,اطلاعات براي ,خدمات فناور
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت زير ساخت هاي تجارت الکترونيک

پاورپوینت زير ساخت هاي تجارت الکترونيک

فهرست: – موانع محيطي مستقيم – تجار – رقبا – واحدهاي توزيع فيزيكي – مشتريان – موانع محيطي غيرمستقيم – اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي – سياسي و قانوني – جمعيتي – تكنولوژيكي چکیده: تجار در عرف هر کس به خريد و فروش کالايي مبادرت نمايد، تاجر يا بازرگان ناميده مي شود. تجارت مقيد به اموري است که براي تجار ايجاد الزام و تکليف مي نم...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت تحلیل محیطی ( بررسی فرصتها و تهدیدها )

پاورپوینت تحلیل محیطی ( بررسی فرصتها و تهدیدها )

فهرست: – شناخت صنعت پتروشیمی – مطالعه انواع مدلهای تحلیل محیطی – ارزیابی مدلهای تحلیل محیطی – انتخاب مدل تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران – بکارگیری مدل و جمع آوری اطلاعات – شناسایی فرصتها و تهدیدها – شناسایی فرصتها و تهدیدهای راهبردی – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات چکیده: به صنایعی اطلاق می شود که در آنها هیدروکربنهای موجود در نفت خام و یا م...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تحلیل ,محیطی ,فرصتها ,تهدیدها ,تحلیل محیطی ,مدلهای تحلیل ,شناسایی فرصتها ,صنعت پتروشیمی ,بررسی فرصتها ,مدلهای تحلیل محیطی ,محیطی بررسی فرصتها ,
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تفکر ناب و كاربرد آن در بخش خدمات

پاورپوینت تفکر ناب و كاربرد آن در بخش خدمات

فهرست: – تفكر ناب تعاريف و مفاهيم – موداها – اصول تفكر ناب – مروري بر چند مثال – مدل پيشنهادي ناب سازي چکیده: تفكر سبكبار يا ناب ( Lean Thinking) راه چاره براي حذف موداها اين تفكر به اين دليل Lean ناميده مي شود كه مي تواند شيوه اي را فراهم آورد كه از طريق آن بتوان با كمتر و كمتر ( يعني با نيروي انساني كمتر ، تجهيزات كمتر ، زمان كمتر و فضاي كمتر) بيشتر و ب...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره ور

مقاله راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره ور

فهرست: مقدمه ۴ -۲تاريخچه بهره وري ۴ -۳تعريف بهره وري ۶ ۴-تفاوت بهره وري با توليد ۸ ۵-اهميت بهره وري ۸ ۶- سطوح بهره وري ۹ الف -بهره وري در سطح بين المللي ۹ ب-بهره وري در سطح ملي ۱۰ ج- بهره وري در سطح بخش ۱۱ د-بهره وري در سطح سازمان و شركت ۱۱ ه- بهره وري در سطح واحد توليدي ۱۲ و- بهره وري فرد شاغل ۱۲ ۷-چرخه مديريت بهبود بهره وري ۱۳ ۸- تعريف ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت مهندسی نرم افزار (فصل پنجم طرح ریزی پروژه نرم افزاری)

پاورپوینت مهندسی نرم افزار (فصل پنجم طرح ریزی پروژه نرم افزاری)

فهرست: • برنامه ريزي پروژه نرم افزاري چيست؟ • مراحل برنامه ريزي پروژه نرم افزار چيست؟ • محصول نهايي پروژه نرم افزار چيست؟ • اهداف اصلي طرح ريزي پروژه • دامنه نرم افزار • امکان سنجی • منابع پروژه • منابع انساني • منابع محيطي • برآورد پروژه های نرم افزاری • فنون تجزيه • چهار روش مختلف براي تعيين ميزان مسئله • برآورد مبتنی بر مساله • برآورد مبتنی بر فرایند • مدل های برآورد تجربی • ساختار مدلهای برآورد • مدل کوکومو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: پروژه ,افزار ,برآورد ,منابع ,ريزي ,افزاری ,ريزي پروژه ,افزار چيست؟ ,برآورد مبتنی ,برنامه ريزي ,ریزی پروژه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي نگرش دبيران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نيشابور

مقاله بررسي نگرش دبيران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نيشابور

فهرست:  عنوان  فصل اول  مقدمه  بیان مسئله  اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش  اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن متغیرهای تعدیل کننده تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای فرضیه  فصل دوم  ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق)  پیشینه نظری مقدمه فلسفه و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی پوشش اولیه ادم و حوا کلاهی که غربیها سر ما گذاشتند مدل و شکل پوشاک آثار سوء و خطرات بی حجابی از دی...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله برنامه اصلي توليد (MPS) در سيستم توليد ETO

مقاله برنامه اصلي توليد (MPS) در سيستم توليد ETO

فهرست: ERP برنامه اصلي توليد (MPS) در سيستم توليد ETO چالشهاي ويژه محيط ETO در زمان معرفي و ارائه محصول جديد زمانبندي ارائه محصول جديد برنامه ريزي در وضعيت تأثير روي محصولات موجود فعاليتها و رخدادهاي برنامه ريزي اصلي توليد يكپارچه سازي فعاليتهاي طراحي و عملياتي چکیده: ERP برنامه اصلي توليد (MPS) در سيستم توليد ETO در بخش قبل، چندين استراتژي توليد معرفي و در مورد آنها بحث شد. در اين بخش تم...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت شیر مخازن CNG

پاورپوینت شیر مخازن CNG

فهرست: – مقدمه – اصطلاحات و تعاريف – اتصالات جانبي (Lateral Connections) – تنه شير Valve Stem – فيوز ايمني (Pressure Relief Device) – تنه شير Valve Stem – فيوز ايمني (Pressure Relief Device) – فيوز حرارتي (Thermal Fuse) – فيوز فشاري يا صفحه شكننده (Burst Disc) – تهويه يا Venting – محدود كننده جريان يا Excess Flow – مكانيزم‌هاي...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: فيوز ,relief device ,pressure relief ,ايمني pressure ,فيوز ايمني ,valve stem ,pressure relief device ,ايمني pressure relief ,فيوز ايمني pressure
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت با موضوع رگولاتور

پاورپوینت با موضوع رگولاتور

فهرست: – رگولاتور فشار – شیر برقی گاز – رگولاتور NG2 – معرفی قطعات و اجزا خارجی رگولاتور – کیت انژکتوری landi-renzo lc02 – عملکرد رگولاتور NG1 – كيت انژكتوري ” SAM 04 ” استفاده شده در خودرو هاي سمند – گيج فشار روي رگولاتور – کیت انژکتوری siemens – شیر برقی گاز – رگولاتور فشار (کاهنده) – LPG رگولاتور – رگولاتور شامل بخشها...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت خواص صندلي هاي طراحي شده تحت علم ارگونومي

پاورپوینت خواص صندلي هاي طراحي شده تحت علم ارگونومي

فهرست: – ارگونومي چيست ؟ – رانندگي با وضعيت طبيعي و مناسب سلامت بدن – صندلی راننده: – ابتدا از صندلي تراكتور شروع مي کنيم – تکنولوژی در ساخت صندلی تراكتور: – صندلی های نوین – از مزایای دیگر این سیستم می توان به نکات زیر اشاره کرد: چکیده: ارگونومي چيست ؟ ارگونومي يا ارگونوميک علم رابطه بين تجهيزات و ابزار و محيط کار يا زندگي با ان...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت هوشمندي سازماني

پاورپوینت هوشمندي سازماني

فهرست: • هوشمندي سازماني (BI) چيست؟ • تاريخچه مختصر • اركان BI • ابزارهاي BI • ابزارهاي ايراني BI • نرم افزار رزبن داده نما (ابزار جديد ايراني BI) • يك مثال عملي با نرم افزار داده نما چکیده: هوشمندي سازماني هوشمندي سازماني به افراد در هر سطحي از يك سازمان اجازه مي دهد كه به اطلاعات دسترسي يافته، تعامل داشته و آنها را تحليل كنند تا كسب و كار را مديريت كرده، بازدهي را ارتقاء داده، عوامل موفقي...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله خلاقيت و نوآوري در افراد و سازمانها

مقاله خلاقيت و نوآوري در افراد و سازمانها

فهرست: چكيده مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري تفاوت خلاقيت و نوآوري فرآيند خلاقيت و نوآوري تكنيك هاي خلاقيت و نوآوري تكنيك گروه اسمي (NOMINAL GROUPING) ويژگي سازمانهاي خلاق و نوآور سازمانها و نتيجه گيري منابع و ماخذ چکیده: امروزه ثبات در محيط كار، جاي خود را به بي ثباتي و عدم اطمينان داده است و صنايع سنتي و قديمي كه جاي خود را به انواع جديد و توسعه يافته آن داده است. فرصتي براي استفاده از مهارته...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله رهبري، شخصيت و اثر بخشي

مقاله رهبري، شخصيت و اثر بخشي

فهرست: چکیده: ۱ ۱- مقدمه: ۲ ۲- چگونه رهبری را تعریف کنیم؟. ۳ ۳- چه کسی رهبر می شود؟ رهبری چیست؟. ۴ ۴- برای رهبر و برای مدیریت: ۵ ۵- شخصیت و رهبری.. ۷ ۶- شخصیت و اثر گذاری: ۱۴ ۷- شخصیت و رفتار. ۱۸ ۸- رفتار رهبر ، رهبری و تأثیر گذاری.. ۲۱ ۹- رهبری و تأثیرگذاری.. ۲۲ ۱-۹- مطالعات موفقیت رهبری.. ۲۲ ۲-۹- مطالعات همکاری رهبری.. ۲۳ ۳-۹- تئوری های کاربردی.. ۲۳ ۱۰- نتایج.. ۲۵ چکیده: آيا مقوله رهبري مي تواند تو...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله فنون مدیریت زمان (جلوتر از زمان حركت كنيد )

مقاله فنون مدیریت زمان (جلوتر از زمان حركت كنيد )

فهرست: ۳-۱- مهمترين عوامل اتلاف وقت ۳- تحليل عوامل اتلاف وقت ۳-۳- برگه‌ها و اسناد ۳-۴- چند نكته براي بايگاني مدارك ۴- محيط كار مناسب ۵- كنترل زمان تلفن چکیده: آيا تا به حال احساس نكرده‌ايد مانند خرگوش سفيد در داستان آليس در سرزمين عجايب هستيد؟ … هميشه در عجله‌ايد اما هرگز به آنچه كه مي‌خواهيد نمي‌رسيد. آيا شما هم ساعات طولاني كار مي‌كنيد ولي هميشه اين حس را داريد كه اهدافتان در حال...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله روانشناسي در صنعت

مقاله روانشناسي در صنعت

فهرست: فهرست مطالب: ۱- روان‎شناسي در صنعت ۲- تاريخچه‎ي روان‎شناسي صنعتي ۳- روان‎شناسي اجتماعي صنعتي ۴- عامل انساني و رابطه‎ي آن با توليد ۵- فلسفه و روان‎شناسي كار ۶- كار و استراحت ۷- روابط انساني در صنعت ۸- سنجش شايستگي ۹- رضايت حرفه‎اي و روحيه‎ي صنعتي ۱۰- ن در كارخانجات ۱۱- ارزيابي مشاغل ۱۲- آموزش در صنعت ۱۳- آزمونهاي رواني ۱۴- سوانح و ايمني در كارخانجات چکیده: – روان‎شناسي در صنعت روان‎شناسان بيش...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله روشهاي هزينه‌ يابي و مؤسسات توليد

مقاله روشهاي هزينه‌ يابي و مؤسسات توليد

فهرست: روشهای هزینه ‌یابی مؤسسات تولیدی ۱ مقدمه: ۴ روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی ۵ انتخاب از بین بهایابی سفارش‌کار و مرحله‌ای ۷ چرا اطلاعات بهای تمام شده برای مدیریت فرآیندها از اهمیت برخودار است؟ ۸ هزینه‌یابی مرحله‌ای و جریان گردش محصول ۱۰ سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای ۱۰ گردش متوالی محصول: ۱۲ گردش موازی محصول: ۱۲ گردش انتخابی محصول: ۱۳ گزارش هزینه تولید ۱۳ جدول مقداری تولید ۱۴ حسابهای منظور شده به حساب دا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مؤسسات ,محصول ,گردش ,مرحله‌ای ,هزینه‌یابی ,مؤسسات تولیدی ,هزینه‌یابی مرحله‌ای ,مؤسسات توليد ,هزينه‌ يابي ,روشهاي هزينه‌ ,مقاله روشهاي هزين
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله رويكردها و مدل هاي نوين توانمندسازي كاركنان و مديران در سازمانها

مقاله رويكردها و مدل هاي نوين توانمندسازي كاركنان و مديران در سازمانها

فهرست: چکیده۴ مقدمه۵ تعاریف واژه ها و اصطلاحات۱۰ ۱- سبک رهبری۲۱ ۲- ساختار۲۷ ۳- انگیزش۳۴ ۴- آموزش۴۴ ۵- رضایت شغلی۴۹ ۶- ارائه و تبیین الگوهای توانمندسازی کارکنان۵۶ فهرست منابع۶۴ چکیده: سازمانها امروزه در محيطي كاملاً رقابتي كه همراه با تحولات شگفت انگيز است بايد اداره شوند. درچنين شرايطي مديران فرصت چنداني براي كنترل كاركنان در اختيار ندارند و بايد بيشترين وقت و نيروي خود را صرف شناسايي محيط خارجي و داخ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: سازمانها ,مديران ,كاركنان ,توانمندسازي كاركنان ,نوين توانمندسازي ,مقاله رويكردها ,نوين توانمندسازي كاركنان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله ریسک و مدیریت ریسک

مقاله ریسک و مدیریت ریسک

فهرست: عنوان مقدمه تاريخچه ريسك تعريف ريسك انواع ريسك ۱-ريسك در سازمانهاي مالي الف) ريسك مالي ب) ريسك تجاري ۲-ريسك در سرمايه گذاري الف) ريسك غير سيستماتيك ب) ريسك سيستماتيك منابع ريسك اندازه گيري ريسك ابزارهاي كنترل ريسك رابطه ريسك و بازده مديريت ريسك چكيده تكامل مديريت ريسك تعريف مديريت ريسك نقش مديريت ريسك اهداف مديريت ريسك ابزارها و روشهاي مديريت ريسك عناصر اصلي در مديريت ريسك شش گام در فرآيند مديريت ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله كايزن و مديريت كيفيت

مقاله كايزن و مديريت كيفيت

فهرست: اولويت‎بخشي به كيفيت اظهارنظر براساس آمار و داده‎هاي صحيح مشتري را فرايند بعدي قلمداد كردن بهبود در شرق و غرب كايزن در برابر نوآوري چکیده: از ۱۹۸۶ كه كتاب كايزن منتشر شد، واژة «كايزن» به عنوان يكي از مفاهيم كليدي مديريت مطرح و پذيرفته شد. فرهنگ جديد لغات آكسفورد، واژه كايزن را روشي مستمر در بهبود كار، اثربخشي فردي و نظاير آن در قالب فرهنگ كار بيان مي‎كند. اين واژه در دستور زبان انگليسي جايگاه خاصي دار...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله كنترل كيفيت در آناليز كيفي

مقاله كنترل كيفيت در آناليز كيفي

فهرست: كنترل كيفيت در آناليز كيفي مقدمه كنترل كيفيت در آناليز كيفي مواد مرجع ( تضمين شده) IQC روش‌هاي ساده عملي نمودار كنترل براي بلنك‌ها نمودار كنترل براي واكنش‌هاي دودويي مقايسه با يك روش تقويتي تعداد تكرار نمونه هاي كنترل كيفيت . طراحي PT در انتها مراجع چکیده: در سال‌هاي اخير ، كنترل كيفيت ( QC ) در آزمايشگا‌ههاي شيمي اهميت زيادي بدست آورده است ، همچنين استاندارد بين المللي ISO/IEC 17025 نشان مي‌دهد ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: كنترل ,كيفيت ,كيفي ,آناليز ,كنترل كيفيت ,آناليز كيفي ,كنترل براي ,نمودار كنترل ,مقاله كنترل ,مقاله كنترل كيفيت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی كنترل كيفيت در سايپا

مقاله بررسی كنترل كيفيت در سايپا

فهرست: پيشگفتار مقدمه فصل اول : تاريخچة شركت سايپا فصل دوم : نظريه ها و روش هاي موجود در كنترل كيفيت فرآيند فصل سوم : مراحل فرآيند توليد در سايپا فصل چهارم : تعيين كيفيت فرآيند توليد جمع بندي و نتيجه گيري . پيشنهادات و نظرات منابع و مآخذ چکیده: با رشد فكري انسانها انتخاب فعاليتها و فرآيندهاي عملياتي به شيوة تهيه و استفاده بهينه مواد اوليه كمياب، روشهاي تصميم‌گيري و ماحصل كار تكامل بسزا يافتند ، در يك مقطع...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: سايپا ,كيفيت ,فرآيند ,كنترل ,كنترل كيفيت ,فرآيند توليد ,كيفيت فرآيند ,مقاله بررسی ,بررسی كنترل ,بررسی كنترل كيفيت ,مقاله بررسی كنترل
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی اصول و کلیات مدیریت

مقاله بررسی اصول و کلیات مدیریت

فهرست: اصول سرپرستي ۱ مقدمه ۱ فصل اول ۳ خلاصة تاريخي ۳ مقدمه ۳ مكتب كلاسيك ۱۰ انگيزة نگارش مديريت علمي ۱۳ اصول مديريت علمي ۱۴ فصل دوم ۱۶ تعاريف و وظايف مديريت ۱۶ تعريف مديريت ۱۶ عناصر مديريت ـ وظايف مديريت ۲۲ ۲ـ سازماندهي Organizing 22 مرجع كنترل دروني: ۲۷ فصل سوم ۲۹ رفتار و مهارتهاي رهبران اثربخش ۲۹ حفظ ميزانها يا ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله كنترل كيفيت محصولات با بهره‌گيري از شبكه ART غير دقيق

مقاله كنترل كيفيت محصولات با بهره‌گيري از شبكه ART غير دقيق

فهرست: چكيده ۲- نظريه تشديد قابل سازگاري ۲-۱- الگوريتم ART ۲-۲- ART غيردقيق ۳- مدل فراين توليد منبع ۴- خطوط كلي سيستم ART غيردقيق پيشنهادي ۵-۱- فاز آموزش ۵- آموزش و آزمون سيستم ART غيردقيق پيشنهادي ۵-۲- فاز آزمون ۶- آزمايش و تجزيه و تحليل ۶-۱- تجزيه و تحليل چکیده: به‌ منظور توليد محصولات با كيفيت ثابت، مناسب است تا نظام‌هاي توليد براي جلوگيري از هرگونه انحراف غيرطبيعي در شرايط فرايند، نظارت شوند. چارت‌هاي كنتر...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: توليد ,غيردقيق ,محصولات ,كيفيت ,غيردقيق پيشنهادي ,كيفيت محصولات ,كنترل كيفيت ,مقاله كنترل ,كنترل كيفيت محصولات ,مقاله كنترل كيفيت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تحقیق در مورد كيفيت و رضایت مشتری

تحقیق در مورد كيفيت و رضایت مشتری

فهرست: چکیده مقدمه تا چه اندازه مشتری گرا هستید؟ انواع نیازمندی های مشتریان نظام مندی ارتباط با مشتری ارتباط قبل از شروع ارائه محصولات و خدمات به مشتری شامل ارتباط بعد از شروع ارائه محصولات و خدمات به مشتری شامل گام اول: زمینه سازی گام دوم: سازماندهی و طرحریزی گام سوم: شناسایی معیارهای کلیدی گام چهارم: آماده سازی جمع آوری اطلاعات گام پنجم: جمع آوری اطلاعات گام ششم: تجزیه و تحلیل اطلاعات چرا شاخص رضایت مشت...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مشتری ,اطلاعات ,ارتباط ,رضایت ,مشتری شامل ,آوری اطلاعات ,ارائه محصولات ,شروع ارائه ,رضایت مشتری ,شروع ارائه محصولات
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تحقیق در مورد مدل نظارت رشد آزاد ( باز)

تحقیق در مورد مدل نظارت رشد آزاد ( باز)

فهرست: مدل نظارت رشد آزاد ۱-۲- مقدمه: ۲-۲ کاربرد OGM-Model و یافته ها: دو هدف کلی برای ارائه OGM-Model وجود دارد: ۱-۲-۲- یافته های مربوط به همبستگی بین رشد آزاد و رشد درامد: ۲-۲-۲: یافته های مربوط به همبستگی منطقه ای: نتیجه گیری: مدل نظارت رشد آزاد ( باز) (OGM-Model): چکیده: این تحقیق متدلوژی جدیدی را در مورد بررسی آزاد سازی تجارتی یا آزادی (openness) ارائه خواهد کرد. این مقاله به ۳ بخش تقسیم می ش...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله مباني نظري جذب نيروي انساني در سازمان ها

مقاله مباني نظري جذب نيروي انساني در سازمان ها

فهرست: تعاريف و مقاصد كارمنديابي منابع و روش هاي تامين نيرو منابع داخلي منابع خارجي جايگزينهاي كارمنديابي پرسشنامه منابع چکیده: انسان به عنوان ركن اساسي توسعه, در چارچوب فعاليتهاي گروهي و سازماني خود ايفاگر نقش مهم و پر اهميتي است, امروزه رشد و توسعه سازمانها در گرو بكارگماري صحيح منابع انساني است. با توجه وضعيت نيروي انساني مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران و ضرورت توجه به آن در راستاي افزايش توان نيروي كار د...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله مباني مديريت مالي

مقاله مباني مديريت مالي

فهرست: مقدمه * ماده ۲۴ * انواع سهام * سهام خزانه * صرف سهام * سهام طبقه بندي شده * حق شفعه يا حق تقدم خريد سهام * منظور از اعطاي اين حق به سهامداران شركت عبارت خواهد بود از : * حفظ قدرت كنترل * ارزش حق تقدم خريد * فرمول ارزش حق تقدم * سهام فاقد حق تقدم خريد * آثار عرضه حق تقدم خريد بر موقعيت سهامداران * رابطه ميان بازار و قيمت پذيره نويسي * اندازه گيري ريسك مجموعه * كوواريانس بازده ها * تجزيه و تح...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله مأموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح هاي مديريت

مقاله مأموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح هاي مديريت

فهرست: مأموريت، فلسفه، اهداف و حركهاي مديريت: فراگيري اهداف و فعاليتها مأموريت يا هدف، ديدگاه و ارزشها مأمريت يا هدف هدف يا مأموريت پرستاري فسلفه (نظريه) محتوا (مضمون) چکیده: بيانيه هاي مأموريت يا هدف، ديدگاه و ارزشها، فلسفه يا عقيده ها و اهداف و طرحهاي مؤثر در فصل قبل عنوان شده اين فصل در مورد روشهاي پايه مديريت به تفضيل بحث مي كند. دانسته هاي آنها در بخشي از اصول نظري مديريت پرستاري استفاده مي شود. ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله مديريت استراتژيك و انواع استراتژی ها

مقاله مديريت استراتژيك و انواع استراتژی ها

فهرست: پيشگفتار ۴ ۱-۱- فصل ۱ – مباني مديريت استراتژيك ۵ ۱-۲- مفهوم مديريت استراتژيك ۵ ۱-۳- سطوح مديريت استراتژيك ۶ ۱-۲-۱- سطح كل سازمان ۶ ۱-۲-۲- سطح بخشي / كسب و كار ۶ ۱-۲-۳- سطح وظيفه اي...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: استراتژيك ,مديريت ,مديريت استراتژيك ,انواع استراتژی ,مقاله مديريت ,مقاله مديريت استراتژيك
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله مدیریت MIS

مقاله مدیریت MIS

فهرست: فصل اول : (كليات موضوع MIS) فصل دوم : (انواع سيستمهاي MIS) فصل سوم : سيستمهاي اطلاعاتي انبار در شركت پست وضع موجود فصل چهارم : سيستم اطلاعاتي انبار شركت پست وضع پيشنهادي فصل پنجم : خلاصة نتيجه گيري و پيشنهادات چکیده: «شكل گيري سيستم هاي اطلاعات مديريت» در گذشته نه چندان دور، غالب سيستم هاي پرداخت حقوق و دستمزد، سيستم هاي پردازش داده ها بودند كه به كمك آنها فقط ليست و فيش حقوق تهيه مي شد و حداكثر...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی

مقاله مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی

فهرست: فصل ۱٫ ۱ کلیات.. ۱ ۱-۱- مقدمه. ۱ ۱-۲- محدوده تحقیق و اهداف آن.. ۹ ۱-۳- مرور ادبیات.. ۱۳ فصل ۲٫ ۲۴ مدلسازی و حل جنبه ای جدید از مسئله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی.. ۲۴ ۲-۱- مقدمه. ۲۴ ۲-۲- مدلسازی مسئله. ۲۴ ۲-۳- الگوریتم ابتکاری جهت حل مسئله. ۲۸ ۲-۴- نتایج محاسباتی.. ۳۴ ۲-۴-۱- موارد تستی.. ۳۴ ۲-۴-۲- کارآمدی روشهای ابتکاری.. ۳۶ ۲-۵- نتیجه گیری.. ۴۰ فصل ۳٫٫ ۴۱ حل مسائل زمانبندی جریان کارگاهی ج...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مسئله ,کارگاهی ,جریان ,زمانبندی ,مدلسازی ,جریان کارگاهی ,زمانبندی جریان ,مسئله زمانبندی ,تنظیم وابسته ,زمانهای تنظیم ,زمانبندی جریان کارگاهی ,
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت الگوريتم کلونی مورچه ها

پاورپوینت الگوريتم کلونی مورچه ها

فهرست: – مقدمه – بهینه سازی مسایل به روش کلونی مورچه – مورچه ها چگونه می توانند کوتاه ترین مسیر را پیدا کنند؟ – مزیتهای ACO – کاربرد ACO – مسیر یابی شبکه های کامپیوتری با استفاده از ACO – الگوریتم ACO – الگوریتم کلی حرکت – منابع چکیده: الگوريتم کلوني مورچه براي اولين بار در سال ۱۹۹۲توسط دوريگو Dorigo) ) و همکارانش به عنوان يک راه حل چند عامله (Multi ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مورچه ,کلونی ,الگوريتم ,کلونی مورچه ,الگوريتم کلونی ,پاورپوینت الگوريتم ,الگوريتم کلونی مورچه ,پاورپوینت الگوريتم کلونی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت آشنایی با پروتکل FTP

پاورپوینت آشنایی با پروتکل FTP

فهرست: – مقدمه – پروتكل FTP چيست ؟ -ويژگی های پروتكل FTP -متداولترين كدهای وضعيت FTP – مفهوم برخی از كدهای متداول – ملاحضات امنيتی – پيكربندی فايروال – و اما يك نكته ديگر در رابطه با پروتكل FTP – منابع چکیده: امروزه از پروتكل های متعددی در شبكه های كامپيوتری استفاده می گردد كه صرفا” تعداد اندكی از آنان به منظور انتقال داده طراحی و پياده سازی شده اند . اينتر...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت الگوريتم هاي تخصيص داده پويا در سيستم هاي پايگاه داده توزيعي

پاورپوینت الگوريتم هاي تخصيص داده پويا در سيستم هاي پايگاه داده توزيعي

فهرست: – مقدمه – الگوريتم هاي استاتيک – الگوريتم ژنتيک – الگوريتم Simulated Evolution – الگوريتم The Mean Field Annealing (MFA) – الگوريتم تخصيص داده جستجوي تصادفي همسايگی – الگوريتمهای تخصيص پويا – الگوريتم شمارنده ساده – الگوريتم Load Sensitive counter – الگوريتم Incremental – الگوريتم optimal – الگوريتم Threshold – منابع چکید...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: الگوريتم ,داده ,تخصيص ,پويا ,تخصيص داده ,داده توزيعي ,پايگاه داده ,داده پويا ,پاورپوینت الگوريتم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت آموزش طراحي صفحات وب

پاورپوینت آموزش طراحي صفحات وب

فهرست: – مقدمه -تعریف یک سایت وب جدید – سه محل ذخیره – برای ایجاد table در صفحه ، پانل layout را باز کرده دو گزینه وجود دارد – منوی INSERT پانل COMMON – صفحات آماده در dreamweaver – ایجاد لینک به متنی از صفحه جاری anchor – ایجاد لینک mailto – درج تصاویر در صفحات وب – تنظیمات تصویر – افزودن فایل های چند رسانه ای – ایجاد جدول – طرا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: صفحات ,ایجاد ,فایل ,ایجاد لینک ,طراحي صفحات ,آموزش طراحي ,پاورپوینت آموزش ,آموزش طراحي صفحات ,پاورپوینت آموزش طراحي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی تأثیر تنش خشکی روی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ­های ذرت در منطقه قزوین (M.Sc.)

پاورپوینت بررسی تأثیر تنش خشکی روی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ­های ذرت در منطقه قزوین (M.Sc.)

فهرست: – مقدمه -علوم کشاورزی – کلیات – اهداف تحقیق – گیاهشناسی و خاستگاه ذرت – انواع گونه های جنس Zea – درصد توزيع سطح محصول ذرت دانهاي دراستانهاي كشور سال زراعي ۱۳۸۹ – سطح، ميزان توليد و عملكرد در هكتارمحصول ذرت دانه­اي به تفكيك استان در سال زراعي۹۰-۱۳۸۹(هکتار-تن-کیلوگرم) – درصد توزيع ميزان توليد محصول ذرت دانهاي دراستانهاي كشور سال زراعي ۱۳۸۹ -۹۰ –...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: عملکرد ,۱۳۸۹ ,دانهاي دراستانهاي ,دراستانهاي كشور ,زراعي ۱۳۸۹ ,ميزان توليد ,درصد توزيع ,اجزای عملکرد ژنوتیپ­های ,پاورپوینت بررسی تأثیر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بازاریابی صنعت توریسم در ایران

پاورپوینت بازاریابی صنعت توریسم در ایران

فهرست: – مقدمه – تاریخچه گردشگری – تعریف بازاریابی – بازاریابی گردشگری ( خدمات ) – فرآیند بازاریابی گردشگری – منابع چکیده: جهانگردی یکی از صنایع در حال رشد جهان بوده و عموماً کشورها در تمام مراحل توسعه به طور فزاینده ای به آن وابسته هستند . توسعه ی این صنعت به ویژه در کشورهایی که بدنبال دستیابی به رشد پایدار می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ایران بویژه از ق...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: بازاریابی ,گردشگری ,صنعت ,بازاریابی گردشگری ,صنعت توریسم ,بازاریابی صنعت ,پاورپوینت بازاریابی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بانكداري الكترونيكي

پاورپوینت بانكداري الكترونيكي

فهرست: – مقدمه – تاريخچه – تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي – بانكداري الكترونيكي در ايران – كارت‌هاي بانكي در ايران – شبكه تبادل اطلاعات بانكي (شتاب) – شكل‌گيري شبكه شتاب از آغاز تا امروز – مزاياي شبكه شتاب – معايب شبكه شتاب – بانكداري نوين (الكترونيكي) – بانكداري سنتي – منابع چکیده: طي چند دهه اخير حجم تجارت الكترونيك جهان د...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: بانكداري ,الكترونيكي ,شتاب ,شبكه ,بانكداري الكترونيكي ,شبكه شتاب ,پاورپوینت بانكداري ,پاورپوینت بانكداري الكترونيكي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

فهرست: – مقدمه -هدف مقاله – خصوصیات کلی صورت های مالی و گزارشگری مالی ( از دیدگاه بیانیه های GASB , FASB ) – تاثیر محیط بر اهداف گزاشگری مالی – محدودیت های گزاشگری مالی : ( مفهوم شماره یک FASB ) – محدودیت های گزارشگری مالی ( مفهوم شماره ۱ GASB ) – ویژگی های کیفی اطلاعات گزاشگری مالی – وامل تشکیل دهنده محیط گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی (دیدگاه FASB ) – ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مالی ,گزاشگری ,fasb ,گزارشگری ,واحدهای ,انتفاعی ,واحدهای انتفاعی ,گزارشگری مالی ,گزاشگری مالی ,مالی مفهوم ,مفهوم شماره ,حسابداری واحدهای انتفاعی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت اصول گزارش و گزارش نویسی

پاورپوینت اصول گزارش و گزارش نویسی

فهرست: – مقدمه – خواننده گزارش کیست – مراحل گزارش نویسی – مراحل روش علمی تحقیق – تعریف مسأله – طرح مقدماتی تحقیق ( گزارش ) – ساختار گزارش – مقدمه گزارش – متن یا بدنه اصلی گزارش – پایان گزارش – اصل تأکید در گزارش – الگوی قیاسی – الگوی استقرایی – نمودار الگوی استقرایی است – الگوی گزارش بر حسب ترتیب اهمیت – ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله تعريف كيفيت محصول توسط مشتري (بررسي متد كانو )

مقاله تعريف كيفيت محصول توسط مشتري (بررسي متد كانو )

فهرست: چکیده -مقدمه -معرفی متد کانو الف)آنچه درباره کیفیت در ذهن پنهان است را می توان دید. د)الزامات مشتری را می توان از طریق پرسشنامه هایی طبقه بندی نمود. -پیاده سازی بررسی کانو –تهیه و طراحی پرسشنامه –تست پرسشنامه –توزیع پرسشنامه –پردازش داده ها –آنالیز نتایج چکیده: اولين باري كه نظريه پرفسور نورياكي كانو و همكارانش در دانشگاه توكيوريكاي ژاپن مطرح گرديد، نظر بسياري از متخصصان كيفيت را به خود جلب...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: پرسشنامه ,كانو ,كيفيت ,توسط مشتري ,مشتري بررسي ,محصول توسط ,كيفيت محصول ,تعريف كيفيت ,توسط مشتري بررسي ,تعريف كيفيت محصول ,مقاله تعريف كيفيت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله شناسايي مفهوم مديريت آموزشي و اصول آن

مقاله شناسايي مفهوم مديريت آموزشي و اصول آن

فهرست: مفهوم مديريت آموزشي واصول آن مديريت آموزشي و برآورد نيازهاي اجتماعي اقتصادي مديريت آموزشي ووضعيت وجودي افراد مهارت در روابط انساني مهارت در رهبري و هدايت افراد به ويژه كادر آموزشي ويژگيهاي مدير آموزشي مهارت در برقر اري روابط گروهي مهارت وارزشيابي چکیده: درارتباط با مفهوم كلي مديريت آموزشي مي توان به برخي تعاريف اشاره شده در منابع علمي اشاره نمود ، براين اساس مديريت آموزشي عبارتست...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: آموزشي ,مديريت ,مهارت ,مفهوم ,مديريت آموزشي ,مفهوم مديريت ,شناسايي مفهوم ,مقاله شناسايي ,مفهوم مديريت آموزشي ,شناسايي مفهوم مديريت ,مقاله شناس
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت ابزارهاي مالي در بازار سرمايه

پاورپوینت ابزارهاي مالي در بازار سرمايه

فهرست: – مقدمه – ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايه – مشتقه – مهمترين گونه مشتقه ها – قراردادهاي آينده – قراردادهاي معاوضه اي – قراردادهاي اختيار – تحليل اختيار خريد از ديدگاه خريدار – تحليل اختيار خريد از ديدگاه فروشنده – خريد و فروش اختيار فروش – تحليل اختيار فروش از ديدگاه فروشنده – قراردادهاي فور وارد – قيمت سلف –...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: اختيار ,قراردادهاي ,تحليل ,خريد ,ديدگاه ,مشتقه ,بازار سرمايه ,تحليل اختيار ,ابزارهاي مالي ,اختيار فروش ,ديدگاه فروشنده
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

پاورپوینت آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

فهرست: – مقدمه – کليات سازمان و مديريت – هدف و وظايف اداره امور دفتری – روابط اداری – سيستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر – بايگانی – فراگرد تلفنی- نقش و وظايف مسؤول دفتر -عمليات اداری مسؤول دفتر – مديريت و برنامه ريزی استفاده از تلفن – جلسه – چند نکته مهم – مختصری از آيين نگارش – منابع چکیده: سازمان مکانيکی دارای ساختار ت...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: دفتر ,مسؤول ,اداری ,مسؤول دفتر ,مهارتهاي لازمه ,مسؤولان دفاتر ,آشنايي مسؤولان ,پاورپوینت آشنايي ,آشنايي مسؤولان دفاتر ,پاورپوینت آشنايي مسؤول
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله سیستم مدیریت مشارکتی (شركت هما تئوري هاي مديريت)

مقاله سیستم مدیریت مشارکتی (شركت هما تئوري هاي مديريت)

فهرست: فصل اول: كليات ۱-۱- مقدمه ۲-۱- تاريخچه شركت هما فصل دوم: مروري بر سيستم مديريت مشاركتي ۱-۲- مقدمه ۲-۲- استفاده از سيستم پيشنهادات ۳-۲- طريقه ارائه پيشنهادها و رسيدگي به آنها … ۴-۲- ترقي و تعالي كارگران … ۵-۲- مهم ترين خصوصيات روش مديريت مشاركتي … ۶-۲- گروههاي كنترل كيفيت … ۷-۲- توضيح لازم درباره گروهها … ۸-۲- پاداش هاي نقدي و غير نقدي ۹-۲- سيستم پيشنهادات در گروههاي كنترل كيفيت ۱۰-۲- مناف...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مديريت ,سيستم ,شركت ,سيستم پيشنهادات ,گروههاي كنترل ,كنترل كيفيت ,مديريت مشاركتي ,مشارکتی شركت ,گروههاي كنترل كيفيت ,سیستم مدیریت مشارکتی ,مقا
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله شرايط و ويژگي هاي مدير از ديدگاه اسلام

مقاله شرايط و ويژگي هاي مدير از ديدگاه اسلام

فهرست: مفهوم نظام اخلاقي شغلي تعريف ايا مبحث اخلاقي مشخصي درنظام شغلي وجود دارد كامپيوتر ها درمحل كار مزايا وتغييرات مضرات ارتباطات كامپيوتري تغيير ماهيت ارتباط بشر ضعف ومالكيت داده هاي الكترونيكي استفاده ، استفاده دوگانه وسوء استفاده كنترل وامورشخصي نظام اخلاقي درفضاي فرمان تقسيم ديجيتالي رفتار شغلي چکیده: نظام اخلاقي ،درك درست وغلط بودن عملي است . نظام اخلاقي شغل ، بخش افزايش اذعان شده ي زندگي شغلي مي...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله رهبری (فصل 3)

مقاله رهبری (فصل 3)

فهرست: فصل سوّم رهبرى عوامل موفقيت رهبرى ۱٫ ويژگى‏هاى رهبر ۲٫ شيوه رهبرى رهبران مستبد و مشاركت‏ جو مقايسه رهبرى مستبدانه و مشاركت‏جويانه آيا يك رهبر مى‏تواند در ضمن كارگرايى فردگرا هم باشد؟ ۳٫ اثربخشى رهبرى الف. ارزش‏ها و نيازهاى كارمندان شخصيت كارمندان انگيزه كاركنان ب. موقعيت نظريه‏هاى رهبرى ۱٫ نظريه اقتضاى فيدلر ۲٫ روش رهبرى از ديدگاه هاوس(نگرش هدف) ۳٫ نظريه رهبرى در قرآن ۱٫ اصل نرمى و مهربانى(لنت ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله راهنمای مدیران به منظور فهم سازمان های پیچیده

مقاله راهنمای مدیران به منظور فهم سازمان های پیچیده

فهرست: مقدمه موفقیت ذینفعان موفقیت اهداف متعالی ارزش های مشترک استراتژی ساختار سیستم ها مثلث سخت در مقابل مربع نرم مهارت ها کارکنان سبک ها تعادل خود S ها نتیجه گیری چکیده: با آنکه تحلیل « موقعیت» موضوع کتابها و مقالات بیشماری قرار گرفته است ولی این مطلب خارج از حیطه ی این مقاله می باشد، رهبران در هر سطح از سازمان باید فهم جامعی از آنچه شرکتشان با آن مواجه می شود و در ابعاد گوناگونی چون: نی...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن

مقاله دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن

فهرست: چکیده ۴ مقدمه ۵ دولت الکترونیک: تعریف مفهومی ۶ کاربردهای دولت الکترونیک ۸ شکاف دیجیتالی چالشی در استقرار دولت الکترونیکی ۹ مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی ۱۰ زیر ساختهای ملی ۱۲ تدارک دولت الکترونیک ۱۲ استفاده توسط شهروندان ۱۲ اصلاح و باز مهندسی دولت ۱۳ گامهای اساسی ایجاد دولت الکترونیک ۱۵ نتیجه گیری ۱۹ منابع ۲۰ چکیده: شبكه اينترنت محيط مهمي براي سازمان هايي شده است كه نياز به ارتباط متقابل ب...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: دولت ,الکترونیک ,دولت الکترونیک ,دولت الکترونیکی ,پیاده سازی ,متدولوژی پیاده ,مقاله دولت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله سازماندهي و طراحي نيروي فروشي

مقاله سازماندهي و طراحي نيروي فروشي

فهرست: سازماندهي و طراحي نيروي فروشي نقطه برابري دخل و خرج فروشنده و محدوده و مرز ماليات انتخاب كانال (مسير) معماري و تعيين ساختار نيروي فروش تعيين ابعاد كاري و به كارگيري (نيروي انساني) سازماندهي و طراحي نيروي فروشي چکیده: مدير فروش بايستي توجه و تمركز خود را بصورت قابل ملاحظه اي روي نيروي فروش قرار دهد. مدلي كه براي سازماندهي يك نيروي فروش دچار تغيير و تحول و پيشرفت مي شود، از يك مدل عمومي تبديل به يك مدل...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: نيروي ,سازماندهي ,فروشي ,طراحي ,نيروي فروشي ,طراحي نيروي ,نيروي فروش ,مقاله سازماندهي ,طراحي نيروي فروشي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله زمان سنجي خط )مونتاژ سپند با كرنومتر- زمان سنجي به روش Most در توليد شيشه پرايد(

مقاله زمان سنجي خط )مونتاژ سپند با كرنومتر- زمان سنجي به روش Most در توليد شيشه پرايد(

فهرست: پيشگفتار مقدمه تعريف زمان سنجي اهداف زمان سنجي ارتباط زمان سنجي با بهره وري ارتباط زمان سنجي با مديريت توليد ارتباط زمان سنجي با حسابداري ارتباط زمان سنجي با مديريت كارخانه و واحد كنترل كيفيت زمان سنجي خط مونتاژ سپند ارزيابي لازمه زمان سنجي به روش MOST در توليد شيشه پرايد مقالات اينترنتي چکیده: ضرورت استفاده از تكنيكهاي مديريتي و مهندسي در كارخانجات يكي از مسائل مبرم و حياتي امروز صنايع كشور ما مي باشد...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: زمان ,سنجي ,توليد ,ارتباط ,شيشه ,پرايد ,زمان سنجي ,ارتباط زمان ,توليد شيشه ,مونتاژ سپند ,شيشه پرايد
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله حسابرسی عملكرد و عملیاتی

مقاله حسابرسی عملكرد و عملیاتی

فهرست: حسابرسی عملكرد و عملیاتی چكیده مقدمه حسابرسی عملكرد مفاهیم اساسی استانداردها اصول حسابرسی عملكرد مقایسه با حسابرسی صورت‌های مالی نتیجه گیری منابع و ماخذ چکیده: حسابرسـی عملكـرد یك ابـزار مفیـد برای اصلاح سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در كشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و كیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت مدیریت رفتار و موفقیت و ارتباط

پاورپوینت مدیریت رفتار و موفقیت و ارتباط

فهرست: – مقدمه – مدیریت رفتار – مديريت‌ رفتارسازماني‌ در هزاره‌ جديد – افراد سركش‌ – تجربه‌ مديريت‌ – ترس‌ مفيد – قانون‌ طلايي‌ – تلاش‌ براي‌ تغيير – نتيجه‌گيري‌ – مدیریت موفقیت – همگــام بودن با تکنولــوژی – مدیـــریت اطلاعات – تعــادل احساســات – مدیــریت ارتباطات بــر ارتباطات – توانایـــی سازگــار شدن با محیط &...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

پاورپوینت برنامه ریزی روستایی در ایران

پاورپوینت برنامه ریزی روستایی در ایران

فهرست: – مقدمه – چارچوب نظری – تعاریف و مفاهیم و اهمیت برنامه ریزی روستایی ایران – تقاضای روز افزون بر مواد غذایی – اهمیت مواد خام کشاورزی به عنوان زمینه رشد صنعت – مناطق توسعه یافته تر – مناطق رو به توسعه – مناطق حاشیه ای دارای قابلیت توسعه – مناطق حاشیه ای با قابلیت محدود برای توسعه – توسعه مناطق توسعه یافته تر – استراتژی آمایش مناطق توسعه ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: توسعه ,مناطق ,روستایی ,ریزی ,برنامه ,مناطق توسعه ,ریزی روستایی ,برنامه ریزی ,مناطق حاشیه ,توسعه یافته ,مناطق توسعه یافته
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله نظرية سيستمها در مديريت

مقاله نظرية سيستمها در مديريت

فهرست: نظرية سيستمها در مديريت منطق ارسطويي منطق سيستمي ۱ـ تعريف سيستم و انواع آن ۲ـ اهميت و هدف از نظرية سيستمها ۳ـ مقدمات طرز فكري سيستمي ۴ـ مشخصات عمومي سيستمها تعريف سيستم و انواع آن انواع سيستم سيستم اصلي و فرعي محيط سيستم اهميت و هدف از نظرية سيستمها مقدمات طرز فكر سيستمي تعليق عقايد شخصي قبول محدوديت فكري و تصوري مشخصات عمومي سيستمها وارده ، فرآيند ( عمليات ) ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: سيستمها ,سيستم ,نظرية ,انواع ,مديريت ,سيستمي ,نظرية سيستمها ,عمومي سيستمها ,مشخصات عمومي ,تعريف سيستم ,مقاله نظرية ,مشخصات عمومي سيستمها ,مقاله
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله فنون روابط عمومي و ارتباط با رسانه‌ها

مقاله فنون روابط عمومي و ارتباط با رسانه‌ها

فهرست: مقدمه ۲ تاریخچه روابط عمومی در ایران (قرن حاضر) قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۶ روابط عمومی در ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ۷ آموزش روابط عمومی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۷ تعاریف روابط عمومی از نظر رکس ماریو ۹ ویژگی های یک مدیر روابط عمومی ۹ سازماندهی در روابط عمومی ۱۰ افکار عمومی ۱۰ وظایف روابط عمومی در سازمان ۲۴ نمایشگاه ۲۴ سخنرانی ۲۸ سفر مطبوعاتی ۲۸ معاشرت مطبوعاتی ۳۰ را...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: روابط ,عمومی ,اسلامی ,پیروزی ,انقلاب ,روابط عمومی ,انقلاب اسلامی ,پیروزی انقلاب ,روابط عمومي ,فنون روابط ,پیروزی انقلاب اسلامی ,فنون روابط عموم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله قراردادهاي انتقال فناوري

مقاله قراردادهاي انتقال فناوري

فهرست: چكيده اول – فناوري عنصر كليدي توسعه دوم – فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري سوم – عمق فناوري و دامنه انتقال چهارم – انواع روشها و قراردادهاي انتقال فناوري انواع روشهاي انتقال فناوري الف – روشهاي غيرتجاري، غيرقراردادي و غيررسمي ب – روشهاي تجاري، قراردادي و رسمي پنجم – آشنايي با برخي از قراردادهاي انتقال فناوري ششم – مقايسه قراردادهاي انتقال فناوري جمع بندي منابع و ماخذ چکیده: در اين مقاله ابتدا نقش فن...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: فناوري ,انتقال ,قراردادهاي ,روشهاي ,مقاله ,انتقال فناوري ,قراردادهاي انتقال ,مقاله قراردادهاي ,قراردادهاي انتقال فناوري ,مقاله قراردادهاي ان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه

مقاله نقش و اهميت فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني در ادامه حيات هر سازمان يا مؤسسه

فهرست: مقدمه بیان مسئله اهداف پروژه سؤالات اصلی پروژه نیازسنجی آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی جامعه آماری پروژه روش اجرایی پروژه روش تجزیه و تحلیل داده های پروژه چکیده: روند مستمر و مداوم تغيير و تحول در شئون مختلف حيات اجتماعي و پيشرفتهاي شگرف و عميق علوم و فنون گوناگون در جامعه موجبات تحول و تغيير ساختارهاي سازماني را از اشكال سنتي بسوي ساختارهاي پيچيده تر و تخصصي تر فراهم آورده است. چنان...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: پروژه ,حيات ,منابع ,آموزش ,ادامه حيات ,منابع انساني ,بهسازي منابع ,فرآيند آموزش ,اهميت فرآيند ,بهسازي منابع انساني ,اهميت فرآيند آموزش
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش

مقاله نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش

فهرست: چكيده ۱- مقدمه ۲- ويژگيها و توانمنديهاي راهبران مهندسي ارزش ۲-۱- ويژگيهاي عمومي و تخصصي ۲-۱-۱- عمومي ۲-۱-۲- تخصصي ۲-۱-۳- ساير ۳- وظايف و مسئوليت هاي اساسي راهبران تيم مهندسي ارزش ۳-۱- وظايف و مسئوليت هاي عمومي ۳-۲- وظايف و مسئوليت هاي تنش زدايي در تيمها ۴- يك مدل روش كاري براي تسهيلگري مؤثر ۵- نتيجه گيري مراجع پي نوشت ها چکیده: كمك گرفتن از مشاوران مهندسي ارزش براي آموزش و اجراي مطا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مهندسي ,ارزش ,مسئوليت ,عمومي ,وظايف ,مهندسي ارزش ,مطالعات مهندسي ,اثربخشي مطالعات ,اثربخشي مطالعات مهندسي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله نقش IT در توسعه اقتصادي و شاخص هاي توسعه اقتصادي

مقاله نقش IT در توسعه اقتصادي و شاخص هاي توسعه اقتصادي

فهرست: فصل اول : عدالت و فن آوری اطلاعات . ص۵ مفهوم عدالت . ص۵ رشد وتوسعه .ص۷ جایگاه IT در تحقق عدالت .ص۱۱ فصل دوم : انرژی ، توسعه اقتصادی و IT . بهره وری انرژی طراحی أینده انرژی نفت در wpc . بررسی توسعه و تنوع ، بخش ساماندهی انرژی مجمع آمستردام . نقش IT در توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر در کشور. فصل سوم : خلاقیت ، توسعه و IT : نوأوری و توسعه . ص۱۵ ابداعات کاربردی ص۱۷ ویپو wipo ص۱۹ یونید...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله نقصان پژوهشهاي آسيب‌ شناختي امنيتي

مقاله نقصان پژوهشهاي آسيب‌ شناختي امنيتي

فهرست: مقدمه نابهنجاری چیست؟ تیکه‌گاه‌های تئوریک آسیب در دستگاه‌های امنیتی ضرورتهای پژوهش آسیب‌ شناسانه نتیجه‌گیری منابع چکیده: درباره ضرورت و كاربرد هنجار در جوامع امنيتي و اطلاعاتي تاكنون كم‌صحبت نشده است چون هيچ جامعه‌اي در حوزه واقعيت نمي‌تواند بي‌نياز از هنجار باشد. اين الزام براي جوامع امنيتي با توجه به اين امر كه منطق غالب در فعاليت اطلاعاتي، استدلال مي‌باشد از ويژگيهاي واقعي اطلاعات است بنا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: امنيتي ,شناختي امنيتي ,جوامع امنيتي ,آسيب‌ شناختي ,پژوهشهاي آسيب‌ ,نقصان پژوهشهاي ,آسيب‌ شناختي امنيتي ,پژوهشهاي آسيب‌ شناختي ,نقصان پژوهش
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله خواص سوپرآلياژها و مقاومت آنها در برابر خوردگي

مقاله خواص سوپرآلياژها و مقاومت آنها در برابر خوردگي

فهرست: فصل اول سوپر آلیاژها در دمای بالا نحوه و زمان استفاده از این فصل تاریخچه معرفی و به کار گیری سوپر آلیاژها مروری کوتاه بر فلزات با استحکام در دمای بالا اصول متالورژی سوپر آلیاژها بعضی از ویژگیها و خواص سوپر آلیاژها کاربردها موضوعات ارائه شده در این کتاب فصل دوم انتخاب سوپر آلیاژها مرور کلیات شکل سوپر آلیاژها دمای کاری سوپرآلیاژها مقایسه سوپر آلیاژهای ریخته و کار شده سوپر آلیاژهای کار شده سوپر آلیاژهای ریخته خواص سوپرآلی...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: سوپر ,آلیاژها ,خواص ,آلیاژهای ,دمای ,سوپر آلیاژها ,سوپر آلیاژهای ,دمای بالا ,آلیاژهای ریخته ,برابر خوردگي ,سوپر آلیاژهای ریخته
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله معرفي شركت پالايشگاه روغن بهران

مقاله معرفي شركت پالايشگاه روغن بهران

فهرست: شركت نفت بهران توضيح درباره فرآيند پالايش بهران واحد تسهيلاتUtility واحد فور فورالFurfural unit واحدM.E.K واحدHydro واحدSweating واحد مخلوط كنيBlending لوبكات چيست؟ آزمايشگاه كنترل كيفيت واحد پژوهش توليد واحد پركني واحد ظرف سازي عنوان واحد گالن سازي قسمت سطل سازي قسمت بشكه سازي انبار و بارگيري...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: واحد ,سازي ,بهران ,شركت ,روغن بهران ,سازي قسمت ,پالايشگاه روغن ,شركت پالايشگاه ,معرفي شركت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

طرح توجیهی توليد و مونتاژ كامپيوتر

طرح توجیهی توليد و مونتاژ كامپيوتر

فهرست: – خلاصه طرح – مـقـدمـه – توجيه اقتصادي طرح : – الف – سرمايه گذاري ثابت : – الف – ۲ ) تاسيسات: – الف – ۳ ) ابزار آلات و تجهيزات فني: – الف – ۴ ) تاسيسات اداري: – الف – ۵ ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري : – ب- هزينه هاي جاري : – ب – ۱ ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد : – ب – ۲ ) حقوق و دستمزد : – ب – ۳ )هزينه نگهداري و تعمير...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله مراحل اصولی طراحی کارخانه

مقاله مراحل اصولی طراحی کارخانه

فهرست: ۱ـ طراحی کارخانه: ۱-۱- منظور از طراحی کارخانه ۱-۲- محدوده مورد بحث ۱-۳- موارد کاربرد طراحی کارخانه ۱-۴- اهداف طراحی کارخانه ۱-۵- خصوصیات یک طرح موفق ۱-۶- جایگاه بخش طراحی کارخانه ۱-۷- ارتباط بین بخش طراحی کارخانه و بخش‌های دیگر موسسه ۲ـ طرح ریزی تولید: ۲-۱- جمع‌آوری اطلاعات اولیه ۲-۲- استانداردهای تولید ۲-۳- تکمیل اطلاعات اولیه ۲-۴- تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه ۳ـ اتوماسیون: ۳-۱- تعریف اتوماسیون...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: طراحی ,کارخانه ,اولیه ,اطلاعات ,طراحی کارخانه ,اطلاعات اولیه ,اصولی طراحی ,مراحل اصولی ,مقاله مراحل ,اصولی طراحی کارخانه ,مراحل اصولی طراحی ,مق
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت مهندسي نرم افزار 1

پاورپوینت مهندسي نرم افزار 1

چکیده: نرم افزار چيست ؟ نرم افزار شامل برنامه هاي کامپيوتري همراه است با مستندات و داده هاي پيکربندي است که براي درست کارکردن برنامه ضروري است . دو نوع محصول نرم افزاري : ۱- محصولات کلي ۲- محصولات سفارشي تفاوت مهندسي نرم افزار و علم کامپيوتر چيست ؟ علم کامپيوتر با تئوري و اصول سروکار دارد . مهندسي نرم افزار با فعاليت هاي توسعه و تحويل نرم افزار سروکاردارد . تفاوت مهندسي نرم افزار و مهندسي سيستم چيست ؟...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله بالندگی سازمانی

مقاله بالندگی سازمانی

فهرست: فهرست مطالب مقدمه بخش اول ريشه هاي پيدايش بالندگي سازمان بخش دوم تعريف بالندگي سازمان ويژگيهاي نمايان بالندگي سازمان اثر بخشي و تندرستي سازماني بخش سوم اهداف منبع چکیده: در چند دهه گذشته جنبشهاي پر تحرك و پويايي در قلمرو مديريت پديده آمده كه هر يك به سهم خود به افزايش دامنه دانش و بينش مديران ياري به سزايي داده اند. جنبش سازماني كه در ني دوم سده بيستم پايه ريزي شده و در دهه كنوني به رشد ر...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در شرکت زامیاد (کارسنجی و زمان سنجی)

مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در شرکت زامیاد (کارسنجی و زمان سنجی)

فهرست: پیشگفتار مقدمه تاریخچه شرکت زامیاد کارسنجی و زمان سنجی تاریخچه مطالعه کار چکیده: روشهای مطالعه کار در قالب دو روش مستقل از هم، یعنی مطالعه زمان ومطالعه حرکت رشد کرده به همین دلیل در گذشته و امروزه در برخی از متون مطالعه کار را مطالعه زمان و حرکت نیز می نامند. زمان سنجی که عبارت است از شکستن یک کار به عناصر و اجزاء و تعیین زمان های لازم برای انجام کار نخستین بار بوسیله فردی فرانسوی بنام «ژان برونت» ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: زمان ,مطالعه ,سنجی ,کارسنجی ,زامیاد ,شرکت ,زمان سنجی ,زامیاد کارسنجی ,شرکت زامیاد ,مطالعه زمان ,مقاله بررسی ,شرکت زامیاد کارسنجی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله تحولات تكنولوژي و ماهيت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

مقاله تحولات تكنولوژي و ماهيت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

فهرست: چكيده مقدمه تأثير تكنولوژي بر مشاغل توسعه IT و تحول در مشاغل مشاغل مبتني بر اطلاعات وضعيت مشاغل در آينده نتيجه‌گيري چکیده: ايجاد مشاغل جديد و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تكنولوژي و بخصوص تكنولوژي اطلاعات، مستلزم شناخت ماهيت اين مشاغل است. آگاهي از تأثيرپذيري مشاغل از تكنولوژي يا اثرگذاري بر توسعة آن، نتيجة درك ماهيت مشاغل خواهدبود. براي رسيدن به اين مهم، مي‌بايست به چند سؤال...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مشاغل ,تكنولوژي ,اطلاعات ,ماهيت ,تحولات ,ماهيت مشاغل ,تحولات تكنولوژي ,مقاله تحولات ,مقاله تحولات تكنولوژي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله تعريف مديريت پسماند

مقاله تعريف مديريت پسماند

فهرست: تعريف مديريت پسماند يعني فراهم نمودن امكانات : كاهش توليد پسماندها ازطريق الگوي صحيح مصرف و تفكيك پسماندها در مبدأ از طريق آموزش مكانيزه نمودن جمع آوري پسماندها بازيافت پسماندهاي بازيافتي ( پسماندهاي آلي و پسماندهاي خشك بازيافتي ) پردازش (بي خطر نمودن ) پسماندهاي غير بازيافتي براي انواع پسماندها پسماندهاي آلي ( غذايي ـ باغچه اي ) پسماندهاي خشك بازيافتي ( كاغذ ، شيشه ، فلز ، پلاستيك ) پسماندهاي و...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: پسماندهاي ,بازيافتي ,پسماندها ,نمودن ,مديريت ,پسماند ,مديريت پسماند ,تعريف مديريت ,مقاله تعريف ,تعريف مديريت پسماند ,مقاله تعريف مديريت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله تعریف و مفاهیم TQM

مقاله تعریف و مفاهیم TQM

فهرست: فهرست مطالب تاریخ مدیریت کیفیت جامع عملکرد مدیریت کیفیت جامع ۹- شکستن موانع میان بخش ها مدیریت مشارکتی مدیریت کمیته ای تعریف و مفاهیم TQM چکیده: مدیریت کیفیت جامع یک روش مدیریتی بر پایه ایجاد خدمات با کیفیت از نظر مشتری می باشد. این روش به عنوان روشی کیفیت محور، مشتری محور، برپایه حقایق و کار گروهی می باشد که مدیران ارشد روند کار را به سمت دستیابی به اصول استراتژیک ضروری در خلال یک ت...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله مديريت برنامه ريزي

مقاله مديريت برنامه ريزي

فهرست: فصل اوّل برنامه ‏ريزى هدف برنامه‏ ريزى فرآيند برنامه‏ ريزى سطوح هدف‏ها ابعاد برنامه ‏ريزى سازمانى سطح برنامه‏ ريزى چهارچوب‏هاى زمانى برنامه قلمرو برنامه ‏ريزى استمرار برنامه ‏ريزى برنامه‏ هاى يك‏بارى، شامل طرح‏ها و پروژه‏ها برنامه‏ هاى هميشگى، شامل خطمشى‏ها، روش‏ها و قوانين برنامه ‏هاى اقتضايى نگاه قرآنى به برنامه‏ ريزى سنت‏هاى مستمر سنت نابودى ستم‏گران سنت اقتداربخشى به رهبر دينى سنت امنيت‏...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: برنامه ,برنامه‏ ,ريزى ,‏ريزى ,برنامه‏ ريزى ,برنامه ‏ريزى ,برنامه ريزي ,مديريت برنامه ,مقاله مديريت ,مقاله مديريت برنامه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي سازه ها شخص القايي صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران بر مخاطبان

مقاله بررسي سازه ها شخص القايي صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران بر مخاطبان

فهرست: فصل اول مقدمه موضوع پژوهش مسئله پژوهش هدف پژوهش ضرورت و اهميت پژوهش فرضه ها فصل دوم ادبيات پيشينه تحقيق فصل سوم جامعه آماري نمونه و نمونه گيري ابزار اندازه گيري روش اجرا روش آماري فصل چهارم فصل پنجم خلاصه و نتيجه گيري محدوديتهاي تحقيق منابع پيوستها چکیده: اهميت رسانه هاس جمعي از همان آغاز انتشار نخستين رومه ها در يونان باستان همواره در كانون توجه نويسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سياستمداران و حكا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: پژوهش ,گيري ,اسلامي ايران ,جمهوري اسلامي ,سيما جمهوري ,بررسي سازه ,مقاله بررسي ,جمهوري اسلامي ايران ,سيما جمهوري اسلامي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي

مقاله بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي

فهرست: مقدمه و اهداف پژوهش ۲ ۱- ارزش غذائي طيور ۲ ۲- سلامت گوشت طيور ۳ ۳- سرعت رشد ۳ ۴- بازده لاشه ۳ ۵-سهولت تغذيه ۳ ۶- عدم احتياج به مرتع ۴ فصل اول: كليات ۵ مروري بر بيماري و اپيدميولوژي كوكسيديوز ۶ تداخل با ساير بيماريها ۷ راههاي انتقال كوكسيديوز ۱۰ عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بيماري ۱۲ ايمني‌شناسي ۱۳ نشانه‌هاي باليني ۱۳ تشخيص بيماري ۱۴ ا...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله انواع پوشش و شكستهاي متداول

مقاله انواع پوشش و شكستهاي متداول

فهرست: انواع پوشش و شکستهای متداول : ۱ رزین ها و روغن های طبیعی : ۱ رزین های طبیعی : ۲ روغن ها : ۵ الکیدها و اپوکسی استرها : ۹ ۵ . ۲ .۱ الکیدها : ۹ استرهای اپوکسی : ۱۴ ۵ .۳ اپوکسی ها : ۱۵ ۵ . ۳ . ۲ انواع شکست اپوکسی : ۲۲ ۵ . ۴ اپوکسی های اصلاح شده : ۲۹ ۵ . ۴ . ۱ اپوکسی های اکریلیک : ۲۹ ۵ . ۴ . ۲ اپوکسی های قطران : ۲۹ ۵ . ۴ . ۳ فنولیکهای اپوکسی : ۳۱ ۵ . ۵ فنولیکها : ۳۱ ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله انواع نانوکامپوزیتها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا

مقاله انواع نانوکامپوزیتها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا

فهرست: مقدمه.. ۱ ۲-۲- تاریخچه تولید کامپوزیت های زمینه فلزی… ۵ ۳-۲- روش های تولید MMCs. 6 ۱-۳-۲- روش ذوبی در تولید MMCs. 6 ۱-۱-۳-۲- روش گردابی یاVortex. 7 محاسن :. ۷ مشخصات روش گردابی :. ۷ ۲-۱-۳-۲- مخلوط سازی فاز دوم با مذاب… ۸ ۳-۱-۳-۲- ریخته گری کوبشی Squeeze Casting. 9 معایب ریخته گری کوبشی در کامپوزیت ها. ۹ ۴-۱-۳-۲- کامپوزیت های درجا In-Situ Composites. 10 ۲-۳-۲- روشهای حالت جامد در تولید MMCs. ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تولید ,mmcs ,کامپوزیت ,تولید mmcs ,کاربرد آنها ,انواع نانوکامپوزیتها ,مقاله انواع ,مقاله انواع نانوکامپوزیتها
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله مهندسي و معماري سيستم‌ها

مقاله مهندسي و معماري سيستم‌ها

فهرست: چكيده پيچيدگي در سيستم‌ها پيچيدگي و كنترل‌پذيري پيچيدگي در سيستم‌هاي اجتماعي ايجاد سيستم‌هاي پيچيده معماري سيستم‌ها در مقابل مهندسي سيستم‌ها متدولوژي‌هاي فرايند معماري مراجع چکیده: در ايجاد سيستم‌هايي كه نمونه‌هايي از آنها موجود است، مهندسي سيستم‌ها به كار گرفته مي‌شود. پيچيدگي اين گونه سيستم‌ها معمولاً كم است. اما وقتي موضوع ايجاد يك سيستم جديد يا سيستم‌هاي پيچيده كه داراي كنترل‌پذ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: سيستم‌ها ,معماري ,پيچيدگي ,مهندسي ,ايجاد ,سيستم‌هاي ,معماري سيستم‌ها ,مهندسي سيستم‌ها ,سيستم‌هاي پيچيده ,مقاله مهندسي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله مديريت كيفيت در شركت مارليك سان

مقاله مديريت كيفيت در شركت مارليك سان

فهرست: معرفی شرکت: ۲ وضعیت شرکت در حال حاضر: ۲ خط مشی ( منشور ) کیفیت سازمان: ۳ اهداف: ۴ نظامنامه کیفی: ۸ ۱- هدف و دامنه کاربرد (scope): 8 ۱-۱-کلیات: ۸ ۱-۲-کاربرد (application) : 8 ۲-مراجع الزامی (normative refrences) : 9 ۳-۱- اصطلاحات و تعاریف (term sand derinitions) : 9 ۳-۱-تأمین کننده : (supplier) 9 ۳-۲-مشتری (customer) : 9 ۳-۳- محصول (product) : 9 ۳-۴-روش اجرایی (Procedure) 10 ۳-۵-مدرک (document) :...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله پروژه کارآفرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا

مقاله پروژه کارآفرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا

فهرست: فصل اول ۱ مقدمه: ۱ اهداف كوتاه مدت: ۲ اهداف بلندمدت: ۲ تاريخچه تاسيس شركت: ۳ انگيزه: ۴ شرح وظايف: ۶ فرايند توليد: ۷ مرحله اول: ۷ مرحله دوم: ۸ مرحله سوم: ۸ مرحله چهارم: ۸ مرحله پنجم: ۹ مرحله ششم: ۹ مرحله هفتم: ۹ مرحله هشتم: ۱۰ مرحله نهم: ۱۰ مرحله دهم: ۱۰ تهيه مواد اوليه: ۱۰ روش هاي كاريابي (دريافت كار): ۱۳ انواع محصولات ۱۴ انواع ماش...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مرحله ,شركت ,تعاونی كاركنان ,كاركنان نداجا ,شركت تعاونی ,کارآفرینی شركت ,پروژه کارآفرینی ,تعاونی كاركنان نداجا ,شركت تعاونی كاركنان ,مقاله پر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله ذرات فلزي نانو

مقاله ذرات فلزي نانو

فهرست: چکیده ۶ فصل اول تكنيك هاي پراش با زاويه كوچك (SAS) ۷ ۱-۱- تكنيك هاي پراكندگي زاويه كوچك (SAS) 8 ۲-۱- پخش (ارسال) نوري: ۱۷ ۳-۱- ارسال نوترون زاويه كوچك( (SANS ۲۱ فصل دوم تئوري SAXS ۲۴ ۱-۲- قانون Guinier و شعاع دوران ۲۹ ۲-۲- تداخل بين ذره اي (Interparticle Interference) ۳۱ فصل سوم تجهیزات (SAXS) ۳۳ ۱-۳- تجهيزات آشکارسازي شمارنده اي ۳۴ ۱-۱-۳- ديفرکتومتر چهار شکافي (Four –...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله تكنولوژي توليد پرچ و پيچ

مقاله تكنولوژي توليد پرچ و پيچ

فهرست: مقدمه ۳ تعريف پيچ ۴ معرفي قسمتهاي مختلف پيچ ۴ معرفي انواع پيچيها ۷ الف- پيچهاي بين المللي ۹ ب- پيچهاي اينچي ۱۰ ج- پيچهاي لوله‌اي اينچي ۱۲ د- پيچهاي دنده ذوزنقه‌اي ۱۳ هـ- پيچهاي دنده‌ اره‌اي ۱۴ و- پيچهاي مخصوص ۱۴ دسته‌بندي بر اساس شكل سرپيچ ۱۶ پيچهاي حركتي ۱۷ جنس پيچها ۱۸ مهره‌ها ۱۹ معرفي قسمتهاي مختلف مهره: ۱۹ انواع مهره‌ها ۲۰ جنس مهره‌ها ۲...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: پيچهاي ,مهره‌ها ,معرفي ,قسمتهاي مختلف ,معرفي قسمتهاي ,تكنولوژي توليد ,مقاله تكنولوژي ,معرفي قسمتهاي مختلف ,مقاله تكنولوژي توليد
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

گزارش کارآموزی شرکت صنایع مس

گزارش کارآموزی شرکت صنایع مس

فهرست: تاریخچه مس در ایران راهنمای تایسسات کارخانه کانیهای مس روش استخراج مشخصات معدن جدول ماشین الات معدن سنگ شکن ها(تغلیظ ۱- ۲- ۳) آسیابها شناور سازی مولیبدن در طبیعت پر عیار کردن مولیبدن چکیده: مس يكي از فلزاتي است كه طرز استخراج و ذوب ان بر صنعتگران باستاني ايران معلوم بوده است و در حفرهايي كه در نقات مختلف كشور شده آثار و علايم آن ديده ميشود. ولي چون رموز اين صنعت سينه بسينه انتقال ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله صنعت تبليغات

مقاله صنعت تبليغات

فهرست: فصل اول تبليغات در ايران و چالشهاي آن در سال اخير مقدمه امسال تبليغات بازرگاني سازمان دهي مي‌شود نظر يك عكاس تبليغاتي در مورد تبليغات ايران (كيوان بهپور، عكاس تبليغاتي در امريكا) با آشنايي نقاط قوت و ضعف به اهداف تبلغياتي دست يابيد. چرا خودروسازان خارجي از تبليغات در ايران پرهيز مي‌كنند. فصل دوم – تبليغات، رسانه، گرافيك، بازاريابي – تأثير گذارترين رسانة تبليغاتي كدام است؟ – ميزان تأثير...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله پروژه 206 راهنماي تعميرات

مقاله پروژه 206 راهنماي تعميرات

فهرست: فصل اول: باز و بسته موتور گيربكس نصب مجدد موتور و گيربكس فصل دوم: باز و بست تجهيزات جانبي تسمه دينام باز و بست و پمپ هيدروليك فرمان باز كردن سرسيلندر باز و بسته كردن متعلقات سرسيلندر مشخصات اجزاء سرسيلندر بستر متعلقات سرسيلندر باز و بست غلطك اسبكها بستن اسبكها نصب سر سيلندر نصب جرخ دنده ميل بادامك و تسمه تايم فيلرگيري سوپاپها تنظيم كش تسمه تايم باز كردن قطعات بلوك سيلندر مشخصات اجزا موتور باز ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله صنعت روستایی

مقاله صنعت روستایی

فهرست: فصل اول – سازمان – مد فرش و صنعت روستایی – صنعت بومی – پروژه Dobag فصل دوم: فرشهاي كارگاهي يا شهري – رشد فرش های تجاری – تولید فرش فصل سوم: فرش ها و قالیهای درباری – زمینه و تاریخچه فرش های درباری – سبک درباری و تأثیر آن ها فصل چهارم: سمبولیسم (نماد گری) چکیده: در صنعت روستايي بافندگي به منظور فروش صورت مي گيرد .داشتن ماشين بافندگي ام...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله پلي كربنات ترمو پلاستيك آروماتيك بر پايه بيس فنول A

مقاله پلي كربنات ترمو پلاستيك آروماتيك بر پايه بيس فنول A

فهرست: مقدمه خلاصه جنبه‌های تكنیكی ساختمان و لعاب شیشه ارتباطات و الكترونیك قطعات علائم و روشنایی‌ها مصارف متفرقه بازارهای ژاپن سرمایه گذاری و ظرفیت‌ها سرعت عملیات مواد خام آنالیز و مقایسه پروسه هزینه های تولید: تولید پلی كربنات با فسژنه كردن محلول ناپیوسته هزینه های اولیه تولید پلی كربنات با ترنس استریفیكاسیون و سایر فرآیندهای مذاب مروری بر فرآیند بحث در مورد فرآیند برآورد هزینه‌ها پلی كربناتهای ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

مقاله اقتصاد ی

مقاله اقتصاد ی

فهرست: – مقدمه – بحران بيکاری – وضعيت موجود – چشم انداز آينده – تدابير اتخاذ شده – علل بنيادين بحران بيکاري – اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی – دوشنبه ۷ مهر ١٣٨٢ – ٢۹ سپتامبر ٢٠٠٣ – قانون کار – نبود اتحاديه های مستقل – کمبود نيروی کار ماهر و ناهم خوانی عرضه و تقاضا – کم تحرکی نيروی کار – جمعبندي – اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی –...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: اقتصاد ,جمهوری اسلامی ,سياسی جمهوری ,اقتصاد سياسی ,اقتصاد ی ,مقاله اقتصاد ,سياسی جمهوری اسلامی ,اقتصاد سياسی جمهوری ,مقاله اقتصاد ی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله خوردگي فلزات و اثر آن بر روي صنايع مختلف

مقاله خوردگي فلزات و اثر آن بر روي صنايع مختلف

فهرست: چكيده فصل اول: مقدمه ۱-۱-تعريف خوردگي ………………………………………………………………………………. ۲-۱-محيط هاي خورنده……………………………………………………………………………… ۳-۱- فولادهاي كم آلياژ………………………………………………………………………………. ۱-۳-۱-اثرات افزودني هاي ميكروآلياژ كننده …………………………………………………… ۲-۳-۱-انواع گوناگون فولادهاي فريت – پرليت ميكروآلياژ شده …………………………. ۱-۲-۳-۱-فولادهاي ميكرو آلياژ شده وانادييم …………………………………………………. ۲-۲-۳-۱-فولادهاي ميكروآلياژ شده نيوبيوم…………………………………………………….. ۳-۲-۳-۱-...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: فولادهاي ,ميكروآلياژ ,خوردگي ,صنايع مختلف ,خوردگي فلزات ,مقاله خوردگي ,مقاله خوردگي فلزات
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی

پاورپوینت اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی

فهرست: – مقدمه – اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی – تولید فشار بالا – تجهیزات فشار بالا – شرح فرایند – اثر فشاربالا بر میکرواورگانیزمها – فشار بالا و واکنشهای آنزیمی – فشار بالا و واکنشهای بیوشیمیایی – فشار بالا و سلولهای می – کیفیت حسی مواد غذایی – ژلاتینه شدن پروتئین ها – بهبود کیفیت و خواص عمل کنندگی – نتیجه گیری – منابع ...


فروشگاه فایل های دانشجویی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: فشار ,غذایی ,مواد ,استاتیک ,هیدرو ,ارزش ,فشار بالا ,مواد غذایی ,ارزش مواد ,هیدرو استاتیک ,فشار هیدرو ,فشار هیدرو استاتیک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ)

مقاله اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ)

فهرست: – مقدمه – تعريف مديريت جامع کيفيت – ارکان فلسفي مديريت جامع کيفيت – سير تكاملي روند مديريت كيفيت جامع – اصول T.Q.M – اصول مدیریت کنترل کیفیت در قوانین GMP – در همین راستا مدیر